FORVALTNINGSDATABASEN

Nils Valla

Denne siden viser opplysninger om Nils Valla fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Nils Valla
NSD id-nummer: 7119
Fødselsår: 1936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Kontaktutvalget for Nordnorsk landbruk Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem 1832 Bonde 1970
1980 Styret for Landbrukets utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 1832 Bonde 1970 1970
1981 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1832 Formann 1970 1970
1981 Kontaktutvalget for Nordnorsk landbruk Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem 1832 Bonde 1970
1982 Styret for Landbrukets utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1832 Bonde 1970 1970
1983 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1832 Bonde 1970
1983 Kontaktutvalget for Nordnorsk landbruk Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1832 Bonde 1970
1984 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1832 Bonde 1970
1984 Styret for Landbrukets utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1832 Bonde 1970 1970
1985 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1832 Bonde 1970
1986 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1832 Bonde 1970
1986 Styret for Landbrukets utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1832 Bonde 1970 1970