FORVALTNINGSDATABASEN

JAN MAYEN

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i JAN MAYEN
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 10 10 10 10
1981 10 10 10 10
1982 8 1 9 8 1 9
1983 11 1 12 11 1 12
1984 7 7 7 7
1986 6 1 7 6 1 7
1987 4 1 5 4 1 5
1988 4 4 8 4 4 8
1989 3 2 5 3 2 5
1990 22 3 25 22 3 25
1991 3 3 3 3
1992 2 2 2 2
1993 1 1 1 1
1994 1 1 1 1
1995 3 1 4 3 1 4
1996 1 1 1 1
1997 2 1 3 2 1 3
1998 4 4 4 4
1999 2 2 4 2 2 4
2000 2 2 4 2 2 4
2001 3 1 4 3 1 4
2002 3 1 4 3 1 4
2003 1 1 2 1 1 2
2004 1 1 2 1 1 2
2005 4 4 4 4
2006 3 1 4 3 1 4
2007 3 1 4 3 1 4
2008 7 3 10 7 3 10
2009 8 2 10 8 2 10
2010 9 1 10 9 1 10
2011 9 1 10 9 1 10
2012 7 3 10 7 3 10
2013 7 3 10 7 3 10
2014 8 2 10 8 2 10
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i JAN MAYEN
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 10.0 10.0 10.0 10.0
1981 10.0 10.0 10.0 10.0
1982 8.0 1.0 9.0 8.0 1.0 9.0
1983 11.0 1.0 12.0 11.0 1.0 12.0
1984 7.0 7.0 7.0 7.0
1986 6.0 1.0 7.0 6.0 1.0 7.0
1987 4.0 1.0 5.0 4.0 1.0 5.0
1988 4.0 4.0 8.0 4.0 4.0 8.0
1989 3.0 2.0 5.0 3.0 2.0 5.0
1990 22.0 3.0 25.0 22.0 3.0 25.0
1991 3.0 3.0 3.0 3.0
1992 2.0 2.0 2.0 2.0
1993 1.0 1.0 1.0 1.0
1994 1.0 1.0 1.0 1.0
1995 3.0 1.0 4.0 3.0 1.0 4.0
1996 1.0 1.0 1.0 1.0
1997 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0 3.0
1998 4.0 4.0 4.0 4.0
1999 2.0 2.0 4.0 2.0 2.0 4.0
2000 2.0 2.0 4.0 2.0 2.0 4.0
2001 3.0 1.0 4.0 3.0 1.0 4.0
2002 3.0 1.0 4.0 3.0 1.0 4.0
2003 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 2.0
2004 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 2.0
2005 4.0 4.0 4.0 4.0
2006 3.0 1.0 4.0 3.0 1.0 4.0
2007 3.0 1.0 4.0 3.0 1.0 4.0
2008 7.0 3.0 10.0 7.0 3.0 10.0
2009 8.0 2.0 10.0 8.0 2.0 10.0
2010 9.0 1.0 10.0 9.0 1.0 10.0
2011 9.0 1.0 10.0 9.0 1.0 10.0
2012 7.0 3.0 10.0 7.0 3.0 10.0
2013 7.0 3.0 10.0 7.0 3.0 10.0
2014 8.0 2.0 10.0 8.0 2.0 10.0
Oversikt over ansatte, årsverk og andel statsansatte ( ordinært regulativlønte) i JAN MAYEN
År Statsansatte Andel ansatte % Stat Antall årsverk Andel årsverk
1980 10 0.0 10.0 0.0
1981 10 0.0 10.0 0.0
1982 9 0.0 9.0 0.0
1983 12 0.0 12.0 0.0
1984 7 0.0 7.0 0.0
1986 7 0.0 7.0 0.0
1987 5 0.0 5.0 0.0
1988 8 0.0 8.0 0.0
1989 5 0.0 5.0 0.0
1990 25 0.0 25.0 0.0
1991 3 0.0 3.0 0.0
1992 2 0.0 2.0 0.0
1993 1 0.0 1.0 0.0
1994 1 0.0 1.0 0.0
1995 4 0.0 4.0 0.0
1996 1 0.0 1.0 0.0
1997 3 0.0 3.0 0.0
1998 4 0.0 4.0 0.0
1999 4 0.0 4.0 0.0
2000 4 0.0 4.0 0.0
2001 4 0.0 4.0 0.0
2002 4 0.0 4.0 0.0
2003 2 0.0 2.0 0.0
2004 2 0.0 2.0 0.0
2005 4 0.0 4.0 0.0
2006 4 0.0 4.0 0.0
2007 4 0.0 4.0 0.0
2008 10 0.0 10.0 0.0
2009 10 0.0 10.0 0.0
2010 10 0.0 10.0 0.0
2011 10 0.0 10.0 0.0
2012 10 0.0 10.0 0.0
2013 10 0.0 10.0 0.0
2014 10 0.0 111.1 10.0 0.0

Kolonnene "Andel ansatte" og "Andel årsverk" viser fylkets andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel fylkets statsansatte er av fylkets totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per kommune i JAN MAYEN, år 2014
K.nr. Kommune Ansatte Andel land Andel fylke % Stat Årsverk Andel land Andel fylke
2211 JAN MAYEN 10 0.0 100.0 111.1 10.0 0.0 100.0

Kolonnen "Andel land" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "Andel fylke" viser kommunens andel av fylkets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i JAN MAYEN, år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 4 4.0
KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 6 6.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i JAN MAYEN, år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
METEOROLOGISK INSTITUTT KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 4 4.0
NORSK POLARINSTITUTT KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 6 6.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og kommune i JAN MAYEN, år 2014
Etat K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
METEOROLOGISK INSTITUTT 2211 JAN MAYEN 4 4.0
NORSK POLARINSTITUTT 2211 JAN MAYEN 6 6.0