FORVALTNINGSDATABASEN

Juul Bjerke

Denne siden viser opplysninger om Juul Bjerke fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Juul Bjerke
NSD id-nummer: 5783
Fødselsår: 1928
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret i Norsk garantiinstitutt for skip og borefartøyer A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Avdelingsdirektør 1970 1970
1980 Riksskattestyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirektør
1980 Klagenemnda etter lov av 13. juni 1975 om skattelegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirektør 1970
1981 Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirektør 1970 1970
1981 Riksskattestyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirektør
1981 Klagenemnda etter lov av 13. juni 1975 om skattelegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirektør 1970
1982 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 301 Avd.Direktør 1970 1970
1983 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirektør 1970 1970
1983 Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirektør 1970 1970
1984 Styret for Næringsøkonomisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 301 Avdelingsleder 1970
1984 Klagenemnda etter lov av 13. juni 1975 om skattelegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av Stortinget 301 Avdelingsleder 1970
1984 Det tekniske beregningsutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsleder 1970
1985 Styret for Næringsøkonomisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 301 Avdelingsleder 1970
1985 Klagenemnda etter lov av 13. juni 1975 om skattelegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av Stortinget 301 Avdelingsleder 1970
1985 Det tekniske beregningsutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsleder 1970 1970
1986 Styret for Næringsøkonomisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 301 Avdelingsleder 1970
1986 Klagenemnda etter lov av 13. juni 1975 om skattelegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av Stortinget 301 Avdelingsleder 1970
1987 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsleder 1970
1987 Styret for Næringsøkonomisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 301 Avdelingsleder 1970 1970
1987 Klagenemnda etter lov av 13. juni 1975 om skattelegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av Stortinget 301 Avdelingsleder 1970
1987 Utvalget til å vurdere norsk penge- og kredittpolitikk Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsleder 1970
1987 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsleder 1970
1988 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsleder 1970
1988 Klagenemnda etter lov av 13. juni 1975 om skattelegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsleder 1970 1970
1988 Utvalget til å vurdere norsk penge- og kredittpolitikk Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsleder 1970
1988 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsleder 1970
1989 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1970
1989 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1970
1989 Utvalget til å vurdere norsk penge- og kredittpolitikk Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1970
1990 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Sjeføkonom 1970
1990 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Sjeføkonom 1970
1990 Styret for Næringsøkonomisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Sjeføkonom 1970 1970
1990 Det tekniske beregningsutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Sjeføkonom 1970 1970
1991 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Sjeføkonom 1970
1991 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Sjeføkonom 1970
1991 Utvalget for ny konkurranselov Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Sjeføkonom 1970
1991 Prisrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Sjeføkonom 1970
1992 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Sjeføkonom 1970
1992 Klagenemnda etter lov av 13. juni 1975 om skattelegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 301 Sjeføkonom 1970 1970
1996 Klagenemnda etter lov av 13. juni 1975 om skattelegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 213 Utredningssjef 1970 1970