FORVALTNINGSDATABASEN

Reiulf Steen

Denne siden viser opplysninger om Reiulf Steen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Reiulf Steen
NSD id-nummer: 45
Fødselsår: 1933
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Forsvarsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem 301 Handelsminister 1970
1980 Nordisk råds 29. sesjon København 1981 Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem 301 Handelsminister
1980 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Leder Av departement 301 Handelsminister 1970
1981 Nordisk råds 29. sesjon København 1981 Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem 301 Stortingsrepresentant 1970 1970
1981 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Stortingsrepresentant 1970 1970