FORVALTNINGSDATABASEN

Fylkesoversikt - statsansatte

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per fylke og år, 2014
F.nr. Fylke Antall ansatteAndel %% StatAntall årsverkAndel %
TOTALT 152054 100.0 5.7 140336.8 100.0
1 ØSTFOLD 3972 2.6 3.3 3741.5 2.7
2 AKERSHUS 7112 4.7 2.7 6654.5 4.7
3 OSLO 44043 29.0 9.6 41031.6 29.2
4 HEDMARK 4116 2.7 4.7 3801.5 2.7
5 OPPLAND 3337 2.2 3.8 3028.1 2.2
6 BUSKERUD 4117 2.7 3.3 3875.3 2.8
7 VESTFOLD 4273 2.8 4.0 4006.8 2.9
8 TELEMARK 2952 1.9 3.9 2715.4 1.9
9 AUST-AGDER 1882 1.2 3.8 1741.6 1.2
10 VEST-AGDER 3094 2.0 3.5 2822.6 2.0
11 ROGALAND 7093 4.7 2.9 6519.5 4.6
12 HORDALAND 12529 8.2 4.8 11245.7 8.0
14 SOGN OG FJORDANE 2104 1.4 3.8 1945.2 1.4
15 MØRE OG ROMSDAL 3771 2.5 2.9 3490.0 2.5
16 SØR-TRØNDELAG 13055 8.6 8.0 10972.9 7.8
17 NORD-TRØNDELAG 2313 1.5 3.7 2138.5 1.5
18 NORDLAND 6134 4.0 5.2 5790.6 4.1
19 TROMS 6569 4.3 7.9 5849.0 4.2
20 FINNMARK 2497 1.6 6.6 2331.6 1.7
21 SVALBARD 84 0.1 6.2 79.8 0.1
22 JAN MAYEN 10 0.0 111.1 10.0 0.0
25 UTENRIKS TJ.MENN 621 0.4 619.8 0.4
99 UOPPGITT FYLKE 16376 10.8 15925.2 11.3

Kolonnene "Andel %" viser fylkets andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel fylkets statsansatte er av fylkets totale antall sysselsatte.