FORVALTNINGSDATABASEN

Oluf C. Miyller

Denne siden viser opplysninger om Oluf C. Miyller fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Oluf C. Miyller
NSD id-nummer: 4
Fødselsår: 1921
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem 301 Departementsråd 1970
1980 A-paktutvalget. Interdepartementalt utvalg til å samordne departementenes virksomhet i samband med Atlanterhavspakten. Vanlig medlem Av departement 301 Departementsråd
1980 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Departementsråd 1970
1980 Det interdepartementale samarbeidsutvalg for virks Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Departementsråd 1970
1980 Styret for Prisreguleringsfondet for sild Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Departementsråd 1970 1970
1981 A-paktutvalget. Interdepartementalt utvalg til å samordne departementenes virksomhet i samband med Atlanterhavspakten. Vanlig medlem Av departement 301 Departementsråd
1981 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Departementsråd 1970
1981 Det interdepartementale samarbeidsutvalg for virks Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Departementsråd 1970
1983 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Departementsråd 1970
1983 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Departementsråd 1970
1984 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Departementsråd 1970
1984 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Departementsråd 1970 1970
1985 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Departementsråd 1970
1986 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Departementsråd 1970
1987 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Departementsråd 1970
1987 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Departementsråd 1970 1970
1988 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Departementsråd 1970