FORVALTNINGSDATABASEN

(42) Departementsområdet KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Antall ansatte og årsverk ( ordinært regulativlønte) i (42) Departementsområdet KUNNSKAPSDEPARTEMENTET i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 19609 15931.1 14066 14066.0 5543 1865.1
Kvinner 20716 17790.8 14933 14933.0 5783 2857.8
Totalt 40325 33721.9 28999 28999.0 11326 4722.9
(42) Departementsområdet KUNNSKAPSDEPARTEMENTET sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
26.5 24.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (42) Departementsområdet KUNNSKAPSDEPARTEMENTET per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD 531 484.4
2 AKERSHUS 1502 1317.1
3 OSLO 12155 10246.7
4 HEDMARK 624 540.2
5 OPPLAND 756 632.6
6 BUSKERUD 369 318.9
7 VESTFOLD 553 491.6
8 TELEMARK 721 619.0
9 AUST-AGDER 135 117.5
10 VEST-AGDER 968 854.3
11 ROGALAND 1482 1277.1
12 HORDALAND 5955 5028.2
14 SOGN OG FJORDANE 363 315.8
15 MØRE OG ROMSDAL 819 707.6
16 SØR-TRØNDELAG 7977 6136.3
17 NORD-TRØNDELAG 489 450.2
18 NORDLAND 1005 891.8
19 TROMS 3373 2804.6
20 FINNMARK 528 468.1
21 SVALBARD 16 16.0
22 JAN MAYEN 4 4.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (42) Departementsområdet KUNNSKAPSDEPARTEMENTET per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 101 HALDEN 331 306.5
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD 200 177.9
AKERSHUS 214 ÅS 1220 1067.4
AKERSHUS 220 ASKER 1 0.2
AKERSHUS 231 SKEDSMO 281 249.5
OSLO 301 OSLO 12155 10246.7
HEDMARK 403 HAMAR 218 191.5
HEDMARK 412 RINGSAKER 42 31.1
HEDMARK 427 ELVERUM 241 215.9
HEDMARK 429 ÅMOT 75 57.7
HEDMARK 430 STOR-ELVDAL 48 43.9
OPPLAND 501 LILLEHAMMER 368 315.8
OPPLAND 502 GJØVIK 388 316.8
BUSKERUD 602 DRAMMEN 162 142.1
BUSKERUD 604 KONGSBERG 114 104.2
BUSKERUD 605 RINGERIKE 92 71.7
BUSKERUD 623 MODUM 1 1.0
VESTFOLD 701 BORRE 510 453.0
VESTFOLD 702 HOLMESTRAND 43 38.6
TELEMARK 805 PORSGRUNN 291 263.3
TELEMARK 807 NOTODDEN 219 183.6
TELEMARK 821 185 155.9
TELEMARK 834 VINJE 26 16.1
AUST-AGDER 904 GRIMSTAD 132 114.5
AUST-AGDER 906 ARENDAL 3 3.0
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND 968 854.3
ROGALAND 1103 STAVANGER 1327 1146.5
ROGALAND 1106 HAUGESUND 155 130.6
HORDALAND 1201 BERGEN 5776 4863.0
HORDALAND 1221 STORD 179 165.2
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL 276 243.2
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE 75 61.8
SOGN OG FJORDANE 1445 GLOPPEN 12 10.8
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE 203 176.3
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND 249 207.9
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND 11 10.0
MØRE OG ROMSDAL 1519 VOLDA 333 293.0
MØRE OG ROMSDAL 1520 ØRSTA 23 20.4
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 7934 6098.3
SØR-TRØNDELAG 1653 MELHUS 43 38.0
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER 212 198.0
NORD-TRØNDELAG 1703 NAMSOS 74 66.2
NORD-TRØNDELAG 1714 STJØRDAL 27 26.5
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER 176 159.4
NORDLAND 1804 BODØ 607 536.7
NORDLAND 1805 NARVIK 207 181.3
NORDLAND 1812 SØMNA 2 2.0
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG 13 10.4
NORDLAND 1826 HATTFJELLDAL 20 16.6
NORDLAND 1828 NESNA 108 101.6
NORDLAND 1833 RANA 38 33.8
NORDLAND 1853 EVENES 1 0.9
NORDLAND 1866 HADSEL 8 7.5
NORDLAND 1870 SORTLAND 1 1.0
TROMS 1902 TROMSØ 3206 2653.8
TROMS 1903 HARSTAD 134 120.9
TROMS 1924 MÅLSELV 29 26.2
TROMS 1939 STORFJORD 1 0.8
TROMS 1942 NORDREISA 3 3.0
FINNMARK 2004 HAMMERFEST 37 33.5
FINNMARK 2011 KAUTOKEINO 176 146.1
FINNMARK 2012 ALTA 249 230.2
FINNMARK 2020 PORSANGER 3 3.0
FINNMARK 2021 KARASJOK 56 48.4
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER 7 7.0
SVALBARD 2111 SPITSBERGEN 3 3.0
SVALBARD 2121 BJØRNØYA 9 9.0
SVALBARD 2131 HOPEN 4 4.0
JAN MAYEN 2211 JAN MAYEN 4 4.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (42) Departementsområdet KUNNSKAPSDEPARTEMENTET, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
HØGSKOLEN I ØSTFOLD 531 484.4
NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET (NMBU) 1642 1453.2
HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS 2026 1828.1
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 313 299.9
METEOROLOGISK INSTITUTT 338 318.9
NASJONALT ORGAN FOR KVALITET I UTDANNINGEN NOKUT 76 75.3
NORSK UTENRIKSPOLITISK INSTITUTT 78 63.2
SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN 83 75.2
STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING 320 305.5
VOX-NASJONALT FAGORGAN FOR KOMPETANSEPOLITIKK 106 99.5
DE NASJONALE FORSKNINGSETISKE KOMITEENE 12 11.8
UTDANNINGSDIREKTORATET 309 299.1
STATPED 806 737.4
UNIVERSITETET I OSLO 7340 5977.7
ARKITEKTUR OG DESIGNHØGSKOLEN I OSLO AHO 164 126.1
KUNSTHØGSKOLEN I OSLO 244 186.4
NORGES IDRETTSHØGSKOLE 255 211.8
NORGES MUSIKKHØGSKOLE 299 186.9
UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET 22 20.4
FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRING 10 9.6
HØGSKOLEN I HEDMARK 581 508.0
VEA - STATENS FAGSKOLE FOR GARTNERE OG BLOMSTERDEKORATØRER 42 31.1
HØGSKOLEN I LILLEHAMMER 368 315.8
HØGSKOLEN I GJØVIK 359 288.6
HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD 878 770.9
HØGSKOLEN I TELEMARK 702 602.9
UNIVERSITETET I STAVANGER 1316 1133.5
UNIVERSITETET I AGDER 1076 946.6
HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND 334 295.9
SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV UTDANNING 89 86.9
HØGSKOLEN I BERGEN 845 742.2
KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN 115 86.7
NORGES HANDELSHØYSKOLE 416 356.6
UNIVERSITETET I BERGEN 4140 3435.7
HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE 351 304.5
HØGSKOLEN I MOLDE 192 165.1
HØGSKOLEN I ÅLESUND 249 207.9
HØGSKULEN I VOLDA 333 293.0
HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 897 793.5
NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU 6851 5135.8
HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG 475 438.2
HØGSKOLEN I NARVIK 218 188.6
UNIVERSITETET I NORDLAND 626 554.7
HØGSKOLEN I NESNA 131 121.7
SAMESKOLEN FOR MIDT-NORGE 20 16.6
UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 3385 2818.1
HØGSKOLEN I HARSTD 134 120.9
DE SAMISKE VIDEREGÅENDE SKOLER, KARASJOK OG KAUTOKEINO 112 98.0
SÀMI ALLASKUVLA SAMISK HØGSKOLE 116 93.7
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (42) Departementsområdet KUNNSKAPSDEPARTEMENTET, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD HØGSKOLEN I ØSTFOLD 531 484.4
2 AKERSHUS NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET (NMBU) 1221 1067.6
2 AKERSHUS HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS 281 249.5
3 OSLO KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 313 299.9
3 OSLO METEOROLOGISK INSTITUTT 248 234.2
3 OSLO NASJONALT ORGAN FOR KVALITET I UTDANNINGEN NOKUT 76 75.3
3 OSLO NORSK UTENRIKSPOLITISK INSTITUTT 78 63.2
3 OSLO SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN 26 22.7
3 OSLO STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING 193 187.3
3 OSLO VOX-NASJONALT FAGORGAN FOR KOMPETANSEPOLITIKK 106 99.5
3 OSLO DE NASJONALE FORSKNINGSETISKE KOMITEENE 12 11.8
3 OSLO UTDANNINGSDIREKTORATET 286 276.9
3 OSLO STATPED 317 292.8
3 OSLO UNIVERSITETET I OSLO 7340 5977.7
3 OSLO HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS 1745 1578.6
3 OSLO ARKITEKTUR OG DESIGNHØGSKOLEN I OSLO AHO 164 126.1
3 OSLO KUNSTHØGSKOLEN I OSLO 244 186.4
3 OSLO NORGES IDRETTSHØGSKOLE 255 211.8
3 OSLO NORGES MUSIKKHØGSKOLE 299 186.9
3 OSLO NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET (NMBU) 421 385.6
3 OSLO UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET 22 20.4
3 OSLO FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRING 10 9.6
4 HEDMARK UTDANNINGSDIREKTORATET 1 1.0
4 HEDMARK HØGSKOLEN I HEDMARK 581 508.0
4 HEDMARK VEA - STATENS FAGSKOLE FOR GARTNERE OG BLOMSTERDEKORATØRER 42 31.1
5 OPPLAND HØGSKOLEN I LILLEHAMMER 368 315.8
5 OPPLAND STATPED 29 28.1
5 OPPLAND HØGSKOLEN I GJØVIK 359 288.6
6 BUSKERUD HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD 368 317.9
6 BUSKERUD STATPED 1 1.0
7 VESTFOLD HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD 510 453.0
7 VESTFOLD STATPED 43 38.6
8 TELEMARK HØGSKOLEN I TELEMARK 702 602.9
8 TELEMARK UNIVERSITETET I STAVANGER 19 16.1
9 AUST-AGDER UNIVERSITETET I AGDER 132 114.5
9 AUST-AGDER STATPED 3 3.0
10 VEST-AGDER STATPED 24 22.2
10 VEST-AGDER UNIVERSITETET I AGDER 944 832.0
11 ROGALAND STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING 20 19.5
11 ROGALAND STATPED 10 9.6
11 ROGALAND UNIVERSITETET I STAVANGER 1297 1117.4
11 ROGALAND HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND 155 130.6
12 HORDALAND METEOROLOGISK INSTITUTT 36 32.5
12 HORDALAND SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV UTDANNING 89 86.9
12 HORDALAND STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING 23 20.5
12 HORDALAND STATPED 112 101.9
12 HORDALAND HØGSKOLEN I BERGEN 845 742.2
12 HORDALAND KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN 115 86.7
12 HORDALAND NORGES HANDELSHØYSKOLE 416 356.6
12 HORDALAND UNIVERSITETET I BERGEN 4140 3435.7
12 HORDALAND HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND 179 165.2
14 SOGN OG FJORDANE HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE 351 304.5
14 SOGN OG FJORDANE STATPED 12 11.3
15 MØRE OG ROMSDAL UTDANNINGSDIREKTORATET 22 21.2
15 MØRE OG ROMSDAL HØGSKOLEN I MOLDE 192 165.1
15 MØRE OG ROMSDAL HØGSKOLEN I ÅLESUND 249 207.9
15 MØRE OG ROMSDAL HØGSKULEN I VOLDA 333 293.0
15 MØRE OG ROMSDAL STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING 23 20.4
16 SØR-TRØNDELAG STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING 41 39.3
16 SØR-TRØNDELAG STATPED 188 167.7
16 SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 897 793.5
16 SØR-TRØNDELAG NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU 6851 5135.8
17 NORD-TRØNDELAG HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG 475 438.2
17 NORD-TRØNDELAG STATPED 14 11.9
18 NORDLAND STATPED 13 12.8
18 NORDLAND HØGSKOLEN I NARVIK 214 185.1
18 NORDLAND UNIVERSITETET I NORDLAND 626 554.7
18 NORDLAND HØGSKOLEN I NESNA 131 121.7
18 NORDLAND SAMESKOLEN FOR MIDT-NORGE 20 16.6
18 NORDLAND UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 1 0.9
19 TROMS METEOROLOGISK INSTITUTT 37 35.1
19 TROMS SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN 57 52.5
19 TROMS STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING 20 18.4
19 TROMS STATPED 19 17.1
19 TROMS UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 3106 2560.7
19 TROMS HØGSKOLEN I HARSTD 134 120.9
20 FINNMARK STATPED 21 19.3
20 FINNMARK UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 275 253.5
20 FINNMARK DE SAMISKE VIDEREGÅENDE SKOLER, KARASJOK OG KAUTOKEINO 112 98.0
20 FINNMARK SÀMI ALLASKUVLA SAMISK HØGSKOLE 116 93.7
20 FINNMARK HØGSKOLEN I NARVIK 4 3.5
21 SVALBARD UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 3 3.0
21 SVALBARD METEOROLOGISK INSTITUTT 13 13.0
22 JAN MAYEN METEOROLOGISK INSTITUTT 4 4.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (42) Departementsområdet KUNNSKAPSDEPARTEMENTET, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 101 HALDEN HØGSKOLEN I ØSTFOLD 331 306.5
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD HØGSKOLEN I ØSTFOLD 200 177.9
AKERSHUS 214 ÅS NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET (NMBU) 1220 1067.4
AKERSHUS 220 ASKER NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET (NMBU) 1 0.2
AKERSHUS 231 SKEDSMO HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS 281 249.5
OSLO 301 OSLO KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 313 299.9
OSLO 301 OSLO METEOROLOGISK INSTITUTT 248 234.2
OSLO 301 OSLO NASJONALT ORGAN FOR KVALITET I UTDANNINGEN NOKUT 76 75.3
OSLO 301 OSLO NORSK UTENRIKSPOLITISK INSTITUTT 78 63.2
OSLO 301 OSLO SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN 26 22.7
OSLO 301 OSLO STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING 193 187.3
OSLO 301 OSLO VOX-NASJONALT FAGORGAN FOR KOMPETANSEPOLITIKK 106 99.5
OSLO 301 OSLO DE NASJONALE FORSKNINGSETISKE KOMITEENE 12 11.8
OSLO 301 OSLO UTDANNINGSDIREKTORATET 286 276.9
OSLO 301 OSLO STATPED 317 292.8
OSLO 301 OSLO UNIVERSITETET I OSLO 7340 5977.7
OSLO 301 OSLO HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS 1745 1578.6
OSLO 301 OSLO ARKITEKTUR OG DESIGNHØGSKOLEN I OSLO AHO 164 126.1
OSLO 301 OSLO KUNSTHØGSKOLEN I OSLO 244 186.4
OSLO 301 OSLO NORGES IDRETTSHØGSKOLE 255 211.8
OSLO 301 OSLO NORGES MUSIKKHØGSKOLE 299 186.9
OSLO 301 OSLO NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET (NMBU) 421 385.6
OSLO 301 OSLO UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET 22 20.4
OSLO 301 OSLO FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRING 10 9.6
HEDMARK 403 HAMAR UTDANNINGSDIREKTORATET 1 1.0
HEDMARK 403 HAMAR HØGSKOLEN I HEDMARK 217 190.5
HEDMARK 412 RINGSAKER VEA - STATENS FAGSKOLE FOR GARTNERE OG BLOMSTERDEKORATØRER 42 31.1
HEDMARK 427 ELVERUM HØGSKOLEN I HEDMARK 241 215.9
HEDMARK 429 ÅMOT HØGSKOLEN I HEDMARK 75 57.7
HEDMARK 430 STOR-ELVDAL HØGSKOLEN I HEDMARK 48 43.9
OPPLAND 501 LILLEHAMMER HØGSKOLEN I LILLEHAMMER 368 315.8
OPPLAND 502 GJØVIK STATPED 29 28.1
OPPLAND 502 GJØVIK HØGSKOLEN I GJØVIK 359 288.6
BUSKERUD 602 DRAMMEN HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD 162 142.1
BUSKERUD 604 KONGSBERG HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD 114 104.2
BUSKERUD 605 RINGERIKE HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD 92 71.7
BUSKERUD 623 MODUM STATPED 1 1.0
VESTFOLD 701 BORRE HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD 510 453.0
VESTFOLD 702 HOLMESTRAND STATPED 43 38.6
TELEMARK 805 PORSGRUNN HØGSKOLEN I TELEMARK 272 247.2
TELEMARK 805 PORSGRUNN UNIVERSITETET I STAVANGER 19 16.1
TELEMARK 807 NOTODDEN HØGSKOLEN I TELEMARK 219 183.6
TELEMARK 821 HØGSKOLEN I TELEMARK 185 155.9
TELEMARK 834 VINJE HØGSKOLEN I TELEMARK 26 16.1
AUST-AGDER 904 GRIMSTAD UNIVERSITETET I AGDER 132 114.5
AUST-AGDER 906 ARENDAL STATPED 3 3.0
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND STATPED 24 22.2
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND UNIVERSITETET I AGDER 944 832.0
ROGALAND 1103 STAVANGER STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING 20 19.5
ROGALAND 1103 STAVANGER STATPED 10 9.6
ROGALAND 1103 STAVANGER UNIVERSITETET I STAVANGER 1297 1117.4
ROGALAND 1106 HAUGESUND HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND 155 130.6
HORDALAND 1201 BERGEN METEOROLOGISK INSTITUTT 36 32.5
HORDALAND 1201 BERGEN SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV UTDANNING 89 86.9
HORDALAND 1201 BERGEN STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING 23 20.5
HORDALAND 1201 BERGEN STATPED 112 101.9
HORDALAND 1201 BERGEN HØGSKOLEN I BERGEN 845 742.2
HORDALAND 1201 BERGEN KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN 115 86.7
HORDALAND 1201 BERGEN NORGES HANDELSHØYSKOLE 416 356.6
HORDALAND 1201 BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN 4140 3435.7
HORDALAND 1221 STORD HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND 179 165.2
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE 276 243.2
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE STATPED 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE 74 60.8
SOGN OG FJORDANE 1445 GLOPPEN STATPED 11 10.3
SOGN OG FJORDANE 1445 GLOPPEN HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE 1 0.5
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE UTDANNINGSDIREKTORATET 22 21.2
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE HØGSKOLEN I MOLDE 181 155.1
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND HØGSKOLEN I ÅLESUND 249 207.9
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND HØGSKOLEN I MOLDE 11 10.0
MØRE OG ROMSDAL 1519 VOLDA HØGSKULEN I VOLDA 333 293.0
MØRE OG ROMSDAL 1520 ØRSTA STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING 23 20.4
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING 41 39.3
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM STATPED 145 129.7
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 897 793.5
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU 6851 5135.8
SØR-TRØNDELAG 1653 MELHUS STATPED 43 38.0
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG 212 198.0
NORD-TRØNDELAG 1703 NAMSOS HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG 74 66.2
NORD-TRØNDELAG 1714 STJØRDAL HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG 27 26.5
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER STATPED 14 11.9
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG 162 147.4
NORDLAND 1804 BODØ STATPED 10 9.8
NORDLAND 1804 BODØ HØGSKOLEN I NARVIK 7 3.8
NORDLAND 1804 BODØ UNIVERSITETET I NORDLAND 590 523.1
NORDLAND 1805 NARVIK HØGSKOLEN I NARVIK 207 181.3
NORDLAND 1812 SØMNA STATPED 2 2.0
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG HØGSKOLEN I NESNA 13 10.4
NORDLAND 1826 HATTFJELLDAL SAMESKOLEN FOR MIDT-NORGE 20 16.6
NORDLAND 1828 NESNA HØGSKOLEN I NESNA 108 101.6
NORDLAND 1833 RANA HØGSKOLEN I NESNA 10 9.7
NORDLAND 1833 RANA UNIVERSITETET I NORDLAND 28 24.1
NORDLAND 1853 EVENES UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 1 0.9
NORDLAND 1866 HADSEL UNIVERSITETET I NORDLAND 8 7.5
NORDLAND 1870 SORTLAND STATPED 1 1.0
TROMS 1902 TROMSØ METEOROLOGISK INSTITUTT 37 35.1
TROMS 1902 TROMSØ SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN 57 52.5
TROMS 1902 TROMSØ STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING 20 18.4
TROMS 1902 TROMSØ STATPED 16 14.1
TROMS 1902 TROMSØ UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 3076 2533.7
TROMS 1903 HARSTAD HØGSKOLEN I HARSTD 134 120.9
TROMS 1924 MÅLSELV UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 29 26.2
TROMS 1939 STORFJORD UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 1 0.8
TROMS 1942 NORDREISA STATPED 3 3.0
FINNMARK 2004 HAMMERFEST STATPED 1 1.0
FINNMARK 2004 HAMMERFEST UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 36 32.5
FINNMARK 2011 KAUTOKEINO STATPED 2 2.0
FINNMARK 2011 KAUTOKEINO DE SAMISKE VIDEREGÅENDE SKOLER, KARASJOK OG KAUTOKEINO 58 50.4
FINNMARK 2011 KAUTOKEINO SÀMI ALLASKUVLA SAMISK HØGSKOLE 116 93.7
FINNMARK 2012 ALTA STATPED 15 13.3
FINNMARK 2012 ALTA HØGSKOLEN I NARVIK 4 3.5
FINNMARK 2012 ALTA UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 230 213.4
FINNMARK 2020 PORSANGER STATPED 3 3.0
FINNMARK 2021 KARASJOK DE SAMISKE VIDEREGÅENDE SKOLER, KARASJOK OG KAUTOKEINO 54 47.7
FINNMARK 2021 KARASJOK UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 2 0.7
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 7 7.0
SVALBARD 2111 SPITSBERGEN UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 3 3.0
SVALBARD 2121 BJØRNØYA METEOROLOGISK INSTITUTT 9 9.0
SVALBARD 2131 HOPEN METEOROLOGISK INSTITUTT 4 4.0
JAN MAYEN 2211 JAN MAYEN METEOROLOGISK INSTITUTT 4 4.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (42) Departementsområdet KUNNSKAPSDEPARTEMENTET per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 101 HALDEN HØGSKOLEN I ØSTFOLD 42:8:22:1:2 HØGSKOLEN I ØSTFOLD HALDEN 331 306.5
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD HØGSKOLEN I ØSTFOLD 42:8:22:1:1 HØGSKOLEN I ØSTFOLD FREDRIKSTAD 200 177.9
AKERSHUS 214 ÅS NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET (NMBU) 42:8:2:5:1 NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET (NMBU) CAMPUS ÅS 1220 1067.4
AKERSHUS 220 ASKER NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET (NMBU) 42:8:2:5:2 NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET (NMBU) AVD DAL FORSØKSGÅRD 1 0.2
AKERSHUS 231 SKEDSMO HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS 42:8:22:2:6 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS STUDIESTED KJELLER 281 249.5
OSLO 301 OSLO KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 42:1 KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 313 299.9
OSLO 301 OSLO METEOROLOGISK INSTITUTT 42:10:1 METEOROLOGISK INSTITUTT AVD BLINDERN 248 234.2
OSLO 301 OSLO NASJONALT ORGAN FOR KVALITET I UTDANNINGEN NOKUT 42:11:1 NASJONALT ORGAN FOR KVALITET I UTDANNINGEN NOKUT 76 75.3
OSLO 301 OSLO NORSK UTENRIKSPOLITISK INSTITUTT 42:13:1 NORSK UTENRIKSPOLITISK INSTITUTT 78 63.2
OSLO 301 OSLO SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN 42:14:1 SENTER FOR IKT I UTDANNIGEN AVD OSLO 26 22.7
OSLO 301 OSLO STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING 42:16:2 STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING OSLO 193 187.3
OSLO 301 OSLO VOX-NASJONALT FAGORGAN FOR KOMPETANSEPOLITIKK 42:17:1 VOX-NASJONALT FAGORGAN FOR KOMPETANSEPOLITIKK 106 99.5
OSLO 301 OSLO DE NASJONALE FORSKNINGSETISKE KOMITEENE 42:18:1 DE NASJONALE FORSKNINGSETISKE KOMITEENE 12 11.8
OSLO 301 OSLO UTDANNINGSDIREKTORATET 42:2:1:2 UTDANNINGSDIREKTORATET AVD HOVEDKONTOR OSLO 286 276.9
OSLO 301 OSLO STATPED 42:2:12:2 STATPED HOVEDKONTOR 35 34.8
OSLO 301 OSLO STATPED 42:2:12:22 STATPED OSLO AVD BREDTVETVEIEN 79 72.6
OSLO 301 OSLO STATPED 42:2:12:23 STATPED OSLO AVD GAMLE HOVSETERVEI 96 85.7
OSLO 301 OSLO STATPED 42:2:12:24 STATPED OSLO AVD SKOLE 35 32.5
OSLO 301 OSLO STATPED 42:2:12:25 STATPED OSLO REGION SØRØST 72 67.2
OSLO 301 OSLO UNIVERSITETET I OSLO 42:8:2:2:2 UNIVERSITETET I OSLO 7340 5977.7
OSLO 301 OSLO HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS 42:8:22:2:1 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS STUDIESTED PILESTREDET 1619 1468.0
OSLO 301 OSLO ARKITEKTUR OG DESIGNHØGSKOLEN I OSLO AHO 42:8:22:25:1 ARKITEKTUR- OG DESIGNHØGSKOLEN I OSLO 164 126.1
OSLO 301 OSLO HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS 42:8:22:2:7 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS (HIOA) SENTER FOR OPPDRAGSFORSKNING ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTET (AFI) 38 33.2
OSLO 301 OSLO KUNSTHØGSKOLEN I OSLO 42:8:22:27:3 KUNSTHØGSKOLEN I OSLO AVD FOR BALLETT, OPERA OG TEATER 244 186.4
OSLO 301 OSLO HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS 42:8:22:2:8 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS (HIOA) SENTER FOR OPPDRAGSFORSKNING NOVA 88 77.4
OSLO 301 OSLO NORGES IDRETTSHØGSKOLE 42:8:22:29:1 NORGES IDRETTSHØGSKOLE 255 211.8
OSLO 301 OSLO NORGES MUSIKKHØGSKOLE 42:8:22:30:1 NORGES MUSIKKHØGSKOLE 299 186.9
OSLO 301 OSLO NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET (NMBU) 42:8:2:5:4 NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET (NMBU) CAMPUS ADAMSTUEN 421 385.6
OSLO 301 OSLO UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET 42:8:3:1 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET 22 20.4
OSLO 301 OSLO FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRING 42:9:1 FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRING 10 9.6
HEDMARK 403 HAMAR UTDANNINGSDIREKTORATET 42:2:1:1 UTDANNINGSDIREKTORATET AVD HAMAR 1 1.0
HEDMARK 403 HAMAR HØGSKOLEN I HEDMARK 42:8:22:4:3 HØGSKOLEN I HEDMARK AVD ANVENDT ØKOLOGI OG LANDBRUKSFAG STUDIESTAD BLÆSTAD 11 9.7
HEDMARK 403 HAMAR HØGSKOLEN I HEDMARK 42:8:22:4:4 HØGSKOLEN I HEDMARK AVD LÆRERUTDANNING OG NATURVITENSK 206 180.8
HEDMARK 412 RINGSAKER VEA - STATENS FAGSKOLE FOR GARTNERE OG BLOMSTERDEKORATØRER 42:5:1 VEA - STATENS FAGSKOLE FOR GARTNERE OG BLOMSTERDEKORATØRER 42 31.1
HEDMARK 427 ELVERUM HØGSKOLEN I HEDMARK 42:8:22:4:2 HØGSKOLEN I HEDMARK AVD FOLKEHELSEFAG ELVERUM 137 119.0
HEDMARK 427 ELVERUM HØGSKOLEN I HEDMARK 42:8:22:4:7 HØGSKOLEN I HEDMARK HØGSKOLEADMINISTRASJONEN 104 96.9
HEDMARK 429 ÅMOT HØGSKOLEN I HEDMARK 42:8:22:4:6 HØGSKOLEN I HEDMARK AVD ØKONOMI- OG LEDELSESFAG 75 57.7
HEDMARK 430 STOR-ELVDAL HØGSKOLEN I HEDMARK 42:8:22:4:1 HØGSKOLEN I HEDMARK AVD ANVENDT ØKOLOGI OG LANDBRUKSFAG STUDIESTED EVENSTAD 48 43.9
OPPLAND 501 LILLEHAMMER HØGSKOLEN I LILLEHAMMER 42:8:22:5:1 HØGSKOLEN I LILLEHAMMER AVD DEN NORSKE FILMSKOLEN 30 20.6
OPPLAND 501 LILLEHAMMER HØGSKOLEN I LILLEHAMMER 42:8:22:5:2 HØGSKOLEN I LILLEHAMMER AVD FOR PEDAGOGIKK OG SOSIALFAG 94 82.1
OPPLAND 501 LILLEHAMMER HØGSKOLEN I LILLEHAMMER 42:8:22:5:3 HØGSKOLEN I LILLEHAMMER AVD FOR SAMFUNNSVITENSKAP 64 54.9
OPPLAND 501 LILLEHAMMER HØGSKOLEN I LILLEHAMMER 42:8:22:5:4 HØGSKOLEN I LILLEHAMMER AVD FOR ØKONOMI OG ORGANISASJONSVIT 49 42.5
OPPLAND 501 LILLEHAMMER HØGSKOLEN I LILLEHAMMER 42:8:22:5:5 HØGSKOLEN I LILLEHAMMER AVD FOR TV-FAG 24 18.8
OPPLAND 501 LILLEHAMMER HØGSKOLEN I LILLEHAMMER 42:8:22:5:6 HØGSKOLEN I LILLEHAMMER FELLESADMINISTRASJONEN 107 96.9
OPPLAND 502 GJØVIK STATPED 42:2:12:9 STATPED GJØVIK 29 28.1
OPPLAND 502 GJØVIK HØGSKOLEN I GJØVIK 42:8:22:6:1 HØGSKOLEN I GJØVIK AVD F TEKNOLOGI ØKONOMI OG LEDELSE 88 69.5
OPPLAND 502 GJØVIK HØGSKOLEN I GJØVIK 42:8:22:6:2 HØGSKOLEN I GJØVIK AVD FOR HELSE OMSORG OG SYKEPLEIE 101 80.2
OPPLAND 502 GJØVIK HØGSKOLEN I GJØVIK 42:8:22:6:3 HØGSKOLEN I GJØVIK AVD FOR INFORMATIKK OG MEDIETEKNIKK 98 71.8
OPPLAND 502 GJØVIK HØGSKOLEN I GJØVIK 42:8:22:6:4 HØGSKOLEN I GJØVIK FELLESADMINISTRASJON 72 67.1
BUSKERUD 602 DRAMMEN HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD 42:8:22:32:1 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD AVD DRAMMEN 162 142.1
BUSKERUD 604 KONGSBERG HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD 42:8:22:32:2 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD AVD KONGSBERG 114 104.2
BUSKERUD 605 RINGERIKE HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD 42:8:22:32:3 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD AVD RINGERIKE 92 71.7
BUSKERUD 623 MODUM STATPED 42:2:12:35 STATPED VIKERSUND 1 1.0
VESTFOLD 701 BORRE HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD 42:8:22:32:4 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD AVD VESTFOLD 510 453.0
VESTFOLD 702 HOLMESTRAND STATPED 42:2:12:14 STATPED HOLMESTRAND 43 38.6
TELEMARK 805 PORSGRUNN HØGSKOLEN I TELEMARK 42:8:22:9:4 HØGSKOLEN I TELEMARK PORSGRUNN 272 247.2
TELEMARK 805 PORSGRUNN UNIVERSITETET I STAVANGER 42:8:2:3:4 UNIVERSITETET I STAVANGER LÆRINGSMILJØ OG ADFERDSFORSKNING AVD PORSGRUNN 19 16.1
TELEMARK 807 NOTODDEN HØGSKOLEN I TELEMARK 42:8:22:9:3 HØGSKOLEN I TELEMARK NOTODDEN 219 183.6
TELEMARK 821 HØGSKOLEN I TELEMARK 42:8:22:9:1 HØGSKOLEN I TELEMARK BØ I TELEMARK 185 155.9
TELEMARK 834 VINJE HØGSKOLEN I TELEMARK 42:8:22:9:5 HØGSKOLEN I TELEMARK VINJE 26 16.1
AUST-AGDER 904 GRIMSTAD UNIVERSITETET I AGDER 42:8:2:7:2 UNIVERSITETET I AGDER CAMPUS GRIMSTAD 132 114.5
AUST-AGDER 906 ARENDAL STATPED 42:2:12:6 STATPED BJORBEKK 3 3.0
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND STATPED 42:2:12:16 STATPED KRISTIANSAND 24 22.2
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND UNIVERSITETET I AGDER 42:8:2:7:1 UNIVERSITETET I AGDER 944 832.0
ROGALAND 1103 STAVANGER STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING 42:16:3 STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING STAVANGER 20 19.5
ROGALAND 1103 STAVANGER STATPED 42:2:12:30 STATPED STAVANGER 10 9.6
ROGALAND 1103 STAVANGER UNIVERSITETET I STAVANGER 42:8:2:3:1 UNIVERSITETET I STAVANGER 1161 1011.1
ROGALAND 1103 STAVANGER UNIVERSITETET I STAVANGER 42:8:2:3:2 UNIVERSITETET I STAVANGER ARKEOLOGISK MUSEUM 72 66.4
ROGALAND 1103 STAVANGER UNIVERSITETET I STAVANGER 42:8:2:3:3 UNIVERSITETET I STAVANGER INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS 64 39.9
ROGALAND 1106 HAUGESUND HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND 42:8:22:10:2 HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND AVDELING FOR HELSEFAG HAUGESUND 42 33.2
ROGALAND 1106 HAUGESUND HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND 42:8:22:10:4 HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND FELLESTJENESTER HAUGESUND 31 29.9
ROGALAND 1106 HAUGESUND HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND 42:8:22:10:6 HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND TEKNISKE/ØKONOMISKE/MARITIME STUD 82 67.6
HORDALAND 1201 BERGEN METEOROLOGISK INSTITUTT 42:10:7 VERVARSLINGA PÅ VESTLANDET 36 32.5
HORDALAND 1201 BERGEN SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV UTDANNING 42:15:1 SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV UTDANNING 89 86.9
HORDALAND 1201 BERGEN STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING 42:16:1 STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING BERGEN 23 20.5
HORDALAND 1201 BERGEN STATPED 42:2:12:3 STATPED HUNSTAD SKOLE 31 27.4
HORDALAND 1201 BERGEN STATPED 42:2:12:5 STATPED BERGEN REGIONKONTOR VEST 81 74.5
HORDALAND 1201 BERGEN HØGSKOLEN I BERGEN 42:8:22:11:1 HØGSKOLEN I BERGEN AVD FOR HELSE- OG SOSIALFAG 40 36.8
HORDALAND 1201 BERGEN HØGSKOLEN I BERGEN 42:8:22:11:2 HØGSKOLEN I BERGEN AVD FOR HELSE- OG SOSIALFAG 121 92.5
HORDALAND 1201 BERGEN HØGSKOLEN I BERGEN 42:8:22:11:3 HØGSKOLEN I BERGEN AVD FOR HELSE- OG SOSIALFAG 78 65.7
HORDALAND 1201 BERGEN HØGSKOLEN I BERGEN 42:8:22:11:4 HØGSKOLEN I BERGEN AVD FOR INGENIØRUTDANNING 213 188.3
HORDALAND 1201 BERGEN HØGSKOLEN I BERGEN 42:8:22:11:5 HØGSKOLEN I BERGEN AVD FOR LÆRERUTDANNING 247 219.9
HORDALAND 1201 BERGEN HØGSKOLEN I BERGEN 42:8:22:11:7 HØGSKOLEN I BERGEN SENTRALADMINISTRASJONEN 146 138.9
HORDALAND 1201 BERGEN KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN 42:8:22:26:12 KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN 16 12.2
HORDALAND 1201 BERGEN KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN 42:8:22:26:2 KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN 41 35.5
HORDALAND 1201 BERGEN KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN 42:8:22:26:4 KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN 36 24.1
HORDALAND 1201 BERGEN KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN 42:8:22:26:6 KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN 15 8.8
HORDALAND 1201 BERGEN KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN 42:8:22:26:9 KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN 7 6.1
HORDALAND 1201 BERGEN NORGES HANDELSHØYSKOLE 42:8:22:28:1 NORGES HANDELSHØYSKOLE 416 356.6
HORDALAND 1201 BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN 42:8:2:4:10 UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETSBIBLIOTEKET 107 89.8
HORDALAND 1201 BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN 42:8:2:4:2 UNIVERSITETET I BERGEN ADMINISTRASJONEN 452 425.4
HORDALAND 1201 BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN 42:8:2:4:3 UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETSMUSÉET I BERGEN 120 110.2
HORDALAND 1201 BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN 42:8:2:4:4 UNIVERSITETET I BERGEN DET HUMANISTISKE FAKULTET 577 483.6
HORDALAND 1201 BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN 42:8:2:4:5 UNIVERSITETET I BERGEN DET JURIDISKE FAK 182 125.4
HORDALAND 1201 BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN 42:8:2:4:6 UNIVERSITETET I BERGEN DET MATEMATISK-NATURVITENSK FAK 891 808.0
HORDALAND 1201 BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN 42:8:2:4:7 UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAULTET 1162 848.1
HORDALAND 1201 BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN 42:8:2:4:8 UNIVERSITETET I BERGEN DET PSYKOLOGISKE FAK 293 225.9
HORDALAND 1201 BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN 42:8:2:4:9 UNIVERSITETET I BERGEN DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAK 356 319.4
HORDALAND 1221 STORD HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND 42:8:22:10:1 HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND AVD FOR LÆRER- OG KULTURSTUDIER 86 80.2
HORDALAND 1221 STORD HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND 42:8:22:10:3 HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND AVDELING FOR HELSEFAG STORD 33 29.2
HORDALAND 1221 STORD HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND 42:8:22:10:5 HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND FELLESTJENESTER STORD 60 55.8
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE 42:8:22:12:3 HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE SOGNDAL 276 243.2
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE STATPED 42:2:12:8 STATPED FØRDE 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE 42:8:22:12:1 HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE FØRDE 74 60.8
SOGN OG FJORDANE 1445 GLOPPEN STATPED 42:2:12:28 STATPED SANDANE 11 10.3
SOGN OG FJORDANE 1445 GLOPPEN HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE 42:8:22:12:2 HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE SANDANE 1 0.5
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE UTDANNINGSDIREKTORATET 42:2:1:3 UTDANNINGSDIREKTORATET AVD MOLDE 22 21.2
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE HØGSKOLEN I MOLDE 42:8:22:14:3 HØGSKOLEN I MOLDE AVD MOLDE 181 155.1
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND HØGSKOLEN I ÅLESUND 42:8:22:16:1 HØGSKOLEN I ÅLESUND 249 207.9
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND HØGSKOLEN I MOLDE 42:8:22:14:4 HØGSKOLEN I MOLDE AVD KRISTIANSUND 11 10.0
MØRE OG ROMSDAL 1519 VOLDA HØGSKULEN I VOLDA 42:8:22:13:1 HØGSKULEN I VOLDA AVD FOR HUMANISTISKE FAG OG LÆRERUT 97 84.4
MØRE OG ROMSDAL 1519 VOLDA HØGSKULEN I VOLDA 42:8:22:13:2 HØGSKULEN I VOLDA AVD FOR KULTURFAG 50 43.8
MØRE OG ROMSDAL 1519 VOLDA HØGSKULEN I VOLDA 42:8:22:13:3 HØGSKULEN I VOLDA AVD FOR MEDIEFAG 37 30.9
MØRE OG ROMSDAL 1519 VOLDA HØGSKULEN I VOLDA 42:8:22:13:4 HØGSKULEN I VOLDA AVD FOR SAMFUNNSFAG OG HISTORIE 58 50.9
MØRE OG ROMSDAL 1519 VOLDA HØGSKULEN I VOLDA 42:8:22:13:5 HØGSKULEN I VOLDA FELLESADMINISTRASJONEN 91 83.1
MØRE OG ROMSDAL 1520 ØRSTA STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING 42:16:6 STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING ØRSTA 23 20.4
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING 42:16:5 STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING TRONDHEIM 41 39.3
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM STATPED 42:2:12:13 STATPED HEIMDAL REGION MIDT 145 129.7
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 42:8:22:15:1 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVD FOR HELSE- OG SOSIALFAG 126 106.3
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 42:8:22:15:2 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVD FOR INFORMATIKK OG E-LÆRING 40 35.8
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 42:8:22:15:3 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVD FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING 153 137.6
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 42:8:22:15:4 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVD FOR SYKEPLEIE 96 87.6
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 42:8:22:15:5 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVD FOR TEKNOLOGI 188 171.3
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 42:8:22:15:6 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HANDELSHØYSKOLEN I TRONDHEIM 85 57.5
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 42:8:22:15:7 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEADMINISTRASJONEN 209 197.5
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU 42:8:2:6:1 NTNU BIBSYS 42 40.2
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU 42:8:2:6:10 NTNU UNIVERSITETSBIBLIOTEKET 123 111.9
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU 42:8:2:6:11 NTNU VITENSKAPSMUSEET 123 112.2
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU 42:8:2:6:2 NTNU DET HUMANISTISKE FAKULTET 474 406.2
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU 42:8:2:6:3 NTNU DET MEDISINSKE FAKULTET 1224 853.2
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU 42:8:2:6:4 NTNU FAK FOR ARKITEKTUR OG BILLEDKUNST 171 124.6
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU 42:8:2:6:5 NTNU FAK FOR INGENIØRVITENSKAP OG TEKN 1150 820.9
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU 42:8:2:6:6 NTNU FAK FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI 843 674.7
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU 42:8:2:6:7 NTNU FAK FOR TEKNOLOGI, MATEMATIKK, ELEK 999 600.9
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU 42:8:2:6:8 NTNU FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP 760 599.2
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU 42:8:2:6:9 NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN 942 791.8
SØR-TRØNDELAG 1653 MELHUS STATPED 42:2:12:20 STATPED MELHUS 43 38.0
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG 42:8:22:17:1 HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG ADMINISTRASJONEN 141 131.7
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG 42:8:22:17:4 HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG STEINKJER 71 66.3
NORD-TRØNDELAG 1703 NAMSOS HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG 42:8:22:17:3 HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG NAMSOS 74 66.2
NORD-TRØNDELAG 1714 STJØRDAL HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG 42:8:22:17:5 HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG STJØRDAL 27 26.5
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER STATPED 42:2:12:18 STATPED LEVANGER 14 11.9
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG 42:8:22:17:2 HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG LEVANGER 162 147.4
NORDLAND 1804 BODØ STATPED 42:2:12:7 STATPED BODØ 10 9.8
NORDLAND 1804 BODØ HØGSKOLEN I NARVIK 42:8:22:22:3 HØGSKOLEN I NARVIK FORKURS FOR INGENIØR OG MARITIM UTD 7 3.8
NORDLAND 1804 BODØ UNIVERSITETET I NORDLAND 42:8:2:9:10 UNIVERSITETET I NORDLAND PROFESJONSHØGSKOLEN 163 141.6
NORDLAND 1804 BODØ UNIVERSITETET I NORDLAND 42:8:2:9:4 UNIVERSITETET I NORDLAND FAK FOR BIOVITENSK OG AKVAKULTUR 82 75.9
NORDLAND 1804 BODØ UNIVERSITETET I NORDLAND 42:8:2:9:5 UNIVERSITETET I NORDLAND FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP 102 90.2
NORDLAND 1804 BODØ UNIVERSITETET I NORDLAND 42:8:2:9:6 UNIVERSITETET I NORDLAND FELLESADMINISTRASJONEN 136 129.2
NORDLAND 1804 BODØ UNIVERSITETET I NORDLAND 42:8:2:9:8 UNIVERSITETET I NORDLAND HANDELSHØGSKOLEN 107 86.3
NORDLAND 1805 NARVIK HØGSKOLEN I NARVIK 42:8:22:22:1 HØGSKOLEN I NARVIK 207 181.3
NORDLAND 1812 SØMNA STATPED 42:2:12:32 STATPED SØMNA 2 2.0
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG HØGSKOLEN I NESNA 42:8:22:20:3 HØGSKOLEN I NESNA STUDIESTED SANDNESSJØEN 13 10.4
NORDLAND 1826 HATTFJELLDAL SAMESKOLEN FOR MIDT-NORGE 42:2:3:1 SAMESKOLEN FOR MIDT-NORGE 20 16.6
NORDLAND 1828 NESNA HØGSKOLEN I NESNA 42:8:22:20:1 HØGSKOLEN I NESNA 108 101.6
NORDLAND 1833 RANA HØGSKOLEN I NESNA 42:8:22:20:2 HØGSKOLEN I NESNA STUDIESTED MO I RANA 10 9.7
NORDLAND 1833 RANA UNIVERSITETET I NORDLAND 42:8:2:9:9 UNIVERSITETET I NORDLAND HELGELAND 28 24.1
NORDLAND 1853 EVENES UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 42:8:2:8:8 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET SENT FOR SAMISK HELSEFORSKN EVENES 1 0.9
NORDLAND 1866 HADSEL UNIVERSITETET I NORDLAND 42:8:2:9:11 UNIVERSITETET I NORDLAND VESTERÅLEN 8 7.5
NORDLAND 1870 SORTLAND STATPED 42:2:12:29 STATPED SORTLAND 1 1.0
TROMS 1902 TROMSØ METEOROLOGISK INSTITUTT 42:10:6 VERVARSLINGA FOR NORD-NORGE 37 35.1
TROMS 1902 TROMSØ SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN 42:14:2 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN HOVEDKONTOR TROMSØ 57 52.5
TROMS 1902 TROMSØ STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING 42:16:4 STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING TROMSØ 20 18.4
TROMS 1902 TROMSØ STATPED 42:2:12:34 STATPED TROMSØ REGIONKONTOR NORD 16 14.1
TROMS 1902 TROMSØ UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 42:8:2:8:1 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS TROMSØ 3072 2529.7
TROMS 1902 TROMSØ UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 42:8:2:8:3 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET EISCAT RAMFJORDMOEN FORSKNINGSSTASJ 4 4.0
TROMS 1903 HARSTAD HØGSKOLEN I HARSTD 42:8:22:21:1 HØGSKOLEN I HARSTD 134 120.9
TROMS 1924 MÅLSELV UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 42:8:2:8:5 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET LUFTFART UTSA 21 19.1
TROMS 1924 MÅLSELV UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 42:8:2:8:6 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET REG SENTRAL FOR HISTORISKE DATA 8 7.1
TROMS 1939 STORFJORD UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 42:8:2:8:10 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET SKIBOTN FELTSTASJON 1 0.8
TROMS 1942 NORDREISA STATPED 42:2:12:31 STATPED STORSLETT 3 3.0
FINNMARK 2004 HAMMERFEST STATPED 42:2:12:11 STATPED HAMMERFEST 1 1.0
FINNMARK 2004 HAMMERFEST UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 42:8:2:8:12 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS HAMMERFEST 36 32.5
FINNMARK 2011 KAUTOKEINO STATPED 42:2:12:15 STATPED KAUTOKEINO 2 2.0
FINNMARK 2011 KAUTOKEINO DE SAMISKE VIDEREGÅENDE SKOLER, KARASJOK OG KAUTOKEINO 42:2:2:2 SAMISK VIDEREGÅENDE SKOLE OG REINDRIFTSSKOLE KAUTOKEINO 58 50.4
FINNMARK 2011 KAUTOKEINO SÀMI ALLASKUVLA SAMISK HØGSKOLE 42:8:22:24:2 SAMISK HØGSKOLE 116 93.7
FINNMARK 2012 ALTA STATPED 42:2:12:4 STATPED ALTA 15 13.3
FINNMARK 2012 ALTA HØGSKOLEN I NARVIK 42:8:22:22:2 HØGSKOLEN I NARVIK ALTA 4 3.5
FINNMARK 2012 ALTA UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 42:8:2:8:11 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS ALTA 230 213.4
FINNMARK 2020 PORSANGER STATPED 42:2:12:17 STATPED LAKSELV 3 3.0
FINNMARK 2021 KARASJOK DE SAMISKE VIDEREGÅENDE SKOLER, KARASJOK OG KAUTOKEINO 42:2:2:1 SAMISK VIDEREGÅENDE SKOLE KARASJOK 54 47.7
FINNMARK 2021 KARASJOK UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 42:8:2:8:7 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET SENT FOR SAMISK HELSEFORSK KARASJOK 2 0.7
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 42:8:2:8:13 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS KIRKENES 2 2.0
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 42:8:2:8:2 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET BARENTSINSTITUTTET 5 5.0
SVALBARD 2111 SPITSBERGEN UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 42:8:2:8:4 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET EISCAT SVALBARD 3 3.0
SVALBARD 2121 BJØRNØYA METEOROLOGISK INSTITUTT 42:10:2 METEOROLOGISK INSTITUTT BJØRNØYA 9 9.0
SVALBARD 2131 HOPEN METEOROLOGISK INSTITUTT 42:10:3 METEOROLOGISK INSTITUTT HOPEN 4 4.0
JAN MAYEN 2211 JAN MAYEN METEOROLOGISK INSTITUTT 42:10:4 METEOROLOGISK INSTITUTT JAN MAYEN 4 4.0