FORVALTNINGSDATABASEN

Odd Gran

Denne siden viser opplysninger om Odd Gran fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Odd Gran
NSD id-nummer: 5531
Fødselsår: 1925
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Stiftelsen Norsk instutt for markedsforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Avdelingssjef
1980 Importrådet for poteter, frukt, bær, grønnsaker, levende planter og plantedeler Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Avdelingssjef
1980 Utvalg for distriktstiltak i landbruket Rådgivende organ Vanlig medlem 219 Avdelingssjef 1970 1970
1980 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingssjef 1970 1970
1981 Styret for Stiftelsen Norsk instutt for markedsforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Avdelingssjef
1981 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingssjef 1970 1970
1983 Styret for Stiftelsen Norsk instutt for markedsforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Avdelingssjef 1970 1970
1984 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingssjef 1970 1970