FORVALTNINGSDATABASEN

Leif U. Ruud

Denne siden viser opplysninger om Leif U. Ruud fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Leif U. Ruud
NSD id-nummer: 5724
Fødselsår: 1928
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådgivende utvalg for import fra utviklingsland Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Administrerende Direktør
1980 Importrådet for poteter, frukt, bær, grønnsaker, levende planter og plantedeler Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Direktør
1981 Rådgivende utvalg for import fra utviklingsland Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Administrerende Direktør
1981 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av instans utenfor departement 219 Direktør 1970 1970
1981 Importrådet for poteter, frukt, bær, grønnsaker, levende planter og plantedeler Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Direktør
1982 Importrådet for poteter, frukt, bær, grønnsaker, levende planter og plantedeler Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Administrerende 1970 1970
1984 Importrådet for poteter, frukt, bær, grønnsaker, levende planter og plantedeler Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Adm. Direktør 1970 1970
1986 Importrådet for poteter, frukt, bær, grønnsaker, levende planter og plantedeler Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Adm. Direktør 1970 1970
1989 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 219 Adm. Direktør 1970 1970
1992 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 219 Adm. Direktør 1970 1970