FORVALTNINGSDATABASEN

Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO
Utvalgsnummer: 1011000
Opprettelsesmåte: Av annen instans
Opprettelsesår: 1946
Tilhørende departement: Utenriksdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 29.05.1946 i henhold til stortingsvedtak av s.d. og artikkel VII.1 i UNESCO konvensjonen.
Mandat:
UNESCO er FN's særorgan for utdanning, vitenskap og kultur. Kommisjonens formål er å tjene som rådgiver for regjeringen i UNESCO-saker, som rådgiver for den norske delegasjon til UNESCOs generalkonferanser og som bindeledd mellom UNESCO og norske organisa
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Internasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Utenriksdepartementet 33 0 1 890000 Vedkommende departement
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 36 36 1 0 Vedkommende departement
1982 Kultur- og vitenskapsdepartementet 37 37 2 13000 Vedkommende departement
1983 Kultur- og vitenskapsdepartementet 37 37 3 86930 Annen instans
1984 Kultur- og vitenskapsdepartementet 37 37 2 17963 Annen instans
1985 Kultur- og vitenskapsdepartementet 37 37 2 74002 Annen instans
1986 Kultur- og vitenskapsdepartementet 37 37 2 40615 Annen instans
1987 Kultur- og vitenskapsdepartementet 37 37 2 26649
1988 Kultur- og vitenskapsdepartementet 21 21 3 93741
1989 Kultur- og vitenskapsdepartementet 21 21 4 28530
1990 Kirke- og kulturdepartementet 21 21 4 76214
1991 Kulturdepartementet 21 21 0 0
1992 Kulturdepartementet 30 0 3 70078
1993 Kulturdepartementet 30 0 1 123079
1994 Kulturdepartementet 30 0 1 12645
1995 Kulturdepartementet 30 0 1 226380
1996 Kulturdepartementet 27 0 18 264218
1997 Kulturdepartementet 27 0 15 206354
2002 Utdannings- og forskningsdepartementet
2003 Utdannings- og forskningsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Ole Wiig 1 213 Assisterende Direktør Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Birgit Wiig 2 213 Redaktør Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Ole Ormseth 1 217 Generalsekretær Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Jostein Nyhamar 1 219 Redaktør Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Gerhard Munthe 1 219 Riksbibliotekar Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Ole Jacob Bangstad 1 219 Generalmajor Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Natascha Heintz 2 219 Konservator Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Ruth Amdahl Aasmundsen 2 219 Adjunkt Av departement
1980 Andre tilknyttede personer Gro Wester 2 220 Konsulent Av departement
1980 Vanlig varamedlem Sverre Okkenhaug 1 220 Skolesekretær Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Karin Hedvig Landmark 2 231 Områderektor Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Magne Stubsjøen 1 231 Assisterende Direktør Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Ingrid Yrvin 2 233 Adjunkt Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Anne Marie Ramstad 2 236 Rektor Av departement
1980 Vanlig varamedlem Marie Kløvstad Øye 2 237 Lektor Av departement
1980 Vanlig medlem Ove Haaversen Westhassel 1 301 Student Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem John Haug 1 301 Sivilingeniør Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Sissel Volan 2 301 Avdelingsleder Av departement 1970
1980 Andre tilknyttede personer Sverre Ringard 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Knut Brudeli 1 301 Undervisningsinspektør Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Ragnvald Dahl 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Alf-Cato Gaaserud 1 301 Redaksjonssjef Av departement
1980 Vanlig varamedlem Kari Blegen 2 301 Dr.Ingeniør Av departement 1970
1980 Andre tilknyttede personer Richard Fort 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Alfhild Bingen 2 301 Pressekonsulent Av departement
1980 Vanlig varamedlem Jens Brun Pedersen 1 301 Siv.Tjenestepliktig Av departement
1980 Vanlig medlem Gerd Benneche 2 301 Førsteamanuensis Av departement
1980 Vanlig medlem Annichen Hauan 2 301 Førskolelærer Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Hanne Gamnes 2 301 Journalist Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Svennik Høyer 1 301 Dosent Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Arvid Siljan 1 301 Direktør Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Per Haraldsson 1 301 Sekretær Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Lars Roar Langslet 1 301 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Anne Lise Arnesen 2 301 Amanuensis Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Mari Holmboe Ruge 2 301 Avdelingsleder Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Kari Ajer 2 301 Avdelingssjef Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Inger Lise Berge 2 301 Programleder Av departement 1970
1980 Andre tilknyttede personer Helene Andersen 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Kjell Lien 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Kari Borg Mannsåker 2 301 Redaksjonssekretær Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Arne Semb-Johansson 1 301 Professor Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Lise Vislie 2 301 Dosent Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Torild Skard 2 301 Forsker Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Randi Tasserud 2 301 Konsulent Av departement
1980 Vanlig varamedlem Eldbjørg Munch 2 301 Lektor Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Theo Koritzinsky 1 301 Høgskolelektor Av departement
1980 Vanlig varamedlem Janis Bjørn Kanavin 1 301 Aspirant Av departement
1980 Andre tilknyttede personer Charlotte Lund Frederiksen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Gunvor Aalstad 2 414 Husmor Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Karin Søgaard 2 705 Rektor Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Ingrid Terland 2 1001 Høgskolebibliotekar Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Jakob Aano 1 1103 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Jan Hendrich Lexow 1 1103 Førstekonservator Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Wenche Håland 2 1201 Sjefpsykolog Av departement
1980 Vanlig varamedlem Ida Blom 2 1201 Førsteamanuensis Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Karsten Bjørge 1 1245 Kommunekontorsjef Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Sigmund Molvær 1 1531 Rektor Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Arne R. Silseth 1 1601 Opplysningssekretær Av departement
1980 Vanlig varamedlem Turid Seime 2 1601 Professor Av departement
1980 Vanlig medlem Liv Aasen 2 1601 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Almar Almar-Næss 1 1601 Tannlege Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Barbro Gullvåg 2 1601 Førsteamanuensis Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Ragnhild Svare 2 1601 Programsekretær Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Gunnveig Slapga Lein 2 1719 Adjunkt Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Jon Grønlid 1 1729 Rektor Av departement
1980 Vanlig medlem Jan Raa 1 1902 Professor Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Edgeir Benum 1 1902 Professor Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Lill Treland 2 1923 Husmor Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Hans Engebret Strand 1 0 Stortingsrepresentant I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Fredrik Th. Bolin 1 104 Redaktør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Anne Skatvedt 2 133 Journalist I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Ole Wiig 1 213 Assisterende Direktør Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Birgit Wiig 2 213 Redaktør Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Solveig Olsberg 2 215 Lærer I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Kay Olav Winther 1 215 Skolesekretær I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Solveig Johansson 2 217 Informasjonssekretær I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Ole Ormseth 1 217 Generalsekretær Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Arna Syrdahl 2 219 Studieinstruktør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Leif Westgaard 1 219 Underdirektør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Ole Jacob Bangstad 1 219 Generalmajor Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Nina Margrethe Gornitzka 2 219 Avdelingsleder I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Jostein Nyhamar 1 219 Redaktør Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Marit Berggrav 2 219 Førstekonsulent I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Ellen-Merete Ausen 2 219 Sjefsfysiokjemiker I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Gerhard Munthe 1 219 Riksbibliotekar Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Kirsten Marie Lycke 2 219 Høyskolelektor I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Natascha Heintz 2 219 Konservator Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Gerd Brevig Liestøl 2 219 Fakultetssekretær I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Sverre Okkenhaug 1 220 Skolesekretær Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Birgit Gjernes 2 220 Redaksjonssjef I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Stein Lage Strand 1 220 Informasjonsleder I statsråd 1970 1970
1981 Andre tilknyttede personer Gro Wester 2 220 Konsulent Av departement
1981 Vanlig medlem Arne Fjørtoft 1 230 Programsekretær I statsråd 1970 1970
1981 Andre tilknyttede personer Brit Alstad 2 301 Konsulent 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Rigmor Andresen 2 301 Forlagssekretær I statsråd 1970 1970
1981 Andre tilknyttede personer Helene Andersen 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1981 Andre tilknyttede personer Olav Nyhamar 1 301 Byråsjef 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Astrid Thoner 2 301 Konsulent I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Torild Skard 2 301 Forsker Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Hanne-Marie Kaarstad 2 301 Student I statsråd 1970 1970
1981 Andre tilknyttede personer Richard Fort 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Sissel Volan 2 301 Avdelingsleder Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Inger Nafstad 2 301 Dosent I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Ole-Jørgen Woltmann 1 301 Forbundsrektor I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Wivi Aase 2 301 Informasjonssekretær I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Kåre Kolberg 1 301 Komponist I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Lise Vislie 2 301 Dosent Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Nicole Macé 2 301 Filmregissør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Reiulf Steen 1 301 Stortingsrepresentant I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Eva Balke 2 301 Rektor I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Audun Bakke 1 301 Generalsekretær I statsråd 1970 1970
1981 Andre tilknyttede personer Charlotte Lund Frederiksen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1981 Andre tilknyttede personer Sverre Ringard 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Reidar J. Pettersen 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Kurt Harald Aase 1 301 Student I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Åse Kleveland 2 301 Musiker I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Otto Homlung 1 301 Sceneinstruktør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Arne Semb-Johansson 1 301 Professor Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Ragnvald Dahl 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Kari Lindebrække 2 301 Journalist I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Frode Forfang 1 301 Student I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Svennik Høyer 1 301 Dosent Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Kjeld Rimberg 1 301 Direktør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Kari Ajer 2 301 Avdelingssjef Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Jorunn Børresen 2 402 Konsulent I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Tone Steen 2 602 Lektor I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Marton Leine 1 822 Rektor I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Paal-Helge Haugen 1 1017 Forfatter I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Jan Hendrich Lexow 1 1103 Førstekonservator I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Ida Blom 2 1201 Førsteamanuensis I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Åse Enerstvedt 2 1201 Konservator I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Roald Larsen 1 1201 Amanuensis I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Karin Hox 2 1201 Skuespiller I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Ingunn Norderval 2 1502 Førsteamanuensis I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Ragnhild Svare 2 1601 Programsekretær Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Frode Søbstad 1 1601 Førsteamanuensis I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Martin Dahle 1 1601 Redaktør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Barbro Gullvåg 2 1601 Førsteamanuensis Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Svein Åge Dale 1 1601 Utredningsleder I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Svein-Erik Tviberg 1 1601 Redaksjonssekretær I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Liv Wick 2 1714 Rektor I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Gunnveig Slapga Lein 2 1719 Adjunkt Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Gerd Stamsø Munch 2 1902 Konservator I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Edgeir Benum 1 1902 Professor Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Olav M. W. Jansen 1 1902 Amanuensis I statsråd 1970 1970
1982 Andre tilknyttede personer Tomas Øvergaard 1 301 Førstekonsulent 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Unn Hagen 2 301 Sekretær Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Kari Solholm 2 219 Skolesekretær I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Gerd Wahlstrøm 2 231 Kontorsjef I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Sigmund Nordmo 1 1902 Avdelingsleder I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Christin Elvegård 2 0 Skoleelev I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Fredrik Th. Bolin 1 104 Redaktør I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig medlem Anne Skatvedt 2 133 Journalist I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Gunhild Langebeck 2 134 Lærer I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Sigmund Nordmo 1 211 Avdelingsleder I statsråd 1970 1970
1984 Andre tilknyttede personer Hilde Hansteen 2 213 Konsulent Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Bjørg Sigrun Heie 2 214 Førstekonsulent I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Kay Olav Winther 1 215 Skolesekretær I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Hans Petter Andresen 1 216 Konsulent I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Sven Egil Omdal 1 217 Reportasjesjef I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Solveig Johansson 2 217 Informasjonssekre I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig medlem Kjell Håvard Ei Narum 1 219 Redaksjonssjef I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Halle Jørn Hansen 1 219 Informasjonssjef I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Barbro E.h. Sætersdal 2 219 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1984 Nestleder Nina Margrethe Gornitzka 2 219 Avdelingsleder I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Gerd Brevig Liestøl 2 219 Fakultetssekretær I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig medlem Kari Solholm 2 219 Skolesekretær I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Arve Ziener 1 220 Avdelingsleder I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Magnhild Sundli Brennvall 2 220 Førstekonsulent I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Knut Riis Bjørseth 1 231 Førstekonsulent I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Irma Salo Jæger 2 231 Billedkunstner I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Gerd Wahlstrøm 2 231 Kontorsjef I statsråd 1970
1984 Andre tilknyttede personer Rolf Willy Hansen 1 236 Konsulent Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Karl Henrik Eng Laache 1 238 Bonde I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem William Nygaard 1 301 Forlagsdirektør I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Randi Nordback Madsen 2 301 Rektor I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Reidar J. Pettersen 1 301 Førsteamanuensis I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Målfrid Helga Sølvberg 2 301 Undervisningsinsp I statsråd 1970
1984 Leder Grethe K. Værnø 2 301 Stortingsrepresentant I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig medlem Kåre Hoel 1 301 Studiesjef I statsråd 1970
1984 Andre tilknyttede personer Tomas Øvergaard 1 301 Førstekonsulent 1970 1970
1984 Andre tilknyttede personer Brit Alstad 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Ivar Wangensteen 1 301 Ingeniør I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Per Egil Hegge 1 301 Redaktør I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Eva Balke 2 301 Rektor I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Kari Fjellbirke Kveseth 2 301 Komitesekretær I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Elise Sandnes 2 301 Student I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Gunnar Stålsett 1 301 Generalsekretær I statsråd 1970
1984 Andre tilknyttede personer Olav Nyhamar 1 301 Byråsjef Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Magne Gustav Askeland 1 301 Sekretær I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Astrid Thoner 2 301 Konsulent I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Eva Marion Johannessen 2 301 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Sveinung Lunde 1 301 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Arne Semb-Johansson 1 301 Professor I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Kåre Kolberg 1 301 Komponist I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig medlem Anna Nannestad Nicolaysen 2 301 Bibliotekar I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Karin Helene Haugen 2 301 Skuespiller I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Kari Nytrø 2 301 Filmarbeider I statsråd 1970
1984 Andre tilknyttede personer Charlotte Lund Frederiksen 2 301 Førstekonsulent 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Inger Nafstad 2 301 Dosent I statsråd 1970 1970
1984 Nestleder Sigmund Elling Strømme 1 301 Forlagsdirektør I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Åse-Marit Dobloug 2 412 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Gunvor Aalstad 2 414 Avdelingssjef I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Kristian Sommer 1 528 Folkehøgskolelære I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Lillian Krokan 2 604 Konsulent I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Kirsti Kolle Grøndahl 2 627 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Gudrun Landbø 2 627 Konsulent I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Roar Arnfinn Skaug 1 721 Rektor I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Einar Michelsen 1 805 Student I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Marton Leine 1 822 Rektor I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig medlem Paal-Helge Haugen 1 1017 Forfatter I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig medlem Jakob Aano 1 1103 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Marit Orheim Mauritzen 2 1103 Undervisningsinsp I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Finn Martin Frantzen 1 1106 Undervisningsinsp I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Anniken Thue 2 1201 Førstekonservator I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Ida Blom 2 1201 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Jens Christian Hansen 1 1201 Professor I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Lita Greve Jensen 2 1201 Konservator I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Nils Kr. Grimstveit 1 1201 Avdelingssjef I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Ingunn Norderval 2 1502 Førsteamanuensis I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig medlem Jon Tvinnereim 1 1519 Rektor I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Hans Jørgen Lønne 1 1601 Kontorsjef I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Svein Åge Dale 1 1601 Utredningsleder I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Peter Wilhelm Bøckman 1 1601 Professor I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Frode Søbstad 1 1601 Førsteamanuensis I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Liv Aasen 2 1601 Stortingsrepresentant I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Kerstin Gjesdah Noach 2 1601 Dosent I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Kari Werner Øfsti 2 1663 Distriktssjef I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Oddbjørn Tingstad 1 1736 Gardbruker I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Gerd Stamsø Munch 2 1902 Konservator I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig medlem Olav M. W. Jansen 1 1902 Amanuensis I statsråd 1970 1970
1985 Vanlig varamedlem Christin Elvegård 2 0 Skoleelev I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Gunhild Langebeck 2 134 Lærer I statsråd 1970
1985 Andre tilknyttede personer Hilde Hansteen 2 213 Konsulent Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Bjørg Sigrun Heie 2 214 Førstekonsulent I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Hans Petter Andresen 1 216 Konsulent I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Sven Egil Omdal 1 217 Reportasjesjef I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Kjell Håvard Ei Narum 1 219 Redaksjonssjef I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Halle Jørn Hansen 1 219 Informasjonssjef I statsråd 1970
1985 Andre tilknyttede personer Tormod Petter Svennevig 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Barbro E.h. Sætersdal 2 219 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Magnhild Sundli Brennvall 2 220 Førstekonsulent I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Arve Ziener 1 220 Avdelingsleder I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Irma Salo Jæger 2 231 Billedkunstner I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Knut Riis Bjørseth 1 231 Førstekonsulent I statsråd 1970
1985 Andre tilknyttede personer Rolf Willy Hansen 1 236 Konsulent Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Karl Henrik Eng Laache 1 238 Bonde I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Kari Nytrø 2 301 Filmarbeider I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Karin Helene Haugen 2 301 Skuespiller I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Elise Sandnes 2 301 Student I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Magne Gustav Askeland 1 301 Sekretær I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Anna Nannestad Nicolaysen 2 301 Bibliotekar I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Kari Fjellbirke Kveseth 2 301 Komitesekretær I statsråd 1970
1985 Nestleder Sigmund Elling Strømme 1 301 Forlagsdirektør I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Gunnar Stålsett 1 301 Generalsekretær I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Eva Marion Johannessen 2 301 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Randi Nordback Madsen 2 301 Rektor I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Målfrid Helga Sølvberg 2 301 Undervisningsinsp I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Per Egil Hegge 1 301 Redaktør I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Astrid Thoner 2 301 Konsulent I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem William Nygaard 1 301 Forlagsdirektør I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Ivar Wangensteen 1 301 Ingeniør I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Sveinung Lunde 1 301 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Kåre Hoel 1 301 Generalsekretær I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Åse-Marit Dobloug 2 412 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Gunvor Aalstad 2 414 Avdelingssjef I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Harald U. Lied 1 502 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Kristian Sommer 1 528 Folkehøgskolelære I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Lillian Krokan 2 604 Personaldirektør I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Kirsti Kolle Grøndahl 2 627 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Gudrun Landbø 2 627 Konsulent I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Roar Arnfinn Skaug 1 721 Rektor I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Einar Michelsen 1 805 Student I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Jakob Aano 1 1103 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Marit Orheim Mauritzen 2 1103 Undervisningsinsp I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Finn Martin Frantzen 1 1106 Undervisningsinsp I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Lita Greve Jensen 2 1201 Konservator I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Ida Blom 2 1201 Professor I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Anniken Thue 2 1201 Førstekonservator I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Jens Christian Hansen 1 1201 Professor I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Nils Kr. Grimstveit 1 1201 Avdelingssjef I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Jon Tvinnereim 1 1519 Rektor I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Kerstin Gjesdah Noach 2 1601 Dosent I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Hans Jørgen Lønne 1 1601 Kontorsjef I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Peter Wilhelm Bøckman 1 1601 Professor I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Liv Aasen 2 1601 Stortingsrepresentant Av departement 1970 1970
1985 Vanlig varamedlem Kari Werner Øfsti 2 1663 Distriktssjef I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Oddbjørn Tingstad 1 1736 Gardbruker I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Christin Elvegård 2 0 Skoleelev I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Gunhild Langebeck 2 134 Lærer I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Bjørg Sigrun Heie 2 214 Førstekonsulent I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Hans Petter Andresen 1 216 Konsulent I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Sven Egil Omdal 1 217 Reportasjesjef I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Barbro E.h. Sætersdal 2 219 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Marit E. Christiansen 2 219 Professor I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Halle Jørn Hansen 1 219 Informasjonssjef I statsråd 1970
1986 Andre tilknyttede personer Knut Tøraasen 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Kjell Håvard Ei Narum 1 219 Redaksjonssjef I statsråd 1970
1986 Andre tilknyttede personer Tormod Petter Svennevig 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Arve Ziener 1 220 Avdelingsleder I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Elise Sandnes 2 220 Leder I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Magnhild Sundli Brennvall 2 220 Førstekonsulent I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Terje Olsson 1 228 Informasjonssekre I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Knut Riis Bjørseth 1 231 Førstekonsulent I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Irma Salo Jæger 2 231 Billedkunstner I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Arne S. Dolven 1 231 Sekretariatsleder I statsråd 1970
1986 Andre tilknyttede personer Rolf Willy Hansen 1 236 Konsulent Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Karl Henrik Eng Laache 1 238 Bonde I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Kari Fjellbirke Kveseth 2 301 Direktør I statsråd 1970
1986 Andre tilknyttede personer Karen Jørgensen 2 301 Konsulent Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Kari Nytrø 2 301 Filmarbeider I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Sveinung Lunde 1 301 Politisk Sekretær I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Eva Marion Johannessen 2 301 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Målfrid Helga Sølvberg 2 301 Undervisningsinsp I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Wenche Barane 2 301 Undervisningsinsp Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem William Nygaard 1 301 Forlagsdirektør I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Astrid Thoner 2 301 Konsulent I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Kåre Hoel 1 301 Generalsekretær I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Anna Nannestad Nicolaysen 2 301 Bibliotekar I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Per Egil Hegge 1 301 Redaktør I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem John Haug 1 301 Seksjonssjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Ivar Wangensteen 1 301 Ingeniør I statsråd 1970
1986 Nestleder Sigmund Elling Strømme 1 301 Forlagsdirektør I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Karin Helene Haugen 2 301 Skuespiller I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Magne Gustav Askeland 1 301 Leder I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Åse-Marit Dobloug 2 412 Husmor I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Gunvor Aalstad 2 414 Avdelingssjef I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Harald U. Lied 1 502 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Kristian Sommer 1 528 Folkehøgskolelære I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Lillian Krokan 2 604 Personaldirektør I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Gudrun Landbø 2 627 Konsulent I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Kirsti Kolle Grøndahl 2 627 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Roar Arnfinn Skaug 1 721 Rektor I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Einar Michelsen 1 805 Ingeniørstudent I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Marie Tveiten 2 922 Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Marit Orheim Mauritzen 2 1103 Hotelldirektør I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Jakob Aano 1 1103 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Finn Martin Frantzen 1 1106 Rektor I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Nils Kr. Grimstveit 1 1201 Avdelingssjef I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Anniken Thue 2 1201 Førstekonservator I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Ida Blom 2 1201 Professor I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Jens Christian Hansen 1 1201 Professor I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Lita Greve Jensen 2 1201 Konservator I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Kåre Øvregard 1 1426 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Jon Tvinnereim 1 1519 Rektor I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Peter Wilhelm Bøckman 1 1601 Professor I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Hans Jørgen Lønne 1 1601 Kontorsjef I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Kerstin Gjesdah Noach 2 1601 Dosent I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Kari Werner Øfsti 2 1663 Distriktssjef I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Oddbjørn Tingstad 1 1736 Gardbruker I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Wenche Frogn Sellæg 2 1744 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Christin Elvegård 2 0 Skoleelev I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Gunhild Langebeck 2 134 Lærer I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Bjørg Sigrun Heie 2 214 Førstekonsulent I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Hans Petter Andresen 1 216 Konsulent I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Sven Egil Omdal 1 217 Reportasjesjef I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Marit E. Christiansen 2 219 Professor I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Sissel Margreth Volan 2 220 Kontorsjef Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Arve Ziener 1 220 Avdelingsleder I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Elise Sandnes 2 220 Leder I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Truls Brekke 1 220 Lege Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Knut Riis Bjørseth 1 231 Førstekonsulent I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Irma Salo Jæger 2 231 Billedkunstner I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Arne S. Dolven 1 231 Sekretariatsled I statsråd 1970
1987 Andre tilknyttede personer Rolf Willy Hansen 1 236 Konsulent Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Karl Henrik Eng Laache 1 238 Bonde I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Målfrid Helga Sølvberg 2 301 Undervisningsin I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Anna Nannestad Nicolaysen 2 301 Bibliotekar I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Per Egil Hegge 1 301 Redaktør I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Reidar Huseby 1 301 Informasjonssje Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem William Nygaard 1 301 Forlagsdirektør I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem John Haug 1 301 Seksjonssjef Av departement 1970
1987 Andre tilknyttede personer Dag Myklebust 1 301 Førsteantikvar Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Astrid Thoner 2 301 Konsulent I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Kari Nytrø 2 301 Filmarbeider I statsråd 1970
1987 Andre tilknyttede personer Torild Skard 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Wenche Barane 2 301 Rektor Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Kåre Hoel 1 301 Generalsekretær I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Eva Marion Johannessen 2 301 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Aslaug Undheim 2 301 Informasjonssek Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Kari Fjellbirke Kveseth 2 301 Direktør I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Kari Storaas 2 301 Daglig Leder Av departement 1970
1987 Nestleder Sigmund Elling Strømme 1 301 Forlagsdirektør I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Jan Torgeir Løkken 1 301 Skolesekretær Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Magne Gustav Askeland 1 301 Leder I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Åse-Marit Dobloug 2 412 Husmor I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Harald U. Lied 1 502 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Kristian Sommer 1 528 Folkehøgskolelæ I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Lillian Krokan 2 604 Personaldirektø I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Gudrun Landbø 2 627 Konsulent I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Roar Arnfinn Skaug 1 721 Rektor I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Einar Michelsen 1 805 Ingeniørstudent I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Jakob Aano 1 1103 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Marit Orheim Mauritzen 2 1103 Hotelldirektør I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Finn Martin Frantzen 1 1106 Rektor I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Ida Blom 2 1201 Professor I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Lita Greve Jensen 2 1201 Konservator I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Anniken Thue 2 1201 Førstekonservat I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Kåre Øvregard 1 1426 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Jon Tvinnereim 1 1519 Rektor I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Hans Jørgen Lønne 1 1601 Kontorsjef I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Peter Wilhelm Bøckman 1 1601 Professor I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Kerstin Gjesdah Noach 2 1601 Dosent I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Tone Vislie 2 1601 Sekretær Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Møyfrid Hallset Skei 2 1662 Rektor Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Kari Werner Øfsti 2 1663 Distriktssjef I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Oddbjørn Tingstad 1 1736 Gardbruker I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Wenche Frogn Sellæg 2 1744 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Mette Qvortrup 2 101 Amanuensis Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Peter Carl Gust Alestrøm 1 122 Professor Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Jan Eriksen 1 216 Nestleder Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Sven Egil Omdal 1 217 Reportasjesjef I statsråd 1970 1970
1988 Vanlig medlem Inger Margrethe Gaarder 2 217 Forfatter Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Arne Johan Aure 1 219 Kontorsjef Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Vidar Bjørnstad 1 219 Personlig Sekre Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Halle Jørn Hansen 1 219 Informasjonssje Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Gerd Brevig Liestøl 2 219 Avdelingsleder I statsråd 1970 1970
1988 Vanlig medlem Kari Solholm 2 219 Leder I statsråd 1970 1970
1988 Leder Nina Margrethe Gornitzka 2 219 Forsker I statsråd 1970 1970
1988 Vanlig medlem Else Granheim 2 220 Bibliotekdirekt Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Jostein Mykletun 1 220 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Marit Ribe 2 228 Spesialsykeplei Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Randi Torgersen 2 301 Fagkonsulent Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Marit Norunn Kristensen 2 301 Organisasjonsse Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Ellen Sofie Aad Vollebæk 2 301 Fagkonsulent Av departement 1970
1988 Andre tilknyttede personer Olav Nyhamar 1 301 Byråsjef Av departement 1970 1970
1988 Vanlig medlem Astrid Thoner 2 301 Pedagogisk Kons I statsråd 1970 1970
1988 Vanlig medlem Eva Marion Johannessen 2 301 Førsteamanuensi I statsråd 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Paul Hofseth 1 301 Spesialrådgiver Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Ola B. Johannessen 1 301 Leder Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Audun Bakke 1 301 Innenriksredakt Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Anneli Askola 2 301 Internasjonal S Av departement 1970
1988 Nestleder Asbjørn Eide 1 301 Direktør Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Jan Håvard Brænde 1 301 Formann Av departement 1970
1988 Andre tilknyttede personer Knut Vollebæk 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1988 Andre tilknyttede personer Tomas Øvergaard 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1988 Vanlig medlem Stephan Tschudi-Madsen 1 301 Riksantikvar Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Petter Bøe 1 301 Produksjonslede Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Kari Fjellbirke Kveseth 2 301 Direktør I statsråd 1970 1970
1988 Nestleder Sigmund Elling Strømme 1 301 Forlagsdirektør I statsråd 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Lise Vislie 2 301 Professor Av departement 1970
1988 Andre tilknyttede personer Dag Myklebust 1 301 Førsteantikvar Av departement 1970 1970
1988 Andre tilknyttede personer Åse Vøllo 2 301 Konsulent Av departement 1970
1988 Andre tilknyttede personer Torild Skard 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Reidar Huseby 1 301 Informasjonssje Av departement 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Kari Hedwig Fyhn 2 501 Kontorsjef I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Kristian Sommer 1 528 Adjunkt Av Stortinget 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem John Aage Gjestrum 1 529 Konservator Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Tove Ness 2 602 Rektor Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Håvard Altern 1 623 Journalist Av departement 1970
1988 Andre tilknyttede personer Ingeborg Botnen 2 826 Stortingsrepresentant Av Stortinget 1970
1988 Vanlig medlem Finn Martin Frantzen 1 1106 Rektor I statsråd 1970 1970
1988 Vanlig medlem Ida Blom 2 1201 Professor Av departement 1970 1970
1988 Vanlig medlem Hans Jørgen Lønne 1 1601 Kontorsjef I statsråd 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Tone Vislie 2 1601 Avdelingsdirekt Av departement 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Møyfrid Hallset Skei 2 1662 Rektor Av departement 1970 1970
1988 Andre tilknyttede personer Siri Frost Sterri 2 1663 Stortingsrepresentant Av Stortinget 1970
1988 Vanlig varamedlem Audun Sandberg 1 1804 Rektor Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Mette Qvortrup 2 101 Amanuensis Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Peter Carl Gust Alestrøm 1 122 Professor Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Jan Eriksen 1 216 Nestleder Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Inger Margrethe Gaarder 2 217 Forfatter Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Vidar Bjørnstad 1 219 Personlig Sekre Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Halle Jørn Hansen 1 219 Informasjonssje Av departement 1970
1989 Andre tilknyttede personer Mette Ravn 2 219 Byråsjef (Fung. Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Arne Johan Aure 1 219 Kontorsjef Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Else Granheim 2 220 Bibliotekdirekt Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Jostein Mykletun 1 220 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Marit Ribe 2 228 Spesialsykeplei Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Ellen Sofie Aad Vollebæk 2 301 Fagkonsulent Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Paul Hofseth 1 301 Spesialrådgiver Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Audun Bakke 1 301 Rektor Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Lise Vislie 2 301 Professor Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Ola B. Johannessen 1 301 Leder Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Randi Torgersen 2 301 Fagkonsulent Av departement 1970
1989 Andre tilknyttede personer Åse Vøllo 2 301 Konsulent Av departement 1970
1989 Nestleder Asbjørn Eide 1 301 Direktør Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Marit Norunn Kristensen 2 301 Organisasjonsse Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Jan Håvard Brænde 1 301 Billedkunstner Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Petter Bøe 1 301 Produksjonslede Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Stephan Tschudi-Madsen 1 301 Riksantikvar Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Anneli Askola 2 301 Internasjonal S Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Kari Hedwig Fyhn 2 501 Kontorsjef I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem John Aage Gjestrum 1 529 Konservator Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Tove Ness 2 602 Rektor Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Håvard Altern 1 623 Journalist Av departement 1970
1989 Andre tilknyttede personer Ingeborg Botnen 2 826 Stortingsrepresentant Av Stortinget 1970
1989 Andre tilknyttede personer Siri Frost Sterri 2 1663 Stortingsrepresentant Av Stortinget 1970
1989 Vanlig varamedlem Audun Sandberg 1 1804 Rektor Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Mette Qvortrup 2 101 Amanuensiss Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Peter Carl Gust Alestrøm 1 122 Professor Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Jan Eriksen 1 216 Nestleder Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Inger Margrethe Gaarder 2 217 Forfatter Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Vidar Bjørnstad 1 219 Personlig Sekre Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Merete Johannessen 2 219 Forskningssjef Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Arne Johan Aure 1 219 Kontorsjef Av departement 1970
1990 Andre tilknyttede personer Mette Ravn 2 219 Byråsjef (Fung. Av departement 1970
1990 Andre tilknyttede personer Paul Andre Chaffey 1 219 Stortingsrepresentant Av Stortinget 1970
1990 Vanlig varamedlem Halle Jørn Hansen 1 219 Informasjonssje Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Jostein Mykletun 1 220 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Else Granheim 2 220 Bibliotekdirekt Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Petter Bøe 1 301 Produksjonslede Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Ola B. Johannessen 1 301 Leder Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Asbjørn Eide 1 301 Direktør Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Lise Vislie 2 301 Professor Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Stephan Tschudi-Madsen 1 301 Riksantikvar Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Anneli Askola 2 301 Internasjonal S Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Audun Bakke 1 301 Rektor Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Ellen Sofie Aad Vollebæk 2 301 Fagkonsulent Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Marit Norunn Kristensen 2 301 Organisasjonsse Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Paul Hofseth 1 301 Spesialrådgiver Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Amund Johnsrud 1 301 Generalsekretær Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Anne Lisbeth Byberg 2 301 Kontorsjef Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Jan Håvard Brænde 1 301 Billedkunstner Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Randi Torgersen 2 301 Fagkonsulent Av departement 1970
1990 Andre tilknyttede personer Åse Vøllo 2 301 Konsulent Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Kari Hedwig Fyhn 2 501 Kontorsjef I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem John Aage Gjestrum 1 529 Konservator Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Tove Ness 2 602 Rektor Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Håvard Altern 1 623 Journalist Av departement 1970
1990 Andre tilknyttede personer Ingeborg Botnen 2 826 Stortingsrepresentant Av Stortinget 1970
1990 Andre tilknyttede personer Siri Frost Sterri 2 1663 Stortingsrepresentant Av Stortinget 1970
1990 Vanlig varamedlem Audun Sandberg 1 1804 Rektor Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Mette Qvortrup 2 101 Amanuensis Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Peter Carl Gust Alestrøm 1 122 Professor Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Jan Eriksen 1 216 Nestleder Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Inger Margrethe Gaarder 2 217 Forfatter Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Halle Jørn Hansen 1 219 Informasjonssje Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Arne Johan Aure 1 219 Kontorsjef Av departement 1970
1991 Andre tilknyttede personer Paul Andre Chaffey 1 219 Stortingsrepresentant Av Stortinget 1970
1991 Vanlig medlem Merete Johannessen 2 219 Forskningssjef Av departement 1970
1991 Andre tilknyttede personer Mette Ravn 2 219 Byråsjef Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Vidar Bjørnstad 1 219 Personlig Sekre Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Jostein Mykletun 1 220 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Ola B. Johannessen 1 301 Leder Av departement 1970
1991 Andre tilknyttede personer Åse Vøllo 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Lise Vislie 2 301 Professor Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Petter Bøe 1 301 Produksjon Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Pål Christian Roland 1 301 Student Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Amund Johnsrud 1 301 Generalsek Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Randi Torgersen 2 301 Fagkonsulent Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Anne Lisbeth Byberg 2 301 Kontorsjef Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Paul Hofseth 1 301 Spesialrådgiver Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Jan Håvard Brænde 1 301 Billedkunstner Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Marit Norunn Kristensen 2 301 Organisasjonsse Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Ellen Sofie Aad Vollebæk 2 301 Fagkonsulent Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Stephan Tschudi-Madsen 1 301 Riksantikvar Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Anneli Askola 2 301 Internasjonal S Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Asbjørn Eide 1 301 Direktør Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem John Aage Gjestrum 1 529 Konservator Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Tove Ness 2 602 Rektor Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Håvard Altern 1 623 Journalist Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Kari Hedwig Fyhn 2 705 Fylkesskattesje I statsråd 1970
1991 Andre tilknyttede personer Siri Frost Sterri 2 1663 Stortingsrepresentant Av Stortinget 1970
1991 Vanlig varamedlem Audun Sandberg 1 1804 Rektor Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Audun Bakke 1 9956 Rektor Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Birgitta Næss 2 101 Høgskolelektor Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Mette Qvortrup 2 101 Amanuensis Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Arne Martin Klausen 1 111 Professor Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Jan Eriksen 1 216 Musiker Av departement 1970 1970
1992 Vanlig medlem Terje Øystein Emblem 1 217 Fagrådsdirektør Av departement 1970 1970
1992 Vanlig medlem Inger Margrethe Gaarder 2 217 Forfatter Av departement 1970
1992 Andre tilknyttede personer Mette Ravn 2 219 Byråsjef Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Karin Hellandsjø 2 219 Sjefskonservato Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Halle Jørn Hansen 1 219 Informasjonssje Av departement 1970
1992 Andre tilknyttede personer Fridtjof Frank Gundersen 1 219 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Merete Johannessen 2 219 Ass. Direktør Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Arne Johan Aure 1 219 Kontorsjef Av departement 1970
1992 Andre tilknyttede personer Paul Andre Chaffey 1 219 Stortingsrepresentant Av Stortinget 1970
1992 Vanlig varamedlem Vidar Bjørnstad 1 219 Nestleder Av departement 1970
1992 Andre tilknyttede personer Eva Tuv 2 220 Førstekonsulent Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Marit Norunn Kristensen 2 301 Organisasjonsse Av departement 1970
1992 Andre tilknyttede personer Åse Vøllo 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1992 Vanlig medlem Arne Johannes Eriksen 1 301 Undervisningsle Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Ola B. Johannessen 1 301 Leder Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Stephan Tschudi-Madsen 1 301 Pensjonist Av departement 1970
1992 Andre tilknyttede personer Litt Woon Long 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1992 Andre tilknyttede personer John Dag Hutchison 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Seppo Elmer Unt Heinonen 1 301 Sivilarkitekt Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Jan Håvard Brænde 1 301 Billedkunstner Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Petter Bøe 1 301 Produksjonslede Av departement 1970
1992 Andre tilknyttede personer Svein Sevje 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1992 Andre tilknyttede personer Liv Anne Støren 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1992 Andre tilknyttede personer Anne-Kristin Endresen 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Paul Hofseth 1 301 Spesialrådgiver Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Asbjørn Eide 1 301 Direktør Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Peter Carl Gust Alestrøm 1 301 Professor Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Ellen Sofie Aad Vollebæk 2 301 Fagkonsulent Av departement 1970
1992 Andre tilknyttede personer Inger Lise Asphaug 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Randi Torgersen 2 301 Fagkonsulent Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Elisabeth Cecil Kjær 2 301 Stedfortredende Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Birte Stengaard 2 301 Professor Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Pål Christian Roland 1 301 Student Av departement 1970 1970
1992 Leder Ingrid Eide 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1992 Andre tilknyttede personer Bjørn Jaaberg Hansen 1 301 Rådgiver Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Bente Sætrang 2 301 Professor Av departement 1970
1992 Andre tilknyttede personer Rolf Willy Hansen 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Kari Heir 1 301 Riksbibliotekar Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Inger Lise Eid 2 301 Ballettdanser Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Lise Vislie 2 301 Professor Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Anneli Askola 2 301 Internasjonal S Av departement 1970
1992 Andre tilknyttede personer Hans Berg 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Anne Lisbeth Byberg 2 301 Kontorsjef Av departement 1970
1992 Andre tilknyttede personer Asbjørn Eidhammer 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1992 Andre tilknyttede personer Brynhild Sirevåg 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1992 Andre tilknyttede personer Grethe Fossum 2 423 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem John Aage Gjestrum 1 529 Konservator Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Tove Ness 2 602 Rektor Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Marit Fredheim 2 602 Nestleder Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Håvard Altern 1 623 Journalist Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Kari Hedwig Fyhn 2 705 Fylkesskattesje I statsråd 1970
1992 Andre tilknyttede personer Jon Lilletun 1 1014 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Sven Egil Omdal 1 1103 Redaktør Av departement 1970 1970
1992 Vanlig medlem Jostein Gripsrud 1 1201 Professor Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Ulf Lie 1 1201 Professor Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Tor Arild Helgesen 1 1201 Lærer Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Anne Trine Kjørholt 2 1601 Forsker Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Kristian J. Fossheim 1 1601 Professor Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Møyfrid Hallset Skei 2 1662 Skolesjef Av departement 1970 1970
1992 Vanlig medlem Johan O. Jensen 1 1663 Journalist Av departement 1970
1992 Andre tilknyttede personer Siri Frost Sterri 2 1663 Stortingsrepresentant Av Stortinget 1970
1992 Vanlig medlem Audun Sandberg 1 1804 Amanuensis Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Kaare Skagen 1 1902 Administrativ L Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Anne Therese Lotherington 2 1902 Forsker Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Ragnhild Sandøy 2 1902 Sekretær Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Audun Bakke 1 9956 Rektor Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Birgitta Næss 2 101 Høgskolelektor Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Arne Martin Klausen 1 111 Professor Av departement 1970
1993 Andre tilknyttede personer Paul Andre Chaffey 1 219 Stortingsrepresentant Av Stortinget 1970
1993 Vanlig medlem Karin Hellandsjø 2 219 Sjefskonservato Av departement 1970
1993 Andre tilknyttede personer Fridtjof Frank Gundersen 1 219 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1993 Andre tilknyttede personer Eva Tuv 2 220 Førstekonsulent Av departement 1970
1993 Andre tilknyttede personer Litt Woon Long 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Birte Stengaard 2 301 Professor Av departement 1970
1993 Andre tilknyttede personer John Dag Hutchison 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1993 Andre tilknyttede personer Rolf Willy Hansen 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Bente Sætrang 2 301 Professor Av departement 1970
1993 Andre tilknyttede personer Asbjørn Eidhammer 1 301 Byrisjef Av departement 1970
1993 Andre tilknyttede personer Hans Berg 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Nils Chr. Stenseth 1 301 Professor Av departement 1970
1993 Andre tilknyttede personer Brynhild Sirevåg 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Seppo Elmer Unt Heinonen 1 301 Sivilarkitekt Av departement 1970
1993 Andre tilknyttede personer Bjørn Jaaberg Hansen 1 301 Rådgiver Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Arne Johannes Eriksen 1 301 Undervisningsle Av departement 1970
1993 Andre tilknyttede personer Svein Sevje 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Inger Lise Eid 2 301 Ballettkunstner Av departement 1970
1993 Vanlig medlem William M Lafferty 1 301 Professor Av departement 1970
1993 Leder Ingrid Eide 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1993 Andre tilknyttede personer Inger Lise Asphaug 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Asbjørn Eide 1 301 Direktør Av departement 1970
1993 Andre tilknyttede personer Anne-Kristin Endresen 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Kari Heir 1 301 Riksbibliotekar Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Elisabeth Cecil Kjær 2 301 Stedfortredende Av departement 1970
1993 Andre tilknyttede personer Liv Anne Støren 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Peter Carl Gust Alestrøm 1 301 Professor Av departement 1970
1993 Andre tilknyttede personer Grethe Fossum 2 423 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Marit Fredheim 2 602 Nestleder Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Torill Scharnin Lund 2 806 Lærer Av departement 1970
1993 Andre tilknyttede personer Jon Lilletun 1 1014 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Tor Arild Helgesen 1 1201 Lærer Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Ulf Lie 1 1201 Professor Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Jostein Gripsrud 1 1201 Professor Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Anne Trine Kjørholt 2 1601 Forsker Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Kjell Johannes Mork 1 1601 Professor Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Johan O. Jensen 1 1663 Journalist Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Audun Sandberg 1 1804 Amanuensis Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Kaare Skagen 1 1902 Administrativ L Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Anne Therese Lotherington 2 1902 Forsker Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Birgitta Næss 2 101 Høgskolelektor Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Arne Martin Klausen 1 111 Professor Av departement 1970
1994 Andre tilknyttede personer Paul Andre Chaffey 1 219 Stortingsrepresentant Av Stortinget 1970
1994 Vanlig medlem Karin Hellandsjø 2 219 Sjefskonservato Av departement 1970
1994 Andre tilknyttede personer Hilde Ro Johansen 2 219 Førstekonsulent Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Arne Lin Næss 1 219 Skuespiller Av departement 1970
1994 Andre tilknyttede personer Fridtjof Frank Gundersen 1 219 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1994 Andre tilknyttede personer Eva Tuv 2 220 Førstekonsulent Av departement 1970
1994 Andre tilknyttede personer Hans Berg 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Asbjørn Eide 1 301 Direktør Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Nils Chr. Stenseth 1 301 Professor Av departement 1970
1994 Andre tilknyttede personer Anne-Kristin Endresen 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1994 Leder Ingrid Eide 2 301 Ridgiver Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Elisabeth Cecil Kjær 2 301 Stedfortredende Av departement 1970
1994 Andre tilknyttede personer Asbjørn Eidhammer 1 301 Byrisjef Av departement 1970
1994 Andre tilknyttede personer Inger Lise Asphaug 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1994 Nestleder Kari Heir 1 301 Riksbibliotekar Av departement 1970
1994 Andre tilknyttede personer Bjørn Jaaberg Hansen 1 301 Ridgiver Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Seppo Elmer Unt Heinonen 1 301 Sivilarkitekt Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Bente Sætrang 2 301 Professor Av departement 1970
1994 Andre tilknyttede personer Brynhild Sirevåg 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Arne Johannes Eriksen 1 301 Undervisningsle Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Inger Lise Eid 2 301 Ballettkunstner Av departement 1970
1994 Andre tilknyttede personer Litt Woon Long 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1994 Andre tilknyttede personer John Dag Hutchison 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1994 Andre tilknyttede personer Liv Anne Støren 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Birte Stengaard 2 301 Professor Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Hanne Yndestad 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Peter Carl Gust Alestrøm 1 301 Professor Av departement 1970
1994 Vanlig medlem William M Lafferty 1 301 Professor Av departement 1970
1994 Andre tilknyttede personer Grethe Fossum 2 423 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Torbjørn Kvasbø 1 520 Keramiker Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Marit Fredheim 2 602 Rektor Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Svein-Erik Jensen 1 622 Generalsekretær Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Torill Scharnin Lund 2 806 Lærer Av departement 1970
1994 Andre tilknyttede personer Jon Lilletun 1 1014 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Ulf Lie 1 1201 Professor Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Jostein Gripsrud 1 1201 Professor Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Anne Trine Kjørholt 2 1601 Forsker Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Kjell Johannes Mork 1 1601 Professor Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Johan O. Jensen 1 1663 Journalist Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Audun Sandberg 1 1804 Amanuensis Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Kaare Skagen 1 1902 Administrativ L Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Anne Therese Lotherington 2 1902 Forsker Av departement 1970
1994 Andre tilknyttede personer Cecilie Landsverk 2 Byråsjef Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Birgitta Næss 2 101 Høgskolelektor Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Arne Martin Klausen 1 111 Professor Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Arne Lin Næss 1 219 Skuespiller Av departement 1970
1995 Andre tilknyttede personer Paul Andre Chaffey 1 219 Stortingsrepresentant Av Stortinget 1970
1995 Vanlig medlem Karin Hellandsjø 2 219 Sjefskonservato Av departement 1970
1995 Andre tilknyttede personer Fridtjof Frank Gundersen 1 219 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1995 Andre tilknyttede personer Eva Tuv 2 220 Førstekonsulent Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Marit Ecklo Brevik 2 301 Adjunkt Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Hanne Yndestad 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1995 Andre tilknyttede personer John Dag Hutchison 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1995 Andre tilknyttede personer Liv Anne Støren 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Nils Chr. Stenseth 1 301 Professor Av departement 1970
1995 Andre tilknyttede personer Brynhild Sirevåg 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1995 Andre tilknyttede personer Cecilie Landsverk 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Asbjørn Eide 1 301 Direktør Av departement 1970
1995 Andre tilknyttede personer Bjørn Jaaberg Hansen 1 301 Rådgiver Av departement 1970
1995 Nestleder Kari Heir 1 301 Nasjonalbibliot Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Birte Stengaard 2 301 Professor Av departement 1970
1995 Andre tilknyttede personer Anne-Kristin Endresen 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Seppo Elmer Unt Heinonen 1 301 Sivilarkitekt Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Arne Johannes Eriksen 1 301 Undervisningsle Av departement 1970
1995 Andre tilknyttede personer Hans Berg 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1995 Andre tilknyttede personer Asbjørn Eidhammer 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1995 Leder Ingrid Eide 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1995 Vanlig medlem William M Lafferty 1 301 Professor Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Peter Carl Gust Alestrøm 1 301 Professor Av departement 1970
1995 Andre tilknyttede personer Inger Lise Asphaug 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Inger Lise Eid 2 301 Dansekunstner Av departement 1970
1995 Andre tilknyttede personer Litt Woon Long 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Elisabeth Cecil Kjær 2 301 Stedfortredende Av departement 1970
1995 Andre tilknyttede personer Grethe Fossum 2 423 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Torbjørn Kvasbø 1 520 Keramiker Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Marit Fredheim 2 602 Rektor Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Svein-Erik Jensen 1 622 Generalsekretær Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Torill Scharnin Lund 2 806 Lærer Av departement 1970
1995 Andre tilknyttede personer Jon Lilletun 1 1014 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Ulf Lie 1 1201 Professor Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Jostein Gripsrud 1 1201 Professor Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Anne Trine Kjørholt 2 1601 Forsker Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Kjell Johannes Mork 1 1601 Professor Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Johan O. Jensen 1 1663 Journalist Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Audun Sandberg 1 1804 Amanuensis Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Kaare Skagen 1 1902 Administrativ L Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Anne Therese Lotherington 2 1902 Forsker Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Birgitta Næss 2 101 Høgskolelektor Av departement 1970 1970
1996 Vanlig medlem Inger Røkke Nybø 2 102 Adjunkt Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Arne Martin Klausen 1 111 Professor Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Karin Hellandsjø 2 219 Sjefskonservato Av departement 1970
1996 Andre tilknyttede personer Paul Andre Chaffey 1 219 Stortingsrepresentant Av Stortinget 1970
1996 Vanlig medlem John Herstad 1 219 Riksarkivar Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Merete Johannessen 2 219 Ass. Direktør Av departement 1970 1970
1996 Vanlig medlem Solveig Marie Jølstad 2 219 Adm. Redaktør Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Arne Lindtner Næss 1 219 Skuespiller Av departement 1970
1996 Andre tilknyttede personer Fridtjof Frank Gundersen 1 219 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Arvid Hallén 1 220 Direktør Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Sverre Pedersen 1 220 Filmarbeider Av departement 1970
1996 Andre tilknyttede personer Sissel Volan 2 220 Rådgiver Av departement 1970
1996 Andre tilknyttede personer Eva Tuv 2 220 Førstekonsulent Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Asbjørn Langeland 1 226 Direktør Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Monica Anne Dalen 2 301 Professor Av departement 1970
1996 Andre tilknyttede personer Anne Britt Lilleholm 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1996 Andre tilknyttede personer Gyrd Steen 1 301 Konsulent Av departement 1970
1996 Andre tilknyttede personer Thore Gerhard Hem 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Elisabeth Koren 2 301 Daglig Leder Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Nils Chr. Stenseth 1 301 Professor Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Bernt Hagtvet 1 301 Professor Av departement 1970
1996 Andre tilknyttede personer Bjørn Jaaberg Hansen 1 301 Rådgiver Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Grete Marstein 2 301 Billedkunstner Av departement 1970
1996 Andre tilknyttede personer Anne-Kristin Endresen 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Elisabeth Cecil Kjær 2 301 Stedfortredende Av departement 1970
1996 Andre tilknyttede personer John Dag Hutchison 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1996 Leder Ingrid Eide 2 301 Rådgiver Av departement 1970 1970
1996 Andre tilknyttede personer Asbjørn Eidhammer 1 301 Underdirektør Av departement 1970 1970
1996 Vanlig medlem Seppo Elmer Unt Heinonen 1 301 Sivilarkitekt Av departement 1970 1970
1996 Andre tilknyttede personer Cecilie Landsverk 2 301 Byråsjef Av departement 1970 1970
1996 Andre tilknyttede personer Litt Woon Long 2 301 Byråsjef Av departement 1970 1970
1996 Andre tilknyttede personer Hans Berg 1 301 Rådgiver Av departement 1970 1970
1996 Vanlig medlem Birte Stengaard 2 301 Professor Av departement 1970
1996 Andre tilknyttede personer Liv Anne Støren 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1996 Andre tilknyttede personer Brynhild Sirevåg 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1996 Andre tilknyttede personer Åse Vøllo 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1996 Vanlig medlem Subramonia Iyer Ananthakrishnan 1 301 Daglig Leder Av departement 1970
1996 Andre tilknyttede personer Tomas Øvergaard 1 301 Rådgiver Av departement 1970 1970
1996 Vanlig medlem Peter Carl Gust Alestrøm 1 301 Professor Av departement 1970 1970
1996 Andre tilknyttede personer Inger Lise Asphaug 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1996 Vanlig medlem Asbjørn Eide 1 301 Direktør Av departement 1970
1996 Nestleder Kari Heir 1 301 Nasjonalbibliot Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Inger Lise Eid 2 301 Dansekunstner Av departement 1970
1996 Vanlig medlem William M Lafferty 1 301 Professor Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Tove Strand Gerhardsen 2 301 Direktør Av departement 1970
1996 Andre tilknyttede personer Elisabeth Askeland 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1996 Andre tilknyttede personer Åsa Johanne Steinsvik 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Torill Brekke 2 301 Forfatter Av departement 1970
1996 Andre tilknyttede personer Magne Holter 1 301 Rådgiver Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Marit Ecklo Brevik 2 301 Adjunkt Av departement 1970 1970
1996 Vanlig medlem Arne Johannes Eriksen 1 301 Undervisningsle Av departement 1970 1970
1996 Andre tilknyttede personer Grethe Fossum 2 423 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Torbjørn Kvasbø 1 520 Keramiker Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Marit Fredheim 2 602 Rektor Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Svein-Erik Jensen 1 622 Generalsekretær Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Torill Scharnin Lund 2 806 Studierektor Av departement 1970
1996 Andre tilknyttede personer Jon Lilletun 1 1014 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Jostein Gripsrud 1 1201 Professor Av departement 1970 1970
1996 Vanlig medlem Ulf Lie 1 1201 Professor Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Anne Trine Kjørholt 2 1601 Forsker Av departement 1970 1970
1996 Vanlig medlem Kjell Johannes Mork 1 1601 Professor Av departement 1970 1970
1996 Vanlig medlem Vigdis Moe Skarstein 2 1601 Bibliotekdirekt Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Johan O. Jensen 1 1663 Journalist Av departement 1970 1970
1996 Vanlig medlem Audun Sandberg 1 1804 Amanuensis Av departement 1970 1970
1996 Vanlig medlem Anne Therese Lotherington 2 1902 Forsker Av departement 1970 1970
1996 Vanlig medlem Kaare Skagen 1 1902 Administrativ L Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Inger Røkke Nybø 2 102 Adjunkt Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Solveig Marie Jølstad 2 219 Adm. Redaktør Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Nina Margrethe Gornitzka 2 219 Avdelingssjef Av departement 1970
1997 Vanlig medlem John Herstad 1 219 Riksarkivar Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Sverre Pedersen 1 220 Filmarbeider Av departement 1970
1997 Andre tilknyttede personer Sissel Volan 2 220 Rådgiver Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Arvid Hallén 1 220 Direktør Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Asbjørn Langeland 1 226 Direktør Av departement 1970
1997 Andre tilknyttede personer Sverre Rustad 1 236 Rådgiver Av departement 1970
1997 Andre tilknyttede personer Magne Holter 1 301 Rådgiver Av departement 1970
1997 Andre tilknyttede personer Brit Alstad 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Subramonia Iyer Ananthakrishnan 1 301 Daglig Leder Av departement 1970
1997 Andre tilknyttede personer Åsa Johanne Steinsvik 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1997 Andre tilknyttede personer Thore Gerhard Hem 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1997 Andre tilknyttede personer Gyrd Steen 1 301 Konsulent Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Grete Marstein 2 301 Billedkunstner Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Bernt Hagtvet 1 301 Professor Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Elisabeth Koren 2 301 Daglig Leder Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Tove Strand Gerhardsen 2 301 Direktør Av departement 1970
1997 Andre tilknyttede personer Anne Britt Lilleholm 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1997 Andre tilknyttede personer Elisabeth Askeland 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Monica Anne Dalen 2 301 Professor Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Torill Brekke 2 301 Forfatter Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Marie Rein Bore 2 1103 Journalist Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Vigdis Moe Skarstein 2 1601 Bibliotekdirekt Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Marit Myrvoll 2 1902 Av departement 1970
2002 Bård Hopland 214 Avdelingsdirektør
2002 Ian Bryceson 216 Forsker
2002 Asbjørn Langeland 226 Direktør
2002 Tomas Øvergaard 301 Rådgiver
2002 Karin Helene Rosenberg Refsnes 301 Direktør
2002 Astrid Thoner 301 Pedagogisk Rådgiver
2002 A.A. Mariette Lobo 301 Førstekonsulent
2002 Åse Vøllo 301 Underdirektør
2002 Inger Lise Asphaug 301 Rådgiver
2002 Grete Marstein 301 Billedkunstner
2002 Wenke Brenna 301 Rådgiver
2002 Monica Anne Dalen 301 Professor
2002 Ellen Lange 301 Rådgiver
2002 Wenche Hellerud 301 Rådgiver
2002 Jon Naustdalslid 301 Instituttsjef
2002 Elisabeth Koren 301 Daglig Leder
2002 Hans Berg 301 Rådgiver
2002 Torfinn Lindem 301 Førsteamanuensis
2002 Lene Oftedal 301 Rådgiver
2002 Ingrid Morken 403 Generalsekretær
2002 Leder Magne Velure 501 Prosjektdirektør
2002 Kristin Hansen 701 Førstekonsulent
2002 Ingeborg Tveter Thoresen 704 Høgskolelektor
2002 Dankert Vedeler 722 Avdelingsdirektør
2002 Marie Rein Bore 1103 Journalist
2002 Helge Østbye 1201 Professor
2002 Kåre Lilleholt 1201 Professor
2002 Per Kr. Larsen 1601 Professor
2002 Karl Baadsvik 1601 Seniorrådgiver
2002 Marit Myrvoll 1902 Stipendiat
2002 Jens Petter Berg
2002 Ragnhild Hutchison
2002 Sigrid Straand Amanuensis
2002 Bernt-Erik Heid
2002 Mali Hole Skogen
2002 Siri Kloster Rådgiver
2002 Arild Skåra
2003 Karl Baadsvik Seniorrådgiver
2003 Ingeborg Tveter Thoresen Høgskolelektor
2003 Jens Petter Berg
2003 Jon Naustdalslid Instituttsjef
2003 Observatør Tomas Øvergaard Rådgiver
2003 Sigrid Straand Amanuensis
2003 Astrid Thoner Pedagogisk Rådgiver
2003 Monica Anne Dalen Professor
2003 Torfinn Lindem Førsteamanuensis
2003 Varaobservatør A.A. Mariette Lobo Førstekonsulent
2003 Observatør Kristin Hansen Førstekonsulent
2003 Observatør Åse Vøllo Underdirektør
2003 Marie Rein Bore Journalist
2003 Ian Bryceson Forsker
2003 Grete Marstein Billedkunstner
2003 Observatør Wenke Brenna Rådgiver
2003 Helge Østbye Professor
2003 Observatør Ellen Lange Rådgiver
2003 Ragnhild Hutchison
2003 Observatør Siri Kloster Rådgiver
2003 Observatør Inger Lise Asphaug Rådgiver
2003 Kåre Lilleholt Professor
2003 Ingrid Morken Generalsekretær
2003 Leder Magne Velure Prosjektdirektør
2003 Per Kr. Larsen Professor
2003 Asbjørn Langeland Direktør
2003 Observatør Arild Skåra
2003 Bernt-Erik Heid
2003 Elisabeth Koren Daglig Leder
2003 Karin Helene Rosenberg Refsnes Direktør
2003 Mali Hole Skogen
2003 Observatør Dankert Vedeler Avdelingsdirektør
2003 Observatør Hans Berg Rådgiver
2003 Marit Myrvoll Stipendiat
2003 Observatør Bård Hopland Avdelingsdirektør
2003 Observatør Lene Oftedal Rådgiver
2003 Observatør Wenche Hellerud Rådgiver