FORVALTNINGSDATABASEN

Solfrid Nesteby Steen

Denne siden viser opplysninger om Solfrid Nesteby Steen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Solfrid Nesteby Steen
NSD id-nummer: 7129
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Samordningsutvalg for organisert beitebruk Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 436 Herredsagronom 1970 1970
1984 Utvalg for distriktstiltak i landbruket Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 436 Overassistent 1970
1984 Samordningsutvalg for organisert beitebruk Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 436 Overassistent 1970
1985 Utvalg for distriktstiltak i landbruket Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 436 Overassistent 1970
1985 Samordningsutvalg for organisert beitebruk Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 436 Overassistent 1970
1986 Samordningsutvalg for organisert beitebruk Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 436 Overassistent 1970
1987 Samordningsutvalg for organisert beitebruk Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 436 Overassistent 1970 1970