FORVALTNINGSDATABASEN

Asta Tjølsen

Denne siden viser opplysninger om Asta Tjølsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Asta Tjølsen
NSD id-nummer: 5527
Fødselsår: 1936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Stiftelsen Norsk instutt for markedsforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 605 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1981 Avviklingsstyre i Norges Fiskeredskapsimport Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 605 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1981 Åpningstidsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 605 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1983 Styret for Stiftelsen Norsk instutt for markedsforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 605 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1983 Revisorutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 605 Ekspedisjonssjef 1970
1983 Åpningstidsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 605 Ekspedisjonssjef 1970
1984 Revisorutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 605 Ekspedisjonssjef 1970
1984 Avviklingsstyre i Norges Fiskeredskapsimport Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 605 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1984 Åpningstidsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 605 Ekspedisjonssjef 1970
1985 Revisorutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 605 Ekspedisjonssjef 1970
1987 Avviklingsstyre i Norges Fiskeredskapsimport Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 605 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1989 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 605 Ekspedisjonssjef 1970
1989 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 605 Ekspedisjonssjef 1970
1990 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 605 Ekspedisjonssjef 1970
1990 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 605 Ekspedisjonssjef 1970
1990 Utvalg for forenkling av næringslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 605 Ekspedisjonssjef 1970
1990 Samarbeidsutvalg for ernæringsberedskap Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 605 Ekspedisjonssjef 1970
1990 Utvalg for å utarbeide forslag til styring av forsyningsstrømmene til Nord-Norge ved beredskap og krig Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 605 Ekspedisjonssjef 1970
1990 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 605 Ekspedisjonssjef 1970
1991 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 605 Ekspedisjonssjef 1970
1991 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 605 Ekspedisjonssjef 1970
1991 Utvalg for forenkling av næringslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 605 Ekspedisjonssjef 1970
1991 Samarbeidsutvalg for ernæringsberedskap Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 605 Ekspedisjonssjef 1970
1991 Utvalg for å utarbeide forslag til styring av forsyningsstrømmene til Nord-Norge ved beredskap og krig Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 605 Ekspedisjonssjef 1970
1991 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 605 Ekspedisjonssjef 1970
1991 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 605 Ekspedisjonssjef 1970
1992 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 605 Ekspedisjonssjef 1970
1992 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 605 Ekspedisjonssjef 1970
1992 Utvalg for forenkling av næringslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 605 Ekspedisjonssjef 1970
1992 Samarbeidsutvalg for ernæringsberedskap Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 605 Ekspedisjonssjef 1970
1992 Utvalg for å utarbeide forslag til styring av forsyningsstrømmene til Nord-Norge ved beredskap og krig Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 605 Ekspedisjonssjef 1970
1992 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 605 Ekspedisjonssjef 1970
1992 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 605 Ekspedisjonssjef 1970
1993 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 605 Ekspedisjonssjef 1970
1993 Utvalg for forenkling av næringslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 605 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1993 Samarbeidsutvalg for ernæringsberedskap Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 605 Ekspedisjonssjef 1970
1993 Utvalg for å utarbeide forslag til styring av forsyningsstrømmene til Nord-Norge ved beredskap og krig Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 605 Ekspedisjonssjef 1970
1993 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 605 Ekspedisjonssjef 1970
1993 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 605 Ekspedisjonssjef 1970
1994 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 605 Ekspedisjonssjef 1970
1994 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 605 Ekspedisjonssjef 1970
1995 Aksjelovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 605 Ekspedisjonssjef 1970
1996 Aksjelovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 605 Ekspedisjonssjef 1970
1997 Utvalg for utredning av organisering av børsvirksomhet Vanlig medlem I statsråd 605 Ekspedisjonssjef 1970