FORVALTNINGSDATABASEN

SØGNE, VEST-AGDER

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i SØGNE (VEST-AGDER)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 21 23 44 19 14 33 2 9 11
1981 18 25 43 17 13 30 1 12 13
1982 22 23 45 21 12 33 1 11 12
1983 22 23 45 22 12 34 11 11
1984 18 18 36 18 10 28 8 8
1985 14 18 32 14 10 24 8 8
1986 10 22 32 10 10 20 12 12
1987 12 23 35 12 9 21 14 14
1988 11 24 35 11 10 21 14 14
1989 17 25 42 17 10 27 15 15
1990 25 30 55 24 11 35 1 19 20
1991 21 30 51 20 9 29 1 21 22
1992 18 34 52 17 12 29 1 22 23
1993 23 37 60 21 9 30 2 28 30
1994 23 35 58 21 11 32 2 24 26
1995 24 35 59 23 11 34 1 24 25
1996 24 35 59 22 14 36 2 21 23
1997 25 34 59 23 13 36 2 21 23
1998 27 43 70 24 18 42 3 25 28
1999 34 52 86 31 21 52 3 31 34
2000 26 18 44 24 14 38 2 4 6
2001 147 25 172 143 19 162 4 6 10
2002 21 19 40 21 12 33 7 7
2003 18 16 34 18 9 27 7 7
2004 17 16 33 17 10 27 6 6
2005 17 16 33 17 10 27 6 6
2006 17 15 32 17 8 25 7 7
2007 17 15 32 17 9 26 6 6
2008 17 17 34 15 8 23 2 9 11
2009 15 20 35 15 9 24 11 11
2010 15 17 32 14 10 24 1 7 8
2011 12 17 29 12 11 23 6 6
2012 16 31 47 14 15 29 2 16 18
2013 7 23 30 6 13 19 1 10 11
2014 22 38 60 15 18 33 7 20 27
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i SØGNE (VEST-AGDER)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 20.5 18.6 39.1 19.0 14.0 33.0 1.5 4.7 6.1
1981 17.8 19.2 37.0 17.0 13.0 30.0 0.8 6.2 7.0
1982 21.8 18.0 39.8 21.0 12.0 33.0 0.8 6.1 6.9
1983 22.0 18.1 40.2 22.0 12.0 34.0 6.2 6.2
1984 18.0 14.1 32.1 18.0 10.0 28.0 4.1 4.1
1985 14.0 14.1 28.1 14.0 10.0 24.0 4.1 4.1
1986 10.0 15.8 25.8 10.0 10.0 20.0 5.8 5.8
1987 12.0 16.1 28.1 12.0 9.0 21.0 7.1 7.1
1988 11.0 17.3 28.3 11.0 10.0 21.0 7.3 7.3
1989 17.0 17.1 34.1 17.0 10.0 27.0 7.1 7.1
1990 24.9 19.6 44.5 24.0 11.0 35.0 0.9 8.6 9.5
1991 20.7 18.5 39.2 20.0 9.0 29.0 0.7 9.5 10.1
1992 17.6 21.8 39.3 17.0 12.0 29.0 0.6 9.8 10.4
1993 21.6 20.4 42.0 21.0 9.0 30.0 0.6 11.4 12.0
1994 21.6 22.5 44.1 21.0 11.0 32.0 0.6 11.5 12.1
1995 23.5 21.9 45.4 23.0 11.0 34.0 0.5 10.9 11.4
1996 23.0 25.0 48.0 22.0 14.0 36.0 1.0 11.0 12.0
1997 24.0 22.9 46.9 23.0 13.0 36.0 1.0 9.9 10.9
1998 26.0 30.8 56.8 24.0 18.0 42.0 2.0 12.8 14.8
1999 32.0 36.7 68.8 31.0 21.0 52.0 1.0 15.7 16.8
2000 25.0 16.6 41.6 24.0 14.0 38.0 1.0 2.6 3.6
2001 145.3 22.3 167.6 143.0 19.0 162.0 2.3 3.3 5.6
2002 21.0 16.0 37.0 21.0 12.0 33.0 4.0 4.0
2003 18.0 13.1 31.1 18.0 9.0 27.0 4.1 4.1
2004 17.0 13.8 30.8 17.0 10.0 27.0 3.8 3.8
2005 17.0 13.8 30.8 17.0 10.0 27.0 3.8 3.8
2006 17.0 12.2 29.2 17.0 8.0 25.0 4.2 4.2
2007 17.0 12.3 29.3 17.0 9.0 26.0 3.3 3.3
2008 16.0 13.0 29.0 15.0 8.0 23.0 1.0 5.0 6.0
2009 15.0 15.4 30.4 15.0 9.0 24.0 6.4 6.4
2010 14.8 14.9 29.7 14.0 10.0 24.0 0.8 4.9 5.7
2011 12.0 14.6 26.6 12.0 11.0 23.0 3.6 3.6
2012 14.4 24.0 38.3 14.0 15.0 29.0 0.3 8.9 9.3
2013 6.1 18.1 24.2 6.0 13.0 19.0 0.1 5.1 5.2
2014 18.8 29.6 48.4 15.0 18.0 33.0 3.8 11.6 15.4
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i SØGNE (VEST-AGDER)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 44 0.0 39.1 0.0
1981 43 0.0 37.0 0.0
1982 45 0.0 39.8 0.0
1983 45 0.0 40.2 0.0
1984 36 0.0 32.1 0.0
1985 32 0.0 28.1 0.0
1986 32 0.0 25.8 0.0
1987 35 0.0 28.1 0.0
1988 35 0.0 28.3 0.0
1989 42 0.0 34.1 0.0
1990 55 0.0 44.5 0.0
1991 51 0.0 39.2 0.0
1992 52 0.0 39.3 0.0
1993 60 0.0 42.0 0.0
1994 58 0.0 44.1 0.0
1995 59 0.0 45.4 0.0
1996 59 0.0 48.0 0.0
1997 59 0.0 46.9 0.0
1998 70 0.0 56.8 0.0
1999 86 0.1 68.8 0.0
2000 44 0.0 1.6 41.6 0.0
2001 172 0.1 6.3 167.6 0.1
2002 40 0.0 1.4 37.0 0.0
2003 34 0.0 1.1 31.1 0.0
2004 33 0.0 1.1 30.8 0.0
2005 33 0.0 1.1 30.8 0.0
2006 32 0.0 1.0 29.2 0.0
2007 32 0.0 0.9 29.3 0.0
2008 34 0.0 1.0 29.0 0.0
2009 35 0.0 1.0 30.4 0.0
2010 32 0.0 1.0 29.7 0.0
2011 29 0.0 0.8 26.6 0.0
2012 47 0.0 1.3 38.3 0.0
2013 30 0.0 0.8 24.2 0.0
2014 60 0.0 1.6 48.4 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i SØGNE (VEST-AGDER), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 49 38.1
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 9 8.3
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i SØGNE (VEST-AGDER), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
BUFETAT SØR BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 49 38.1
NAV VEST-AGDER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 9 8.3
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i SØGNE (VEST-AGDER), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:5:54 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME PRESTESKAPET I SØGNE KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
83:6:2:2:18 BUFETAT SØR BUFETAT SØR AGDER UNGDOMSHJEM LUNDE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 49 38.1
90:2:2:10:19 NAV VEST-AGDER NAV SØGNE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 9 8.3