FORVALTNINGSDATABASEN

Ole Frithjof Klemsdal

Denne siden viser opplysninger om Ole Frithjof Klemsdal fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ole Frithjof Klemsdal
NSD id-nummer: 6105
Fødselsår: 1923
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Det Rådgivende organ for avskjed med redusert lønn Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1002 Stortingsrepresentant 1970 1970
1985 Delegasjon til FN's 38. ordinære generalforsamling Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 1002 Stortingsrepresentant 1970
1986 Det Rådgivende organ for avskjed med redusert lønn Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1002 Stortingsrepresentant 1970
1987 Det Rådgivende organ for avskjed med redusert lønn Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1002 Stortingsrepresentant 1970
1988 Det Rådgivende organ for avskjed med redusert lønn Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1002 Stortingsrepresentant 1970