FORVALTNINGSDATABASEN

(34) Departementsområdet KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Antall ansatte og årsverk ( ordinært regulativlønte) i (34) Departementsområdet KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 598 587.9 559 559.0 39 28.9
Kvinner 696 665.8 563 563.0 133 102.8
Totalt 1294 1253.7 1122 1122.0 172 131.7
(34) Departementsområdet KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.9 0.9
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (34) Departementsområdet KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
3 OSLO 784 753.7
7 VESTFOLD 2 2.0
8 TELEMARK 2 1.8
16 SØR-TRØNDELAG 353 347.3
19 TROMS 134 130.7
21 SVALBARD 13 12.2
22 JAN MAYEN 6 6.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (34) Departementsområdet KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO 784 753.7
VESTFOLD 701 BORRE 2 2.0
TELEMARK 806 SKIEN 2 1.8
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 338 332.5
SØR-TRØNDELAG 1640 RØROS 15 14.8
TROMS 1902 TROMSØ 134 130.7
SVALBARD 2111 SPITSBERGEN 9 9.0
SVALBARD 2112 NY-ÅLESUND 4 3.2
JAN MAYEN 2211 JAN MAYEN 6 6.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (34) Departementsområdet KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 244 234.6
MILJØDIREKTORATET 718 697.2
RIKSANTIKVAREN 164 158.3
NORSK KULTURMINNEFOND 15 14.8
NORSK POLARINSTITUTT 153 148.9
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (34) Departementsområdet KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
3 OSLO KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 244 234.6
3 OSLO MILJØDIREKTORATET 376 360.9
3 OSLO RIKSANTIKVAREN 164 158.3
7 VESTFOLD MILJØDIREKTORATET 2 2.0
8 TELEMARK MILJØDIREKTORATET 2 1.8
16 SØR-TRØNDELAG MILJØDIREKTORATET 338 332.5
16 SØR-TRØNDELAG NORSK KULTURMINNEFOND 15 14.8
19 TROMS NORSK POLARINSTITUTT 134 130.7
21 SVALBARD NORSK POLARINSTITUTT 13 12.2
22 JAN MAYEN NORSK POLARINSTITUTT 6 6.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (34) Departementsområdet KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 244 234.6
OSLO 301 OSLO MILJØDIREKTORATET 376 360.9
OSLO 301 OSLO RIKSANTIKVAREN 164 158.3
VESTFOLD 701 BORRE MILJØDIREKTORATET 2 2.0
TELEMARK 806 SKIEN MILJØDIREKTORATET 2 1.8
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM MILJØDIREKTORATET 338 332.5
SØR-TRØNDELAG 1640 RØROS NORSK KULTURMINNEFOND 15 14.8
TROMS 1902 TROMSØ NORSK POLARINSTITUTT 134 130.7
SVALBARD 2111 SPITSBERGEN NORSK POLARINSTITUTT 9 9.0
SVALBARD 2112 NY-ÅLESUND NORSK POLARINSTITUTT 4 3.2
JAN MAYEN 2211 JAN MAYEN NORSK POLARINSTITUTT 6 6.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (34) Departementsområdet KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 34:1 KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 244 234.6
OSLO 301 OSLO MILJØDIREKTORATET 34:2:2 MILJØDIREKTORATET OSLO 376 360.9
OSLO 301 OSLO RIKSANTIKVAREN 34:5:1 RIKSANTIKVAREN 164 158.3
VESTFOLD 701 BORRE MILJØDIREKTORATET 34:2:1 MILJØDIREKTORATET HORTEN 2 2.0
TELEMARK 806 SKIEN MILJØDIREKTORATET 34:2:3 MILJØDIREKTORATET SKIEN 2 1.8
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM MILJØDIREKTORATET 34:2:4 MILJØDIREKTORATET TRONDHEIM 338 332.5
SØR-TRØNDELAG 1640 RØROS NORSK KULTURMINNEFOND 34:3:1 NORSK KULTURMINNEFOND 15 14.8
TROMS 1902 TROMSØ NORSK POLARINSTITUTT 34:4:4 NORSK POLARINSTITUTT TROMSØ 134 130.7
SVALBARD 2111 SPITSBERGEN NORSK POLARINSTITUTT 34:4:2 NORSK POLARINSTITUTT LONGYEARBYEN 9 9.0
SVALBARD 2112 NY-ÅLESUND NORSK POLARINSTITUTT 34:4:3 NORSK POLARINSTITUTT NY-ÅLESUND 4 3.2
JAN MAYEN 2211 JAN MAYEN NORSK POLARINSTITUTT 34:4:1 NORSK POLARINSTITUTT ANTARKTISK 6 6.0