FORVALTNINGSDATABASEN

Erik Hoff

Denne siden viser opplysninger om Erik Hoff fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Erik Hoff
NSD id-nummer: 4268
Fødselsår: 1936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1970
1981 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1970 1970
1981 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1970
1983 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1970
1984 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1970
1984 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1970
1985 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Ass. Direktør 1970
1985 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Ass. Direktør 1970
1986 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1970
1986 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1970
1986 Rådet for naturområder i Oslo og nærliggende kommuner Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1970
1987 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1970
1987 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1970 1970
1988 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1970
1989 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1970
1990 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1970
1991 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1970
1995 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1970
1996 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1970
1997 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1970