FORVALTNINGSDATABASEN

Lars Oftedal Broch

Denne siden viser opplysninger om Lars Oftedal Broch fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Lars Oftedal Broch
NSD id-nummer: 3461
Fødselsår: 1939
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Produktansvarsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Ekspedisjonssjef 1970
1980 Kontaktutvalget for varehandelen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av instans utenfor departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1980 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 219 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1981 Kontaktutvalget for varehandelen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av instans utenfor departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1982 Embetsmannsutvalget for forskning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1983 Kontaktutvalget for varehandelen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 219 Ekspedisjonssjef 1970
1988 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Leder I statsråd 219 Ass. Børskommis 1970
1989 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Leder I statsråd 219 1970
1990 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Leder I statsråd 219 1970
1991 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Leder I statsråd 219 1970
1995 Kriminaletterretningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Økokrim-Sjef 1970
1995 Inndragningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 219 Økokrim-Sjef 1970
1996 Kriminaletterretningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Økokrim-Sjef 1970
1996 Inndragningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 219 Økokrim-Sjef 1970