FORVALTNINGSDATABASEN

John Soløy

Denne siden viser opplysninger om John Soløy fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: John Soløy
NSD id-nummer: 5649
Fødselsår: 1932
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Sakkyndig råd til å bistå Sjøfartsdirektoratet ved ettergransking av større ulykker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 722 Teknisk Sjef
1981 Sakkyndig råd til å bistå Sjøfartsdirektoratet ved ettergransking av større ulykker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 722 Teknisk Sjef
1981 Petroleumslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 722 Ass. Direktør 1970 1970
1982 Sakkyndig råd til å bistå Sjøfartsdirektoratet ved ettergransking av større ulykker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 722 Assisterende Dir 1970 1970
1983 Petroleumslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 722 Ass. Direktør 1970
1984 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 722 Ass. Direktør 1970
1984 Petroleumslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 722 Ass. Direktør 1970
1985 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 722 Ass. Direktør 1970
1985 Sakkyndig råd til å bistå Sjøfartsdirektoratet ved ettergransking av større ulykker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 722 Ass. Direktør 1970 1970
1985 Petroleumslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 722 Ass. Direktør 1970
1985 Sivilforsvarsnemnda for drivstofforsyningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 722 Ass. Direktør 1970 1970
1986 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 722 Ass. Direktør 1970 1970
1986 Petroleumslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 722 Ass. Direktør 1970
1987 Styret for Norges Brannskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 722 Ass. Direktør 1970
1987 Petroleumslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 722 Ass. Direktør 1970
1988 Styret for Norges Brannskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 722 Ass. Direktør 1970
1989 Styret for Norges Brannskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 722 Ass. Direktør 1970
1989 Sivilforsvarsnemnda for drivstofforsyningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 722 Ass. Direktør 1970 1970
1991 Sakkyndig råd til å bistå Sjøfartsdirektoratet ved ettergransking av større ulykker Rådgivende organ Leder Av departement 722 Ass. Direktør 1970 1970