FORVALTNINGSDATABASEN

Kari Melhus

Denne siden viser opplysninger om Kari Melhus fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kari Melhus
NSD id-nummer: 9978
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Avviklingsstyre i Norges Fiskeredskapsimport Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Byråsjef 1970 1970
1982 Kontaktutvalget for varehandelen Kontakt-/samarbeidsorgan Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Byråsjef 1970 1970
1983 Kontaktutvalget for varehandelen Kontakt-/samarbeidsorgan Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Byråsjef 1970
1983 Styret for Statens varekrigsforsikring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1970
1983 Det rådgivende utvalg for revisjon/utarbeidelse av rasjonerings- og reguleringsordninger for dagligvarer for krig eller forsyningskriser i fredstid Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1970
1984 Kontaktutvalget for varehandelen Kontakt-/samarbeidsorgan Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Byråsjef 1970
1984 Styret for Statens varekrigsforsikring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1970
1984 Det rådgivende utvalg for revisjon/utarbeidelse av rasjonerings- og reguleringsordninger for dagligvarer for krig eller forsyningskriser i fredstid Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1970
1984 Avviklingsstyre i Norges Fiskeredskapsimport Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Byråsjef 1970 1970
1985 Kontaktutvalget for varehandelen Kontakt-/samarbeidsorgan Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Byråsjef 1970
1985 Styret for Statens varekrigsforsikring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1970
1985 Det rådgivende utvalg for revisjon/utarbeidelse av rasjonerings- og reguleringsordninger for dagligvarer for krig eller forsyningskriser i fredstid Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1970
1986 Kontaktutvalget for varehandelen Kontakt-/samarbeidsorgan Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Byråsjef 1970
1986 Styret for Statens varekrigsforsikring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1970
1986 Det rådgivende utvalg for revisjon/utarbeidelse av rasjonerings- og reguleringsordninger for dagligvarer for krig eller forsyningskriser i fredstid Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1970
1986 Det rådgivende utvalg for revisjon/utarbeidelse av rasjonerings/reguleringsordninger for skotøy/tekstiler for krig eller forsyningskriser Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1970
1987 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Byråsjef 1970
1987 Kontaktutvalget for forskning Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1970
1987 Styret for Stiftelsen Norsk instutt for markedsforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1970
1987 Kontaktutvalget for varehandelen Kontakt-/samarbeidsorgan Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Byråsjef 1970
1987 Styret for Statens varekrigsforsikring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1970
1987 Det rådgivende utvalg for revisjon/utarbeidelse av rasjonerings/reguleringsordninger for skotøy/tekstiler for krig eller forsyningskriser Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1970
1987 Avviklingsstyre i Norges Fiskeredskapsimport Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Byråsjef 1970 1970
1988 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Byråsjef 1970
1988 Kontaktutvalget for forskning Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1970
1988 Styret for Stiftelsen Norsk instutt for markedsforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1970
1988 Kontaktutvalget for varehandelen Kontakt-/samarbeidsorgan Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Byråsjef 1970
1990 Utvalg for å utarbeide forslag til styring av forsyningsstrømmene til Nord-Norge ved beredskap og krig Utredninger, lovforberedelser m.v. Medlem og sekretær Av departement 301 Byråsjef 1970
1991 Utvalg for å utarbeide forslag til styring av forsyningsstrømmene til Nord-Norge ved beredskap og krig Utredninger, lovforberedelser m.v. Medlem og sekretær Av departement 301 Byråsjef 1970
1992 Utvalg for å utarbeide forslag til styring av forsyningsstrømmene til Nord-Norge ved beredskap og krig Utredninger, lovforberedelser m.v. Medlem og sekretær Av departement 301 Byråsjef 1970
1993 Utvalg for å utarbeide forslag til styring av forsyningsstrømmene til Nord-Norge ved beredskap og krig Utredninger, lovforberedelser m.v. Medlem og sekretær Av departement 301 Byråsjef 1970