Forvaltningsdatabasen

Kontaktutvalget for Nordnorsk landbruk

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Kontaktutvalget for Nordnorsk landbruk" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Kontaktutvalget for Nordnorsk landbruk
Utvalgsnummer: 11053000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1977
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Opphørsår: 1983
Hjemmel:
Opprettet 01.01.1977 av Landbruksdepartementet
Mandat:
Kontaktutvalgets oppgave er av koordinerende art når det gjelder regionale målsettinger og spesielle tiltak for utvikling og styrking av landbruket i de områdene som omfattes av utbyggingsprogrammet. Utvalget forutsettes i denne sammenheng å fungere mello
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontakt-/samarbeidsorgan
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Landbruksdepartementet 7 0 3 0
1981 Landbruksdepartementet 7 5 2 11025
1982 Landbruksdepartementet 7 6 1 10000 Vedkommende departement
1983 Landbruksdepartementet 7 6 0 0 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Kjell Danielsen 1 1702 Fylkesskogsjef 1970
1980 Vanlig varamedlem Lars Laholt 1 1804 Kontorsjef
1980 Vanlig medlem Bjarne Narjord 1 1804 Fylkeslandbrukssjef 1970
1980 Vanlig varamedlem Magnus Vikhammer 1 1820 Fylkesskogsjef
1980 Vanlig medlem Nils Valla 1 1832 Bonde 1970
1980 Vanlig medlem Hans Andreas Solberg 1 1902 Fylkeslandbrukssjef 1970
1980 Vanlig varamedlem Leif Pedersen 1 1902 Kontorsjef
1980 Vanlig medlem Nils Olav Kaasen 1 1902 Fylkesskogsjef 1970
1980 Leder Kjell G. Jacobsen 1 1902 Bonde 1970
1980 Vanlig varamedlem Ottar Korneliussen 1 2003 Kontorsjef
1980 Vanlig medlem Per Holm-Varsi 1 2003 Fylkeslandbrukssjef 1970
1980 Vanlig varamedlem Tor Mannsverk 1 2012
1980 Vanlig varamedlem John R. Rajala 1 2025 Bonde
1981 Vanlig medlem Kjell Danielsen 1 1702 Fylkesskogsjef 1970
1981 Vanlig varamedlem Lars Laholt 1 1804 Kontorsjef
1981 Vanlig medlem Bjarne Narjord 1 1804 Fylkeslandbrukssjef 1970
1981 Vanlig medlem Nils Valla 1 1832 Bonde 1970
1981 Vanlig varamedlem Leif Pedersen 1 1902 Kontorsjef
1981 Vanlig medlem Hans Andreas Solberg 1 1902 Fylkeslandbrukssjef 1970
1981 Leder Kjell G. Jacobsen 1 1902 Bonde 1970
1981 Vanlig medlem Nils Olav Kaasen 1 1902 Fylkesskogsjef 1970
1981 Vanlig medlem Per Holm-Varsi 1 2003 Fylkeslandbrukssjef 1970
1981 Vanlig varamedlem Ottar Korneliussen 1 2003 Kontorsjef
1981 Vanlig varamedlem Tor Mannsverk 1 2012
1981 Vanlig varamedlem John R. Rajala 1 2025 Bonde
1983 Vanlig medlem Kjell Danielsen 1 1702 Fylkesskogssjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Bjarne Narjord 1 1804 Fylkeslandbrukssj Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Lars Laholt 1 1804 Kontorsjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Nils Olav Kaasen 1 1824 Fylkesskogssjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Nils Valla 1 1832 Bonde Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Hans Andreas Solberg 1 1902 Fylkeslandbrukssj Av departement 1970
1983 Leder Kjell G. Jacobsen 1 1902 Gårdbruker Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Leif Pedersen 1 1902 Kontorsjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Per Holm-Varsi 1 2003 Fylkeslandbrukssj Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Ottar Korneliussen 1 2003 Kontorsjef Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Tor Mannsverk 1 2012 Bonde Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem John R. Rajala 1 2025 Bonde Av departement 1970