FORVALTNINGSDATABASEN

Jan Hamre

Denne siden viser opplysninger om Jan Hamre fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Jan Hamre
NSD id-nummer: 4138
Fødselsår: 1921
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Utvalg til å utrede utlendingers beskjeftigelse på norske skip Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1970
1981 Utvalg til å utrede utlendingers beskjeftigelse på norske skip Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1970
1983 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 219 Avdelingsdirektør 1970
1983 Skipsvalutakomiteen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingsdirektør 1970
1983 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingsdirektør 1970 1970
1984 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 219 Avdelingsdirektør 1970
1984 Skipsvalutakomiteen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingsdirektør 1970
1985 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 219 Avdelingsdirektør 1970
1985 Skipsvalutakomiteen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingsdirektør 1970
1986 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 219 Avdelingsdirektør 1970
1986 Skipsvalutakomiteen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingsdirektør 1970