Forvaltningsdatabasen

Utvalg til å utrede konsesjonsordningene i fiskeriene

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg til å utrede konsesjonsordningene i fiskeriene" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg til å utrede konsesjonsordningene i fiskeriene
Utvalgsnummer: 10400500
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1978
Tilhørende departement: Fiskeridepartementet
Opphørsår: 1980
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Lokalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Fiskeridepartementet 13 0 4 93000 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Einar Hysvær 1 213 Forbundsformann I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Inger-Johanne Sletner 2 219 Førstekonsulent I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Kjell Raasok 1 231 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1980 Leder Magnus Andersen 1 301 Bransjekonsulent I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Grethe Platou 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1980 Sekretær, ikke medlem Kirsti Grøtnæs 2 301 Byråsjef I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Jostein Sirevåg 1 1101 Fisker I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Arthur Holm 1 1201 Kontorsjef I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Dagfinn Clemetsen 1 1503 Sorenskriver I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Anton Leine 1 1515 Fisker I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Jan Skrede 1 1517 Avdelingsformann I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Jørn Krog 1 1601 Generalsekretær I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Albert Abrahamsen 1 1902 Disponent I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Birger Olsen 1 2018 Fisker I statsråd 1970