FORVALTNINGSDATABASEN

Magnus Andersen

Denne siden viser opplysninger om Magnus Andersen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Magnus Andersen
NSD id-nummer: 6733
Fødselsår: 1916
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Hovedstyret for Statens fiskarbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301
1980 Utvalg for nærmere utredning og vurdering av behovet for økning i kapasiteten i fiskeforedlingsindustrien i Sør-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Bransjekonsulent 1970
1980 Utvalg til å utrede konsesjonsordningene i fiskeriene Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Bransjekonsulent 1970
1981 Hovedstyret for Statens fiskarbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301
1981 Utvalg for nærmere utredning og vurdering av behovet for økning i kapasiteten i fiskeforedlingsindustrien i Sør-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Bransjekonsulent 1970
1982 Styret for Postverket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1867 Fhv. Bransjekons 1970 1970