FORVALTNINGSDATABASEN

Den norske ILO-komite

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Den norske ILO-komite" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Den norske ILO-komite
Utvalgsnummer: 6010000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1947
Tilhørende departement: Sosialdepartementet
Hjemmel:
Opprettet av Sosialdepartementet
Mandat:
Den viktigste oppgave er å drøfte saker som følger av vårt medlemskap i den internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO). Den drøfter også andre internasjonale spørsmål som gjelder arbeidsmarked, sysselsetting og arbeidsmiljø.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontakt-/samarbeidsorgan
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Sosialdepartementet 8 0 9 31000 Vedkommende departement
1981 Sosialdepartementet 8 13 9 31000 Vedkommende departement
1982 Sosialdepartementet 8 13 7 33000 Vedkommende departement
1983 Sosialdepartementet 8 11 6 34000 Vedkommende departement
1984 Sosialdepartementet 8 11 4 33000 Vedkommende departement
1985 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 11 5 60000 Vedkommende departement
1986 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 11 6 34000 Vedkommende departement
1987 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 11 7 40000
1988 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 11 7 27500
1989 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 11 5 26500
1990 Kommunaldepartementet 8 11 6 25000
1991 Kommunaldepartementet 8 11 5 32182
1992 Kommunaldepartementet 8 11 4 24206
1993 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 11 5 38098
1994 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 11 6 20000
1995 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 11 0 0
1996 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 11 4 29238
1997 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 11 5 30500
2002 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 3 12118
2003 Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Helge Håvie 1 211 Underdirektør Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Øystein Ringvold 1 214 Hovedkasserer Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Aage Os 1 216 Underdirektør Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Arne Jacobsen 1 219 Høyesterettsadvokat Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Bjarne Lindstrøm 1 219 Førstekonsulent Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Knut Mørkved 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Øystein Opdal 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Tore Chr. Malterud 1 230 Avdelingsleder Av departement 1970
1980 Sekretær, ikke medlem Odd Bruaas 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Bjørn Kolby 1 301 Advokat Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Per Arne Larsen 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Karl Nandrup Dahl 1 301 Advokat Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Erik Hoff 1 301 Direktør Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Gaute Egeberg 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Svein-Erik Oxholm 1 301 Sekretær Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Odvar Hoel 1 301 Direktør Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Ivar Nes 1 301 Advokat Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Børre Sverdrup 1 301 Direktør Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Øyvind Vidnes 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1980 Nestleder Kåre Halden 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Helge Håvie 1 211 Underdirektør Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Øystein Ringvold 1 214 Hovedkasserer Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Aage Os 1 216 Underdirektør Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Arne Jacobsen 1 219 Høyesterettsadvokat Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Bjarne Lindstrøm 1 219 Førstekonsulent Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Knut Mørkved 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Øystein Opdal 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1981 Sekretær, ikke medlem Odd Bruaas 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Øyvind Vidnes 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Odvar Hoel 1 301 Direktør Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Svein-Erik Oxholm 1 301 Sekretær Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Børre Sverdrup 1 301 Direktør Av departement 1970
1981 Nestleder Kåre Halden 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Terje Due Strand 1 301 Overlege Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Ivar Nes 1 301 Advokat Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Bjørn Kolby 1 301 Advokat Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Per Arne Larsen 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Odd Moseby 1 301 Direktør Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Erik Hoff 1 301 Direktør Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Helge Håvie 1 211 Avdelingsdirektør Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Øystein Ringvold 1 214 Hovedkasserer Av departement 1970
1983 Andre tilknyttede personer Aage Os 1 216 Underdirektør Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Arne Jacobsen 1 219 H.R.Advokat Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Knut Mørkved 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Reidar Vigen 1 219 H.R.Advokat Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Bjarne Lindstrøm 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Jan Hamre 1 219 Avdelingsdirektør Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Øystein Opdal 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Per Arne Larsen 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Liv Marie Buck 2 301 Førstesekretær Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Ivar Nes 1 301 Advokat Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Terje Due Strand 1 301 Overlege Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Øyvind Vidnes 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Odd Moseby 1 301 Direktør Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Odvar Hoel 1 301 Direktør Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Børre Sverdrup 1 301 Direktør Av departement 1970
1983 Leder Halldor Heldal 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Erik Hoff 1 301 Direktør Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Bjørn Kolby 1 301 H.R.Advokat Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Leif Haraldseth 1 602 Nestformann Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Helge Håvie 1 211 Avdelingsdirektør Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Øystein Ringvold 1 214 Hovedkasserer Av departement 1970
1984 Andre tilknyttede personer Aage Os 1 216 Underdirektør Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Jan Hamre 1 219 Avdelingsdirektør Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Øystein Opdal 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Bjarne Lindstrøm 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Reidar Vigen 1 219 H.R.Advokat Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Knut Mørkved 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Erik Hoff 1 301 Direktør Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Odd Moseby 1 301 Direktør Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Per Arne Larsen 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1984 Leder Halldor Heldal 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Terje Due Strand 1 301 Overlege Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Øyvind Vidnes 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Bjørn Kolby 1 301 H.R.Advokat Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Børre Sverdrup 1 301 Direktør Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Ivar Nes 1 301 Advokat Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Leif Haraldseth 1 602 Nestformann Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Helge Håvie 1 211 Avdelingsdirektør Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Øystein Ringvold 1 214 Hovedkasserer Av departement 1970
1985 Andre tilknyttede personer Aage Os 1 216 Underdirektør Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Bjarne Lindstrøm 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Knut Mørkved 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Øystein Opdal 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Jan Hamre 1 219 Avdelingsdirektør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Terje Due Strand 1 301 Overlege Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Odd Moseby 1 301 Direktør Av departement 1970
1985 Leder Halldor Heldal 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Øyvind Vidnes 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Per Arne Larsen 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Erik Hoff 1 301 Ass. Direktør Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Børre Sverdrup 1 301 Direktør Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Bjørn Kolby 1 301 H.R.Advokat Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Ivar Nes 1 301 Advokat Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Reidar Vigen 1 401 Advokat Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Leif Haraldseth 1 602 Nestleder Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Øystein Ringvold 1 214 Hovedkasserer Av departement 1970
1986 Andre tilknyttede personer Aage Os 1 216 Underdirektør Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Reidar Vigen 1 219 Distriktssjef Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Jan Hamre 1 219 Avdelingsdirektør Av departement 1970
1986 Andre tilknyttede personer Astrid Varmann 2 219 Byråsjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Knut Mørkved 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Øystein Opdal 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Bjarne Lindstrøm 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Evy Buverud Pedersen 2 231 Sekretær Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Erik Hoff 1 301 Direktør Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Terje Due Strand 1 301 Overlege Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Mari Holmboe Ruge 2 301 Arbeidsattache Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Bjørn Kolby 1 301 H.R.Advokat Av departement 1970
1986 Leder Halldor Heldal 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Børre Sverdrup 1 301 Direktør Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Knut Vollebæk 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Helge Håvie 1 301 Avdelingsdirektør Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Thor Gislesen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Øyvind Vidnes 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Tom S. Vadholm 1 301 Advokat Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Henriette Munkebye 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Odd Moseby 1 301 Direktør Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Ivar Nes 1 301 Advokat Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Per Arne Larsen 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Leif Haraldseth 1 602 Nestleder Av departement 1970
1986 Andre tilknyttede personer Arne Flåtrud 1 626 Ass. Direktør Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Birger Mordt 1 133 Advokat Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Øystein Ringvold 1 214 Hovedkasserer Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Rolf Hasselgård 1 217 Direktør Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Mette Ravn 2 219 Førstekonsulent Av departement 1970
1987 Andre tilknyttede personer Astrid Varmann 2 219 Byråsjef Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Jan Randulf Clausen 1 219 Kontorsjef Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Kjell I. Grue 1 228 Direktør Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Evy Buverud Pedersen 2 231 Sekretær Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Tom S. Vadholm 1 301 Advokat Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Per Arne Larsen 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Helge Håvie 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Erik Hoff 1 301 Direktør Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Henriette Munkebye 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Øyvind Vidnes 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1987 Leder Mari Holmboe Ruge 2 301 Rådgiver Av departement 1970 1970
1987 Vanlig medlem Knut Vollebæk 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Bjørn Kolby 1 301 H.R.Advokat Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Odd Moseby 1 301 Direktør Av departement 1970
1987 Andre tilknyttede personer Arne Flåtrud 1 626 Ass. Direktør Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Birger Mordt 1 133 Advokat Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Øystein Ringvold 1 214 Hovedkasserer Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Aage Os 1 216 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Rolf Hasselgård 1 217 Direktør Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Jan Randulf Clausen 1 219 Kontorsjef Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Mette Ravn 2 219 Førstekonsulent Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Kjell I. Grue 1 228 Direktør Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Evy Buverud Pedersen 2 231 Sekretær Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Helge Håvie 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Øyvind Vidnes 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Odd Moseby 1 301 Direktør Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Bjørn Kolby 1 301 H.R.Advokat Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Tom S. Vadholm 1 301 Advokat Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Erik Hoff 1 301 Direktør Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Per Arne Larsen 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Knut Vollebæk 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1988 Andre tilknyttede personer Arne Flåtrud 1 626 Ass. Direktør Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Birger Mordt 1 133 Advokat Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Øystein Ringvold 1 214 Hovedkasserer Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Aage Os 1 216 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Rolf Hasselgård 1 217 Direktør Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Jan Randulf Clausen 1 219 Internasjonal R Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Mette Ravn 2 219 Byråsjef (Fung. Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Evy Buverud Pedersen 2 231 Sekretær Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Øyvind Vidnes 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Helge Håvie 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Per Wium 1 301 Overlege Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Erik Hoff 1 301 Direktør Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Olav Berstad 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Per Arne Larsen 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Tom S. Vadholm 1 301 Advokat Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Bjørn Kolby 1 301 Advokat Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Odd Moseby 1 301 Advokat Av departement 1970
1989 Andre tilknyttede personer Arne Flåtrud 1 626 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Birger Mordt 1 133 Advokat Av departement 1970
1990 Andre tilknyttede personer Johan Ludvik Carlsen 1 211 Sekretær Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Øystein Ringvold 1 214 Hovedkasserer Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Aage Os 1 216 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Rolf Hasselgård 1 217 Direktør Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Mette Ravn 2 219 Byråsjef (Fung. Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Jan Randulf Clausen 1 219 Internasjonal R Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Evy Buverud Pedersen 2 231 Sekretær Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Per Arne Larsen 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Sissel Markhus 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Odd Moseby 1 301 Advokat Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Tom S. Vadholm 1 301 Advokat Av departement 1970
1990 Andre tilknyttede personer Hilde Haakonsen 2 301 Informasjonskon Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Bjørn Kolby 1 301 Advokat Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Helge Håvie 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Erik Hoff 1 301 Direktør Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Olav Berstad 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Per Wium 1 301 Overlege Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Øyvind Vidnes 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Arne Flåtrud 1 626 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Birger Mordt 1 133 Advokat Av departement 1970
1991 Andre tilknyttede personer Johan Ludvik Carlsen 1 211 Sekretær Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Øystein Ringvold 1 214 Hovedkasserer Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Aage Os 1 216 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Trygve Dahl 1 217 Seksjonsle Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Rolf Hasselgård 1 217 Direktør Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Mette Ravn 2 219 Byråsjef Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Jan Randulf Clausen 1 219 Internasjonal R Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Evy Buverud Pedersen 2 231 Sekretær Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Søren David C. Swensen 1 301 - Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Merete K. Wilhelmsen 2 301 Konsulent Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Per Wium 1 301 Overlege Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Per Arne Larsen 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Erik Hoff 1 301 Direktør Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Sissel Markhus 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Odd Moseby 1 301 Advokat Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Bjørn Kolby 1 301 Advokat Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Olav Berstad 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Tore Chr. Malterud 1 301 Fagsjef Av departement 1970
1991 Andre tilknyttede personer Hilde Haakonsen 2 301 Informasjonskon Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Tom S. Vadholm 1 301 Advokat Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Helge Håvie 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Øyvind Vidnes 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Arne Flåtrud 1 626 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1992 Andre tilknyttede personer Johan Ludvik Carlsen 1 211 Sekretær Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Øystein Ringvold 1 214 Hovedkasserer Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Aage Os 1 216 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Rolf Hasselgård 1 217 Direktør Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Trygve Dahl 1 217 Seksjonsleder Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Jan Randulf Clausen 1 219 Internasjonal R Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Mette Ravn 2 219 Byråsjef Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Inger Brevig 2 229 Internasjonal K Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Thorstein Larsen 1 231 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Evy Buverud Pedersen 2 231 Sekretær Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Tom S. Vadholm 1 301 Advokat Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Per Arne Larsen 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1992 Andre tilknyttede personer Hilde Haakonsen 2 301 Informasjonskon Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Merete K. Wilhelmsen 2 301 Konsulent Av departement 1970
1992 Leder Sissel Markhus 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Vidar Lindefjeld 1 301 Advokat Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Øyvind Vidnes 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Helge Håvie 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Bjørn Kolby 1 301 Advokat Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Per Wium 1 301 Overlege Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Søren David C. Swensen 1 301 - Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Arne Flåtrud 1 626 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Helge Håvie 1 211 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1993 Andre tilknyttede personer Johan Ludvik Carlsen 1 211 Sekretær Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Øystein Ringvold 1 214 Hovedkasserer Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Aage Os 1 216 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Rolf Hasselgård 1 217 Direktør Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Trygve Dahl 1 217 Seksjonsleder Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Inger Brevig 2 229 Internasjonal K Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Evy Buverud Pedersen 2 231 Sekretær Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Thorstein Larsen 1 231 Direktør Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Per Arne Larsen 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Bjørn Kolby 1 301 Advokat Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Øyvind Vidnes 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Per Wium 1 301 Overlege Av departement 1970
1993 Andre tilknyttede personer Hilde Haakonsen 2 301 Informasjonskon Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Vidar Lindefjeld 1 301 Advokat Av departement 1970
1993 Leder Sissel Markhus 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Merete K. Wilhelmsen 2 301 Konsulent Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Geir Øyvind Bakka 1 301 Medisinsk Fagsj Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Inger Pettersen 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Arne Flåtrud 1 626 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Helge Håvie 1 211 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1994 Andre tilknyttede personer Johan Ludvik Carlsen 1 211 Sekretær Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Øystein Ringvold 1 214 Hovedkasserer Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Aage Os 1 216 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Trygve Dahl 1 217 Seksjonsleder Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Rolf Hasselgård 1 217 Direktør Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Inger Brevig 2 229 Internasjonal K Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Thorstein Larsen 1 231 Direktør Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Evy Buverud Pedersen 2 231 Sekretær Av departement 1970
1994 Andre tilknyttede personer Hilde Haakonsen 2 301 Informasjonskon Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Merete K. Wilhelmsen 2 301 Konsulent Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Bjørn Kolby 1 301 Advokat Av departement 1970
1994 Leder Sissel Markhus 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Inger Pettersen 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Geir Øyvind Bakka 1 301 Medisinsk Fagsj Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Per Arne Larsen 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Vidar Lindefjeld 1 301 Advokat Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Edith Midelfart 2 301 Advokat Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Arne Flåtrud 1 626 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1995 Andre tilknyttede personer Johan Ludvik Carlsen 1 211 Sekretær Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Helge Håvie 1 211 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Øystein Ringvold 1 214 Hovedkasserer Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Aage Os 1 216 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Trygve Dahl 1 217 Seksjonsleder Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Thorstein Larsen 1 231 Direktør Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Evy Buverud Pedersen 2 231 Sekretær Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Erik Bratvold 1 233 Sekretær Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Merete K. Wilhelmsen 2 301 Konsulent Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Kirsti Stokland Martinsen 2 301 Bedriftsrådgive Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Cecilie Landsverk 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Inger Pettersen 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Vidar Lindefjeld 1 301 Seksjonssjef Av departement 1970
1995 Andre tilknyttede personer Hilde Haakonsen 2 301 Informasjonskon Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Edith Midelfart 2 301 Advokat Av departement 1970
1995 Leder Sissel Markhus 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Erik Hoff 1 301 Direktør Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Per Arne Larsen 1 301 Rådgiver Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Geir Øyvind Bakka 1 301 Medisinsk Fagsj Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Bjørn Kolby 1 301 Advokat Av departement 1970
1995 Leder Øyvind Vidnes 1 301 Ambassaderåd Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Arne Flåtrud 1 626 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1996 Andre tilknyttede personer Johan Ludvik Carlsen 1 211 Sekretær Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Helge Håvie 1 211 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Aage Os 1 216 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Grete Ytterdal 2 217 Byråsjef Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Trygve Dahl 1 217 Seksjonsleder Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Evy Buverud Pedersen 2 231 Sekretær Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Thorstein Larsen 1 231 Direktør Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Erik Bratvold 1 233 Forbundsleder Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Edith Midelfart 2 301 Advokat Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Per Arne Larsen 1 301 Rådgiver Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Geir Øyvind Bakka 1 301 Medisinsk Fagsj Av departement 1970
1996 Leder Øyvind Vidnes 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Cecilie Landsverk 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1996 Andre tilknyttede personer Hilde Haakonsen 2 301 Informasjonskon Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Kirsti Stokland Martinsen 2 301 Bedriftsrådgive Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Erik Hoff 1 301 Direktør Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Bjørn Kolby 1 301 Advokat Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Vidar Lindefjeld 1 301 Seksjonssjef Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Inger Pettersen 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Arne Flåtrud 1 626 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Helge Håvie 1 211 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Grete Ytterdal 2 217 Byråsjef Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Trygve Dahl 1 217 Seksjonsleder Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Thomas O. Kobro 1 220 Byråsjef Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Evy Buverud Pedersen 2 231 Førstesekretær Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Thorstein Larsen 1 231 Direktør Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Erik Bratvold 1 233 Forbundsleder Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Erik Hoff 1 301 Direktør Av departement 1970
1997 Andre tilknyttede personer Erlend Hansen 1 301 Saksbehandler Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Vidar Lindefjeld 1 301 Seksjonssjef Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Per Arne Larsen 1 301 Rådgiver Av departement 1970
1997 Leder Øyvind Vidnes 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Edith Midelfart 2 301 Advokat Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Karin Beate Theodorsen 2 301 Stedfortredende Av departement 1970
1997 Andre tilknyttede personer Hilde Haakonsen 2 301 Informasjonskon Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Geir Øyvind Bakka 1 301 Medisinsk Fagsj Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Søren David C. Swensen 1 301 - Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Christopher Hansteen 1 301 Advokat Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Arne Flåtrud 1 626 Avdelingsdirekt Av departement 1970
2002 Dag Kjetil Øyna 216 Advokat
2002 Trygve Dahl 217 Seksjonsleder
2002 Dag Vidar Bautz 226 Ass. Direktør
2002 Leder Harald Andre Ryen 231 Underdirektør
2002 Erik Bratvold 233 Forbundsleder
2002 Toril Marstrander 301 Rådgiver
2002 Lars Sverre Keim 301 Byråsjef
2002 Rita Lekang 301 Sekretær
2002 Reidun Slåen 301 Rådgiver
2002 Edith Midelfart 301 Advokat
2002 Karin Beate Theodorsen 301 Nestleder
2002 Anja Elisabeth Sundby Hem 301 Førstekonsulent
2002 Odd Bruaas 301 Rådgiver
2002 Siri Røine 301 Ass. Direktør
2002 Gjertrud Eggen 301 Seniorrådgiver
2002 Geir Riise 301 Sjeflege
2002 Anders Kleppe 301 Utredningssjef
2002 Toril Riddervold 301 Koordinator
2002 Erik Hoff 301 Direktør
2002 Kim Nordlie 301 Direktør
2002 Odd Bøhagen 301 Avdelingsdirektør
2002 Georg Trzebinski Smefjell 301 Underdirektør
2002 Per Arne Larsen 301 Seksjonssjef
2003 Georg Trzebinski Smefjell Underdirektør
2003 Edith Midelfart Advokat
2003 Gjertrud Eggen Seniorrådgiver
2003 Dag Kjetil Øyna Advokat
2003 Lars Sverre Keim Byråsjef
2003 Trygve Dahl Seksjonsleder
2003 Odd Bruaas Rådgiver
2003 Siri Røine Ass. Direktør
2003 Karin Beate Theodorsen Nestleder
2003 Per Arne Larsen Seksjonssjef
2003 Erik Hoff Direktør
2003 Toril Marstrander Rådgiver
2003 Anja Elisabeth Sundby Hem Førstekonsulent
2003 Kim Nordlie Direktør
2003 Rita Lekang Lo-Sekretær
2003 Geir Riise Avdelingsdirektør
2003 Odd Bøhagen Avdelingsdirektør
2003 Anders Kleppe Utredningssjef
2003 Erik Bratvold Forbundsleder
2003 Dag Vidar Bautz Ass. Direktør
2003 Toril Riddervold Konsulent
2003 Reidun Slåen Rådgiver
2003 Leder Harald Andre Ryen Underdirektør