FORVALTNINGSDATABASEN

Hovedstyret for Statens fiskarbank

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Hovedstyret for Statens fiskarbank" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Hovedstyret for Statens fiskarbank
Utvalgsnummer: 10002000
Opprettelsesmåte: Av annen instans
Opprettelsesår: 1948
Tilhørende departement: Fiskeridepartementet
Hjemmel:
Opprettet 25.06.1948 av i henhold til Fiskarbankloven.
Mandat:
Omorganisert ved kgl.res. av 23. juni 1972. Stortinget velger formann og varaformann og personlige varamedlemmer for disse, resten oppnevnes i Statsråd.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Fiskeridepartementet 7 0 7 284000 Annen instans
1981 Fiskeridepartementet 8 8 7 0 Annen instans
1982 Fiskeridepartementet 7 7 5 309668 Annen instans
1983 Fiskeridepartementet 7 7 7 353137 Annen instans
1984 Fiskeridepartementet 7 7 6 384580 Annen instans
1985 Fiskeridepartementet 7 7 7 401466 Annen instans
1986 Fiskeridepartementet 7 7 6 404985 Annen instans
1987 Fiskeridepartementet 7 7 7 390500
1988 Fiskeridepartementet 7 7 5 426889
1989 Fiskeridepartementet 7 7 7 501187
1990 Fiskeridepartementet 7 7 7 431164
1991 Fiskeridepartementet 7 7 6 419325
1992 Fiskeridepartementet 7 7 0 0
1993 Fiskeridepartementet 7 7 5 419423
1994 Fiskeridepartementet 7 7 4 413679
1995 Fiskeridepartementet 7 7 5 359455
1996 Fiskeridepartementet 7 7 8 434356
1997 Fiskeridepartementet 7 7 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Magnus Andersen 1 301 I statsråd
1980 Vanlig medlem Karen Kvalø 2 821 Bankfunksjonær I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Anne-Lise Steinbach 2 821 Stortingsrepresentant I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Odd Drønen 1 1244 Fisker Av instans utenfor departement
1980 Vanlig medlem Nils O. Golten 1 1245 Fisker I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Svein Torvanger 1 1438 I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Jon Skaar 1 1439 Disponent I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Anton Leine 1 1515 Fisker I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Jan Skrede 1 1517 Avdelingsformann Av instans utenfor departement
1980 Nestleder Johan E. Hareide 1 1517 Diponent Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Olav Sindre Roald 1 1532 Av instans utenfor departement
1980 Vanlig medlem Øyvind Mårvik 1 1749 Fisker I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Jon Angelsen 1 1860 Fisker Av instans utenfor departement
1980 Leder Finn Knutsen 1 1868 Disponent Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Alfon Kræmer 1 1902 Direktør I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Harald Jørgensen 1 1902 Fisker I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Birger Olsen 1 2018 Fisker I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Magnus Andersen 1 301 I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Odd Drønen 1 1244 Fisker Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Svein Torvanger 1 1438 I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Jon Skaar 1 1439 Disponent I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Anton Leine 1 1515 Fisker I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Jan Skrede 1 1517 Avdelingsformann Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Jon Angelsen 1 1860 Fisker Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Birger Olsen 1 2018 Fisker I statsråd
1984 Vanlig varamedlem Leif Peder Holt 1 214 Bransjekonsulent I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Edvin Bakkevik 1 1146 Fiskeskipper I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Ole G. Hemsett 1 1504 Fisker Av Stortinget 1970
1984 Vanlig varamedlem Anton Leine 1 1515 Fiskeskipper I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Einar Martin Ramsøy 1 1554 Bedriftseier I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Øyvind Mårvik 1 1749 Fisker I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig medlem Marit Reutz 2 1902 Konsulent I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Gudmund Mariniu Mikkelsen 1 1936 Fisker Av Stortinget 1970
1984 Vanlig medlem Gunnar Frank Holst 1 2019 Disponent I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Leif Peder Holt 1 214 Bransjekonsulent I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Edvin Bakkevik 1 1146 Fiskeskipper I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Ole G. Hemsett 1 1504 Fisker Av Stortinget 1970
1985 Vanlig varamedlem Einar Martin Ramsøy 1 1554 Bedriftseier I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Marit Reutz 2 1902 Konsulent I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Gudmund Mariniu Mikkelsen 1 1936 Fisker Av Stortinget 1970
1985 Vanlig medlem Gunnar Frank Holst 1 2019 Disponent I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Leif Peder Holt 1 214 Bransjekonsulent I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Edvin Bakkevik 1 1146 Fiskeskipper I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Jan Skrede 1 1517 Avdelingsformann Av Stortinget 1970
1986 Leder Johan E. Hareide 1 1517 Disponent Av Stortinget 1970
1986 Vanlig varamedlem Einar Martin Ramsøy 1 1554 Bedriftseier I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Ole G. Hemsett 1 1818 Fisker I statsråd 1970
1986 Nestleder Finn Knutsen 1 1868 Disponent Av Stortinget 1970
1986 Vanlig medlem Marit Reutz 2 1902 Konsulent I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Gudmund Mariniu Mikkelsen 1 1936 Fisker I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Kyrre Olsen 1 2012 Fiskekjøper Av Stortinget
1986 Vanlig medlem Gunnar Frank Holst 1 2019 Disponent I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Leif Peder Holt 1 214 Bransjekonsulen I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Edvin Bakkevik 1 1146 Fiskeskipper I statsråd 1970
1987 Leder Johan E. Hareide 1 1517 Disponent Av Stortinget 1970
1987 Vanlig varamedlem Jan Skrede 1 1517 Avdelingsforman Av Stortinget 1970
1987 Vanlig varamedlem Einar Martin Ramsøy 1 1554 Bedriftseier I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Ole G. Hemsett 1 1818 Fisker I statsråd 1970
1987 Nestleder Finn Knutsen 1 1868 Disponent Av Stortinget 1970
1987 Vanlig medlem Marit Reutz 2 1902 Konsulent I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Gudmund Mariniu Mikkelsen 1 1936 Fisker I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Kyrre Olsen 1 2012 Fiskekjøper Av Stortinget
1987 Vanlig medlem Gunnar Frank Holst 1 2019 Disponent I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Leif Peder Holt 1 214 Kontorsjef I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Nina Margrethe Andresen 2 217 Prosjektleder I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Edvin Bakkevik 1 1146 Fiskeskipper I statsråd 1970 1970
1988 Vanlig medlem Vidar Ulriksen 1 1401 Fisker I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Anton Leine 1 1515 Fiskeskipper I statsråd 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Jan Skrede 1 1517 Avdelingsforman Av Stortinget 1970 1970
1988 Leder Johan E. Hareide 1 1517 Disponent Av Stortinget 1970 1970
1988 Vanlig medlem Øyvind Mårvik 1 1749 Ordfører I statsråd 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Ellinor Bruun 2 1804 Depotleder Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Ole G. Hemsett 1 1818 Fisker I statsråd 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Bjørg Greger 2 1866 Administrasjons I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Svein Albrekt Krane 1 1902 Adm. Direktør Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Gudmund Mariniu Mikkelsen 1 1936 Fisker I statsråd 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Leif Peder Holt 1 214 Kontorsjef I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Nina Margrethe Andresen 2 217 Prosjektleder I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Vidar Ulriksen 1 1401 Fisker I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Ellinor Bruun 2 1804 Depotleder Av Stortinget 1970
1989 Vanlig varamedlem Bjørg Greger 2 1866 Administrasjons I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Svein Albrekt Krane 1 1902 Adm. Direktør I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Leif Peder Holt 1 214 Kontorsjef I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Nina Margrethe Andresen 2 217 Prosjektleder I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Vidar Ulriksen 1 1401 Fisker I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Ellinor Bruun 2 1804 Depotleder Av Stortinget 1970
1990 Vanlig varamedlem Bjørg Greger 2 1866 Administrasjons I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Svein Albrekt Krane 1 1902 Adm. Direktør I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Leif Peder Holt 1 214 Kontorsjef I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Nina Margrethe Andresen 2 217 Prosjektleder I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Vidar Ulriksen 1 1401 Fisker I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Ellinor Bruun 2 1804 Depotleder Av Stortinget 1970
1991 Vanlig varamedlem Bjørg Greger 2 1866 Administrasjons I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Svein Albrekt Krane 1 1902 Adm. Direktør I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Leif Peder Holt 1 214 Kontorsjef I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Nina Margrethe Andresen 2 217 Prosjektleder I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Vidar Ulriksen 1 1401 Fisker I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Ellinor Bruun 2 1804 Depotleder Av Stortinget 1970
1992 Vanlig varamedlem Bjørg Greger 2 1866 Administrasjons I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Svein Albrekt Krane 1 1902 Adm. Direktør I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Randi Alkem Andresen 2 219 Soussjef I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Viggo Andreassen 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Berthon Rott 1 1124 Baseinspektør Av Stortinget 1970
1993 Vanlig varamedlem Inge Andreas Halstensen 1 1244 Fiskebåtreder I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Bjørn Kimre 1 1804 Kontorsjef I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Ellinor Bruun 2 1804 Depotleder Av Stortinget 1970
1993 Vanlig varamedlem Bjørg Greger 2 1866 Administrasjons I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Randi Alkem Andresen 2 219 Soussjef I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Viggo Andreassen 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Berthon Rott 1 1124 Baseinspektør Av Stortinget 1970
1994 Vanlig varamedlem Inge Andreas Halstensen 1 1244 Fiskebitreder I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Bjørn Kimre 1 1804 Kontorsjef I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Bjørg Greger 2 1866 Administrasjons I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Randi Alkem Andresen 2 219 Soussjef I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Viggo Andreassen 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Berthon Rott 1 1124 Baseinspektør Av Stortinget 1970
1995 Vanlig varamedlem Inge Andreas Halstensen 1 1244 Fiskebåtreder I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Bjørn Kimre 1 1804 Kontorsjef I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Bjørg Greger 2 1866 Administrasjons I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Nina Margrethe Andresen 2 217 Prosjektleder I statsråd 1970 1970
1996 Vanlig medlem Randi Alkem Andresen 2 219 Soussjef I statsråd 1970 1970
1996 Vanlig varamedlem Viggo Andreassen 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1970 1970
1996 Vanlig varamedlem Berthon Rott 1 1124 Baseinspektør Av Stortinget 1970
1996 Vanlig varamedlem Inge Andreas Halstensen 1 1244 Fiskebåtreder I statsråd 1970 1970
1996 Leder Vidar Ulriksen 1 1401 Fisker I statsråd 1970 1970
1996 Vanlig varamedlem Anton Leine 1 1515 Fiskeskipper I statsråd 1970 1970
1996 Vanlig varamedlem Svein Asbjørn Gjelseth 1 1515 Prosjektleder Av Stortinget 1970
1996 Vanlig varamedlem Johan E. Hareide 1 1517 Disponent Av Stortinget 1970 1970
1996 Vanlig medlem Svein Røsok 1 1534 Fiskeskipper I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Øyvind Mårvik 1 1749 Fisker I statsråd 1970 1970
1996 Vanlig varamedlem Bjørn Kimre 1 1804 Kontorsjef I statsråd 1970 1970
1996 Vanlig varamedlem Ole G. Hemsett 1 1818 Fisker I statsråd 1970 1970
1996 Vanlig varamedlem Bjørg Greger 2 1866 Administrasjons I statsråd 1970
1996 Nestleder Kåre Ludvigsen 1 1902 Fiskeskipper Av Stortinget 1970
1996 Vanlig medlem Gudmund Mariniu Mikkelsen 1 1936 Fisker I statsråd 1970 1970
1997 Vanlig varamedlem Svein Asbjørn Gjelseth 1 1515 Prosjektleder Av Stortinget 1970
1997 Vanlig medlem Svein Røsok 1 1534 Fiskeskipper I statsråd 1970
1997 Nestleder Kåre Ludvigsen 1 1902 Fiskeskipper Av Stortinget 1970