FORVALTNINGSDATABASEN

Thor-Eirik Gulbrandsen

Denne siden viser opplysninger om Thor-Eirik Gulbrandsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Thor-Eirik Gulbrandsen
NSD id-nummer: 588
Fødselsår: 1940
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Delegasjon til FN's 38. ordinære generalforsamling Delegasjon/Kommisjon Vanlig varamedlem I statsråd 231 Stortingsrepresentant 1970 1970
1980 Rådgivende utvalg i saker om konkurranseforvridning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 231 Stortingsrepresentant 1970 1970
1980 Det rådgivende utvalg for trykt skrift Rådgivende organ Nestleder Av departement 231 Stortingsrepresentant 1970
1981 Rådgivende utvalg i saker om konkurranseforvridning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 231 Stortingsrepresentant 1970 1970
1981 Det rådgivende utvalg for trykt skrift Rådgivende organ Nestleder Av departement 231 Stortingsrepresentant 1970
1982 Rådgivende utvalg i saker om konkurranseforvridning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 231 Stortingsrepresentant 1970 1970
1982 Det rådgivende utvalg for trykt skrift Rådgivende organ Leder 231 Stortingsrepresentant 1970 1970
1984 Rådgivende utvalg i saker om konkurranseforvridning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 231 Stortingsrepresentant 1970 1970
1996 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 231 Økonomisjef 1970
1997 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 231 Økonomisjef 1970