FORVALTNINGSDATABASEN

Didrik Seip

Denne siden viser opplysninger om Didrik Seip fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Didrik Seip
NSD id-nummer: 7095
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Importrådet for poteter, frukt, bær, grønnsaker, levende planter og plantedeler Rådgivende organ Vanlig varamedlem 301
1980 Takstutvalget Andre oppgaver Vanlig medlem 301 Førstekonsulent
1981 Importrådet for poteter, frukt, bær, grønnsaker, levende planter og plantedeler Rådgivende organ Vanlig varamedlem 301
1981 Takstutvalget Andre oppgaver Vanlig medlem 301 Førstekonsulent
1981 Skattekommisjonen av 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Førstekonsulent 1970 1970
1982 Importrådet for poteter, frukt, bær, grønnsaker, levende planter og plantedeler Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1970 1970
1983 Skattekommisjonen av 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Førstekonsulent 1970
1984 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 301 Førstekonsulent 1970
1984 Importrådet for poteter, frukt, bær, grønnsaker, levende planter og plantedeler Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1970 1970
1984 Skattekommisjonen av 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Førstekonsulent 1970
1985 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 301 Førstekonsulent 1970
1986 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 301 Førstekonsulent 1970
1987 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 301 Førstekonsulent 1970
1988 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 301 Førstekonsulent 1970