FORVALTNINGSDATABASEN

Embetsmannsutvalget for forskning

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Embetsmannsutvalget for forskning" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Embetsmannsutvalget for forskning
Utvalgsnummer: 3005000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1982
Tilhørende departement: Kultur- og vitenskapsdepartementet
Opphørsår: 1986
Hjemmel:
Opprettet 1982 av Kultur- og vitenskapsdepartementet
Mandat:
Forberede forskningssaker for Regjeringens forskningsutvalg.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontakt-/samarbeidsorgan
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1982 Kultur- og vitenskapsdepartementet 17 0 5 0 Vedkommende departement
1983 Kultur- og vitenskapsdepartementet 17 0 2 0 Vedkommende departement
1984 Kultur- og vitenskapsdepartementet 19 0 2 0 Vedkommende departement
1985 Kultur- og vitenskapsdepartementet 19 0 2 0 Vedkommende departement
1986 Kultur- og vitenskapsdepartementet 19 0 0 0 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1982 Vanlig medlem Hjalmar Austbø 1 0 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Casper Sundby 1 211 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1982 Andre tilknyttede personer Tore Olsen 1 219 Direktør Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Arve Kjelberg 1 219 Avdelingsdirektø Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Lars Oftedal Broch 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Eirik Glenne 1 220 Utredningsleder Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Hugo Parr 1 233 Byråsjef Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Kirsti Grøtnæs 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Andreas Mortensen 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Leiv Kjell Ødegård 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Erik Lykke 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Kasper Holand 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Hans Fredrik Hoffmann 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Per Johannesen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1982 Leder Torbjørn Sirevåg 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Odd Solbraa 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Hans Tangerud 1 301 Forskningskonsul Av departement 1970
1982 Sekretær, ikke medlem Hans-Christian Christensen 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Per Schreiner 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Erik Chr. Selmer 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Terje Johannessen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Helge Kjekshus 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Kari Selte 2 219 Byråsjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Magnus Bøen 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Trygve Bakken 1 301 Avdelingsdirektør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Terje Johannessen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Kari Østvedt 2 216 Utredningsleder Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Oddvar Vormeland 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Bernhard-Jens Eggesbø 1 220 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Nikolai Skeie 1 231 Byråsjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Jan Thompson 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Terje Johannessen 1 301 Økonomisk Koordin Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Øystein Blymke 1 301 Avdelingsdirektør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Gunnar Amundsen 1 301 Utredningsleder Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Kari Østvedt 2 216 Utredningsleder Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Oddvar Vormeland 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Bernhard-Jens Eggesbø 1 220 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Nikolai Skeie 1 231 Byråsjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Ole Erik Yrvin 1 233 Utredningsleder Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Jan Thompson 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Øystein Blymke 1 301 Avdelingsdirektør Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Johan From 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Tertit Von Hann Aasland 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Gunnar Amundsen 1 301 Utredningsleder Av departement 1970