FORVALTNINGSDATABASEN

Ingunn Asla

Denne siden viser opplysninger om Ingunn Asla fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ingunn Asla
NSD id-nummer: 6116
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det interdepartementale energiøkonomiseringsutvalg (ENØK) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1970
1980 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Førstekonsulent 1970 1970
1980 Styret for Prisreguleringsfondet for sild Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1970 1970
1981 Interdepartementalt koordineringsutvalg for varehandelen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1970 1970
1981 Det interdepartementale energiøkonomiseringsutvalg (ENØK) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1970
1981 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1970 1970
1982 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1970 1970
1983 Det interdepartementale energiøkonomiseringsutvalg (ENØK) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1970
1983 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1970 1970
1983 Styret for Prisreguleringsfondet for sild Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Varameldlem og sekretær Av departement 301 Byråsjef 1970
1984 Det interdepartementale energiøkonomiseringsutvalg (ENØK) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1970
1984 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1970 1970
1985 Det interdepartementale energiøkonomiseringsutvalg (ENØK) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1970
1985 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1970 1970
1986 Det interdepartementale energiøkonomiseringsutvalg (ENØK) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1970 1970
1988 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1970
1989 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Rådgiver 1970
1990 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Rådgiver 1970 1970
1992 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Rådgiver 1970
1992 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Rådgiver 1970
1993 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Rådgiver 1970
1993 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Rådgiver 1970
1994 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Ridgiver 1970
1994 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ridgiver 1970 1970
1995 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Rådgiver 1970