FORVALTNINGSDATABASEN

Solveig Inger Vigtel

Denne siden viser opplysninger om Solveig Inger Vigtel fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Solveig Inger Vigtel
NSD id-nummer: 5554
Fødselsår: 1924
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1970
1980 Velferdsstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1970 1970
1983 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1970 1970
1984 Velferdsstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1970 1970
1986 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1970 1970
1988 Velferdsstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1970 1970