FORVALTNINGSDATABASEN

Erik Garaas

Denne siden viser opplysninger om Erik Garaas fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Erik Garaas
NSD id-nummer: 8545
Fødselsår: 1950
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 602 Utredningssjef 1970 1970
1983 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 602 Viseadm. Direktør 1970
1983 Skattekommisjonen av 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 602 Viseadm. Direktør 1970
1984 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 602 Viseadm. Direktør 1970
1984 Skattekommisjonen av 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 602 Viseadm. Direktør 1970
1985 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 602 Viseadm. Direktør 1970
1986 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 602 Viseadm. Direktør 1970
1987 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 602 Viseadm. Direkt 1970
1988 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 602 Viseadm. Direkt 1970
1993 Verdipapirsentralens representantskap Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 626 Konserndirektør 1970
1994 Verdipapirsentralens representantskap Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 626 Konserndirektør 1970
1995 Verdipapirsentralens representantskap Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 626 Konserndirektør 1970
1996 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 626 Konserndirektør 1970
1996 Verdipapirsentralens representantskap Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 626 Konserndirektør 1970
1997 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 626 Konserndirektør 1970
1997 Verdipapirsentralens representantskap Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 626 Konserndirektør 1970 1970