FORVALTNINGSDATABASEN

Leif Pedersen

Denne siden viser opplysninger om Leif Pedersen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Leif Pedersen
NSD id-nummer: 7125
Fødselsår: 1927
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Kontaktutvalget for Nordnorsk landbruk Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem 1902 Kontorsjef
1981 Kontaktutvalget for Nordnorsk landbruk Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem 1902 Kontorsjef
1983 Kontaktutvalget for Nordnorsk landbruk Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1902 Kontorsjef 1970
1983 Samordningsutvalg for organisert beitebruk Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1902 Kontorsjef 1970 1970
1984 Samordningsutvalg for organisert beitebruk Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1902 Kontorsjef 1970
1985 Samordningsutvalg for organisert beitebruk Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1902 Kontorsjef 1970
1986 Samordningsutvalg for organisert beitebruk Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1902 Kontorsjef 1970
1987 Samordningsutvalg for organisert beitebruk Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1902 Kontorsjef 1970 1970