FORVALTNINGSDATABASEN

Ingrid Lycke Ellingsen

Denne siden viser opplysninger om Ingrid Lycke Ellingsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ingrid Lycke Ellingsen
NSD id-nummer: 3122
Fødselsår: 1933
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for kriminalomsorgen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Overlege 1970
1980 Steriliseringsrådet Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 602 Områdeoverlege 1970
1980 Statens fagråd for helsevesenet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 602 Områdeoverlege 1970
1981 Steriliseringsrådet Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 602 Områdeoverlege 1970
1981 Det interdepartementale utvalg for funksjonshemmede Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Områdeoverlege 1970 1970
1981 Sentralrådet for narkotikaproblemer Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 602 Områdeoverlege 1970 1970
1983 Sentralrådet for narkotikaproblemer Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 602 Overlege 1970
1984 Sentralrådet for narkotikaproblemer Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 602 Overlege 1970
1985 Rådet for vernepleierutdanning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 602 Overlege 1970
1985 Rådet for kriminalomsorgen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 602 Overlege 1970 1970
1985 Sentralrådet for narkotikaproblemer Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 602 Overlege 1970
1986 Rådet for vernepleierutdanning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 602 Overlege 1970
1986 Sentralrådet for narkotikaproblemer Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 602 Overlege 1970
1995 Liland-utvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 602 Fung. Fylkesleg 1970
1996 Liland-utvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 602 Fung. Fylkesleg 1970