FORVALTNINGSDATABASEN

FLEKKEFJORD, VEST-AGDER

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i FLEKKEFJORD (VEST-AGDER)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 132 47 179 128 20 148 4 27 31
1981 139 57 196 134 26 160 5 31 36
1982 139 55 194 135 27 162 4 28 32
1983 145 66 211 139 32 171 6 34 40
1984 136 73 209 132 34 166 4 39 43
1985 130 67 197 126 30 156 4 37 41
1986 125 68 193 122 26 148 3 42 45
1987 127 69 196 121 22 143 6 47 53
1988 116 76 192 111 22 133 5 54 59
1989 121 75 196 114 26 140 7 49 56
1990 101 76 177 95 26 121 6 50 56
1991 100 78 178 93 23 116 7 55 62
1992 98 79 177 91 29 120 7 50 57
1993 113 87 200 104 33 137 9 54 63
1994 87 76 163 77 25 102 10 51 61
1995 92 75 167 80 21 101 12 54 66
1996 82 77 159 72 24 96 10 53 63
1997 77 76 153 69 24 93 8 52 60
1998 80 68 148 73 22 95 7 46 53
1999 84 87 171 73 26 99 11 61 72
2000 62 51 113 58 22 80 4 29 33
2001 54 43 97 54 18 72 25 25
2002 55 45 100 53 19 72 2 26 28
2003 50 44 94 48 22 70 2 22 24
2004 47 40 87 43 23 66 4 17 21
2005 46 36 82 44 21 65 2 15 17
2006 43 37 80 40 23 63 3 14 17
2007 39 32 71 37 18 55 2 14 16
2008 37 30 67 35 19 54 2 11 13
2009 43 29 72 40 21 61 3 8 11
2010 41 29 70 38 19 57 3 10 13
2011 37 23 60 35 18 53 2 5 7
2012 33 20 53 30 14 44 3 6 9
2013 36 22 58 30 17 47 6 5 11
2014 35 23 58 31 15 46 4 8 12
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i FLEKKEFJORD (VEST-AGDER)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 130.4 34.4 164.7 128.0 20.0 148.0 2.4 14.4 16.7
1981 136.8 40.8 177.6 134.0 26.0 160.0 2.8 14.8 17.6
1982 137.7 40.0 177.7 135.0 27.0 162.0 2.7 13.0 15.7
1983 143.0 47.2 190.2 139.0 32.0 171.0 4.0 15.2 19.2
1984 134.1 51.0 185.1 132.0 34.0 166.0 2.0 17.0 19.1
1985 127.9 46.3 174.3 126.0 30.0 156.0 2.0 16.3 18.3
1986 123.4 44.9 168.4 122.0 26.0 148.0 1.5 18.9 20.4
1987 124.7 44.3 169.0 121.0 22.0 143.0 3.7 22.3 26.0
1988 114.4 48.1 162.5 111.0 22.0 133.0 3.4 26.1 29.5
1989 117.6 48.5 166.0 114.0 26.0 140.0 3.5 22.5 26.0
1990 98.4 49.3 147.7 95.0 26.0 121.0 3.4 23.3 26.7
1991 97.0 46.5 143.6 93.0 23.0 116.0 4.0 23.5 27.6
1992 94.0 49.3 143.4 91.0 29.0 120.0 3.0 20.3 23.4
1993 108.8 54.7 163.5 104.0 33.0 137.0 4.8 21.7 26.5
1994 82.0 47.4 129.4 77.0 25.0 102.0 5.0 22.4 27.3
1995 86.1 45.8 131.9 80.0 21.0 101.0 6.1 24.8 30.9
1996 77.5 49.8 127.2 72.0 24.0 96.0 5.5 25.8 31.2
1997 73.3 48.0 121.3 69.0 24.0 93.0 4.3 24.0 28.3
1998 76.1 46.8 122.9 73.0 22.0 95.0 3.0 24.8 27.9
1999 79.1 57.9 137.0 73.0 26.0 99.0 6.1 31.9 38.0
2000 59.5 35.7 95.1 58.0 22.0 80.0 1.5 13.7 15.1
2001 54.0 28.8 82.8 54.0 18.0 72.0 10.8 10.8
2002 54.2 30.5 84.7 53.0 19.0 72.0 1.2 11.5 12.7
2003 49.0 32.1 81.1 48.0 22.0 70.0 1.0 10.1 11.1
2004 45.6 31.1 76.7 43.0 23.0 66.0 2.6 8.1 10.7
2005 45.0 28.0 73.0 44.0 21.0 65.0 1.0 7.0 8.0
2006 41.9 30.5 72.4 40.0 23.0 63.0 1.9 7.5 9.4
2007 38.1 25.1 63.2 37.0 18.0 55.0 1.1 7.1 8.2
2008 36.1 25.2 61.3 35.0 19.0 54.0 1.1 6.2 7.3
2009 41.7 25.7 67.4 40.0 21.0 61.0 1.7 4.7 6.4
2010 39.7 24.4 64.0 38.0 19.0 57.0 1.7 5.3 7.1
2011 36.1 21.2 57.3 35.0 18.0 53.0 1.1 3.2 4.3
2012 31.9 18.0 49.9 30.0 14.0 44.0 1.9 4.0 5.9
2013 33.2 20.4 53.6 30.0 17.0 47.0 3.2 3.4 6.6
2014 34.0 19.8 53.8 31.0 15.0 46.0 3.0 4.8 7.8
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i FLEKKEFJORD (VEST-AGDER)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 179 0.1 164.7 0.1
1981 196 0.1 177.6 0.1
1982 194 0.1 177.7 0.1
1983 211 0.1 190.2 0.1
1984 209 0.1 185.1 0.1
1985 197 0.1 174.3 0.1
1986 193 0.1 168.4 0.1
1987 196 0.1 169.0 0.1
1988 192 0.1 162.5 0.1
1989 196 0.1 166.0 0.1
1990 177 0.1 147.7 0.1
1991 178 0.1 143.6 0.1
1992 177 0.1 143.4 0.1
1993 200 0.1 163.5 0.1
1994 163 0.1 129.4 0.1
1995 167 0.1 131.9 0.1
1996 159 0.1 127.2 0.1
1997 153 0.1 121.3 0.1
1998 148 0.1 122.9 0.1
1999 171 0.1 137.0 0.1
2000 113 0.1 3.0 95.1 0.1
2001 97 0.1 2.5 82.8 0.1
2002 100 0.1 2.6 84.7 0.1
2003 94 0.1 2.3 81.1 0.1
2004 87 0.1 2.3 76.7 0.1
2005 82 0.1 2.1 73.0 0.1
2006 80 0.1 2.0 72.4 0.1
2007 71 0.1 1.7 63.2 0.1
2008 67 0.0 1.6 61.3 0.0
2009 72 0.1 1.7 67.4 0.1
2010 70 0.0 1.6 64.0 0.0
2011 60 0.0 1.4 57.3 0.0
2012 53 0.0 1.3 49.9 0.0
2013 58 0.0 1.4 53.6 0.0
2014 58 0.0 1.4 53.8 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i FLEKKEFJORD (VEST-AGDER), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 4 3.2
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 14 14.0
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 24 21.4
DOMSTOLENE I NORGE 5 5.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 11 10.2
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i FLEKKEFJORD (VEST-AGDER), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 4 3.2
AGDER POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 14 14.0
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 14 13.0
JORDSKIFTERETTENE DOMSTOLENE I NORGE 5 5.0
NAV VEST-AGDER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 11 10.2
REGION SØR SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 10 8.4
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i FLEKKEFJORD (VEST-AGDER), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:5:16 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME PRESTESKAPET I FLEKKEFJORD KULTURDEPARTEMENTET 4 3.2
4:7:15:13:6 AGDER POLITIDISTRIKT FLEKKEFJORD POLITISTASJON JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 14 14.0
13:8:53 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET GYLAND SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 3 2.4
13:8:115 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET SIRA SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 11 10.6
50:6:10 JORDSKIFTERETTENE LISTA JORDSKIFTERETT DOMSTOLENE I NORGE 5 5.0
90:2:2:10:5 NAV VEST-AGDER NAV FLEKKEFJORD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 11 10.2
13:9:2:2:5 REGION SØR STATENS VEGVESEN REGION SØR FLEKKEFJORD TRAFIKKSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 10 8.4