Forvaltningsdatabasen

Utvalg for distriktstiltak i landbruket

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg for distriktstiltak i landbruket" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg for distriktstiltak i landbruket
Utvalgsnummer: 11054000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1979
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 28.03.1979 av Landbruksdepartementet
Mandat:
Utvalget skal være rådgivnings- og utredningsorgan for Landbruksdepartementet og avtalepartene i jordbruksforhandlingen hva angår distrikts- og strukturtiltak i landbruket.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Landbruksdepartementet 6 0 5 0
1981 Landbruksdepartementet 6 0 5 110000
1982 Landbruksdepartementet 6 0 0 0 Vedkommende departement
1983 Landbruksdepartementet 6 0 11 165000 Vedkommende departement
1984 Landbruksdepartementet 6 0 1 21490 Vedkommende departement
1985 Landbruksdepartementet 6 0 3 36223 Vedkommende departement
1986 Landbruksdepartementet 6 0 4 157185 Vedkommende departement
1987 Landbruksdepartementet 6 0 4 172139
1988 Landbruksdepartementet 6 0 2 118000
1989 Landbruksdepartementet 6 0 5 190000
1990 Landbruksdepartementet 6 0 2 150000
1991 Landbruksdepartementet 6 0 2 150000
1992 Landbruksdepartementet 6 0 4 156069
1993 Landbruksdepartementet 6 0 3 190000
1994 Landbruksdepartementet 6 0 1 22000
1995 Landbruksdepartementet 6 0 2 107642
1996 Landbruksdepartementet 6 0 0 0
1997 Landbruksdepartementet 6 0 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Odd Gran 1 219 Avdelingssjef 1970 1970
1980 Sekretær, ikke medlem Wiktor Tvete 1 301
1981 Sekretær, ikke medlem Wiktor Tvete 1 301
1981 Vanlig medlem Arne Øvsthus 1 1502 Konsulent Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Guttorm Holan 1 1902 Gårdbruker Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Christoffer Kjørven 1 103 Seksjonsleder Av departement 1970
1984 Leder John Ringen 1 301 Fhv. Landbruksdir Av departement 1970
1984 Sekretær, ikke medlem Knut Børve 1 301 Konsulent Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Solfrid Nesteby Steen 2 436 Overassistent Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Olav Marås 1 1260 Bonde Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Arne Øvsthus 1 1502 Konsulent Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Guttorm Holan 1 1901 Gardbruker Av departement 1970
1985 Leder Per Aas 1 237 Statssekretær Av departement 1970
1985 Leder John Ringen 1 301 Fhv. Landbruksdir Av departement 1970
1985 Sekretær, ikke medlem Knut Børve 1 301 Konsulent Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Christoffer Kjørven 1 301 Seksjonsleder Av departement 1970 1970
1985 Vanlig medlem Edith Hafrom Katerås 2 401 Herredsagronom Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Solfrid Nesteby Steen 2 436 Overassistent Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Olav Marås 1 1260 Bonde Av departement 1970 1970
1985 Vanlig medlem Arne Øvsthus 1 1502 Konsulent Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Guttorm Holan 1 1901 Gardbruker Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Astrid Hokland 2 1911 Bonde Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Knut Furu 1 2012 Fhv. Herredsagron Av departement 1970
1986 Sekretær, ikke medlem Sivert Dombu 1 214 Konsulent Av departement 1970 1970
1986 Leder Per Aas 1 237 Bonde Av departement 1970
1986 Sekretær, ikke medlem Knut Børve 1 301 Konsulent Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Edith Hafrom Katerås 2 401 Herredsagronom Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Astrid Hokland 2 1911 Bonde Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Knut Furu 1 2012 Fhv. Herredsagron Av departement 1970
1987 Sekretær, ikke medlem Sivert Dombu 1 220 Konsulent Av departement 1970 1970
1987 Leder Per Aas 1 237 Bonde Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Edith Hafrom Katerås 2 401 Herredsagronom Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Astrid Hokland 2 1911 Bonde Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Knut Furu 1 2012 Fhv. Herredsagr Av departement 1970
1988 Sekretær, ikke medlem Magnar Sundfør 1 214 Konsulent Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Edith Hafrom Katerås 2 401 Herredsagronom Av departement 1970
1988 Leder Olav Marås 1 1260 Bonde Av departement 1970 1970
1988 Vanlig medlem Knut Furu 1 2012 Fhv. Herredsagr Av departement 1970
1989 Sekretær, ikke medlem Magnar Sundfør 1 214 Konsulent Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Edith Hafrom Katerås 2 401 Herredsagronom Av departement 1970 1970
1989 Vanlig medlem Harald Ove Foss 1 522 Gårdbruker Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Berit Synnøve Verstad 2 1729 Stipendiat Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Marianne Nielsen 2 1813 Gårdbruker Av departement 1970
1990 Sekretær, ikke medlem Magnar Sundfør 1 214 Statskonsulent Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Harald Ove Foss 1 522 Gårdbruker Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Berit Synnøve Verstad 2 1729 Sivilagronom Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Marianne Nielsen 2 1813 Gårdbruker Av departement 1970
1991 Sekretær, ikke medlem Magnar Sundfør 1 214 Statskonsulent Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Harald Ove Foss 1 522 Gårdbruker Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Berit Synnøve Verstad 2 1729 Sivilagronom Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Marianne Nielsen 2 1813 Gårdbruker Av departement 1970
1992 Sekretær, ikke medlem Magnar Sundfør 1 214 Statskonsulent Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Harald Ove Foss 1 522 Gårdbruker Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Berit Synnøve Verstad 2 1729 Sivilagronom Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Marianne Nielsen 2 1813 Gårdbruker Av departement 1970
1993 Sekretær, ikke medlem Magnar Sundfør 1 214 Statskonsulent Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Harald Ove Foss 1 522 Gårdbruker Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Berit Synnøve Verstad 2 1729 Sivilagronom Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Marianne Nielsen 2 1813 Girdbruker Av departement 1970
1994 Sekretær, ikke medlem Magnar Sundfør 1 214 Statskonsulent Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Harald Ove Foss 1 522 Gårdbruker Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Berit Synnøve Verstad 2 1729 Sivilagronom Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Marianne Nielsen 2 1813 Gårdbruker Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Per Harald Agerup 1 702 Avdelingsleder Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Karin Thauland 2 1201 Avdelingsleder Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Rikke Lise Haave 2 1729 Førstekonsulent Av departement 1970
1995 Leder Terje Risholm 1 1815 Daglig Leder Av departement 1970
1996 Sekretær, ikke medlem Randi Hesjedal 2 220 Førstekonsulent Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Per Harald Agerup 1 702 Avdelingsleder Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Karin Thauland 2 1224 Jordbrukssjef Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Rikke Lise Haave 2 1729 Førstekonsulent Av departement 1970
1996 Leder Terje Risholm 1 1815 Daglig Leder Av departement 1970
1997 Sekretær, ikke medlem Randi Hesjedal 2 220 Førstekonsulent Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Harald Ove Foss 1 522 Gårdbruker Av departement 1970 1970
1997 Vanlig medlem Per Harald Agerup 1 702 Avdelingsleder Av departement 1970 1970
1997 Vanlig medlem Karin Thauland 2 1224 Jordbrukssjef Av departement 1970 1970
1997 Vanlig medlem Rikke Lise Haave 2 1729 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1997 Vanlig medlem Marianne Nielsen 2 1813 Gårdbruker Av departement 1970 1970
1997 Leder Terje Risholm 1 1815 Daglig Leder Av departement 1970 1970