FORVALTNINGSDATABASEN

Osmund Faremo

Denne siden viser opplysninger om Osmund Faremo fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Osmund Faremo
NSD id-nummer: 8318
Fødselsår: 1921
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det Rådgivende organ for avskjed med redusert lønn Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 938 Stortingsrepresentant
1981 Det Rådgivende organ for avskjed med redusert lønn Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 938 Stortingsrepresentant
1982 Det Rådgivende organ for avskjed med redusert lønn Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 938 Stortingsrepresentant 1970
1982 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 938 Stortingsrepresentant 1970
1983 Det Rådgivende organ for avskjed med redusert lønn Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 938 Stortingsrepresentant 1970
1984 Det Rådgivende organ for avskjed med redusert lønn Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 938 Stortingsrepresentant 1970
1985 Det Rådgivende organ for avskjed med redusert lønn Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 938 Stortingsrepresentant 1970