FORVALTNINGSDATABASEN

Ivar A. Wendelborg

Denne siden viser opplysninger om Ivar A. Wendelborg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ivar A. Wendelborg
NSD id-nummer: 5604
Fødselsår: 1924
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Det Rådgivende organ for avskjed med redusert lønn Rådgivende organ Leder Av departement 220 Kontreadmiral 1970
1983 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 220 Kontreadmiral 1970 1970
1985 Utvalget som skal vurdere sjømannskontorenes framtid Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 220 Fhv. Kontreadmira 1970
1986 Utvalget som skal vurdere sjømannskontorenes framtid Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 220 Fhv. Kontreadmira 1970
1987 Utvalget som skal vurdere sjømannskontorenes framtid Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 220 Fhv. Kontreadmi 1970