FORVALTNINGSDATABASEN

MARNARDAL, VEST-AGDER

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i MARNARDAL (VEST-AGDER)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 23 11 34 17 4 21 6 7 13
1981 25 12 37 18 5 23 7 7 14
1982 24 10 34 17 3 20 7 7 14
1983 33 14 47 26 2 28 7 12 19
1984 33 12 45 27 2 29 6 10 16
1985 28 15 43 22 4 26 6 11 17
1986 29 14 43 22 2 24 7 12 19
1987 28 14 42 21 2 23 7 12 19
1988 26 13 39 19 3 22 7 10 17
1989 25 13 38 19 2 21 6 11 17
1990 27 16 43 19 2 21 8 14 22
1991 27 17 44 20 1 21 7 16 23
1992 25 18 43 17 1 18 8 17 25
1993 28 19 47 19 2 21 9 17 26
1994 24 17 41 15 2 17 9 15 24
1995 26 17 43 16 2 18 10 15 25
1996 26 16 42 16 2 18 10 14 24
1997 23 13 36 15 4 19 8 9 17
1998 22 11 33 15 4 19 7 7 14
1999 28 19 47 19 5 24 9 14 23
2000 9 5 14 8 2 10 1 3 4
2001 7 5 12 6 3 9 1 2 3
2002 8 5 13 7 2 9 1 3 4
2003 7 4 11 6 2 8 1 2 3
2004 5 5 10 5 3 8 2 2
2005 5 4 9 5 2 7 2 2
2006 6 5 11 5 2 7 1 3 4
2007 10 6 16 9 3 12 1 3 4
2008 8 5 13 7 3 10 1 2 3
2009 10 5 15 9 3 12 1 2 3
2010 9 5 14 8 2 10 1 3 4
2011 10 5 15 9 2 11 1 3 4
2012 8 4 12 7 2 9 1 2 3
2013 7 4 11 6 3 9 1 1 2
2014 7 4 11 6 3 9 1 1 2
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i MARNARDAL (VEST-AGDER)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 21.3 7.2 28.5 17.0 4.0 21.0 4.3 3.2 7.5
1981 22.4 7.9 30.3 18.0 5.0 23.0 4.4 2.9 7.3
1982 21.1 6.0 27.2 17.0 3.0 20.0 4.1 3.0 7.2
1983 30.3 7.0 37.3 26.0 2.0 28.0 4.3 5.0 9.3
1984 31.1 5.7 36.7 27.0 2.0 29.0 4.1 3.7 7.7
1985 26.1 8.5 34.5 22.0 4.0 26.0 4.1 4.5 8.5
1986 27.1 6.7 33.8 22.0 2.0 24.0 5.1 4.7 9.8
1987 26.4 7.1 33.5 21.0 2.0 23.0 5.4 5.1 10.5
1988 24.2 7.3 31.5 19.0 3.0 22.0 5.2 4.3 9.5
1989 23.7 6.8 30.6 19.0 2.0 21.0 4.7 4.8 9.6
1990 23.9 6.9 30.8 19.0 2.0 21.0 4.9 4.9 9.8
1991 23.8 7.3 31.1 20.0 1.0 21.0 3.8 6.3 10.1
1992 21.3 7.8 29.1 17.0 1.0 18.0 4.3 6.8 11.1
1993 24.0 8.7 32.6 19.0 2.0 21.0 4.9 6.7 11.6
1994 20.3 7.8 28.1 15.0 2.0 17.0 5.3 5.8 11.1
1995 22.1 8.7 30.8 16.0 2.0 18.0 6.1 6.7 12.8
1996 22.7 7.9 30.6 16.0 2.0 18.0 6.7 5.9 12.6
1997 20.2 6.7 26.9 15.0 4.0 19.0 5.2 2.7 7.9
1998 19.7 8.1 27.9 15.0 4.0 19.0 4.7 4.2 8.9
1999 24.5 12.6 37.0 19.0 5.0 24.0 5.5 7.6 13.0
2000 8.5 3.4 12.0 8.0 2.0 10.0 0.5 1.4 1.9
2001 6.5 4.0 10.5 6.0 3.0 9.0 0.5 1.0 1.5
2002 7.5 3.5 11.0 7.0 2.0 9.0 0.5 1.5 2.0
2003 6.5 2.7 9.2 6.0 2.0 8.0 0.5 0.7 1.2
2004 5.0 3.7 8.7 5.0 3.0 8.0 0.7 0.7
2005 5.0 2.7 7.7 5.0 2.0 7.0 0.7 0.7
2006 5.5 3.2 8.7 5.0 2.0 7.0 0.5 1.2 1.7
2007 9.1 3.8 12.9 9.0 3.0 12.0 0.1 0.8 0.9
2008 7.1 3.3 10.4 7.0 3.0 10.0 0.1 0.3 0.4
2009 9.1 3.3 12.4 9.0 3.0 12.0 0.1 0.3 0.4
2010 8.1 3.1 11.2 8.0 2.0 10.0 0.1 1.1 1.2
2011 9.1 3.8 12.8 9.0 2.0 11.0 0.1 1.8 1.9
2012 7.1 3.1 10.2 7.0 2.0 9.0 0.1 1.1 1.2
2013 6.1 3.8 9.9 6.0 3.0 9.0 0.1 0.8 0.9
2014 6.1 3.8 9.9 6.0 3.0 9.0 0.1 0.8 0.9
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i MARNARDAL (VEST-AGDER)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 34 0.0 28.5 0.0
1981 37 0.0 30.3 0.0
1982 34 0.0 27.2 0.0
1983 47 0.0 37.3 0.0
1984 45 0.0 36.7 0.0
1985 43 0.0 34.5 0.0
1986 43 0.0 33.8 0.0
1987 42 0.0 33.5 0.0
1988 39 0.0 31.5 0.0
1989 38 0.0 30.6 0.0
1990 43 0.0 30.8 0.0
1991 44 0.0 31.1 0.0
1992 43 0.0 29.1 0.0
1993 47 0.0 32.6 0.0
1994 41 0.0 28.1 0.0
1995 43 0.0 30.8 0.0
1996 42 0.0 30.6 0.0
1997 36 0.0 26.9 0.0
1998 33 0.0 27.9 0.0
1999 47 0.0 37.0 0.0
2000 14 0.0 1.9 12.0 0.0
2001 12 0.0 1.6 10.5 0.0
2002 13 0.0 1.7 11.0 0.0
2003 11 0.0 1.5 9.2 0.0
2004 10 0.0 1.4 8.7 0.0
2005 9 0.0 1.2 7.7 0.0
2006 11 0.0 1.4 8.7 0.0
2007 16 0.0 2.0 12.9 0.0
2008 13 0.0 1.5 10.4 0.0
2009 15 0.0 1.9 12.4 0.0
2010 14 0.0 1.7 11.2 0.0
2011 15 0.0 2.4 12.8 0.0
2012 12 0.0 1.8 10.2 0.0
2013 11 0.0 1.6 9.9 0.0
2014 11 0.0 1.5 9.9 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i MARNARDAL (VEST-AGDER), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 5 4.1
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i MARNARDAL (VEST-AGDER), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
AGDER POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 5 4.1
NAV VEST-AGDER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i MARNARDAL (VEST-AGDER), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:5:37 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME PRESTESKAPET I MARNARDAL KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
4:7:15:13:17 AGDER POLITIDISTRIKT MARNARDAL OG AUDNEDAL LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0
13:8:82 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET MARNADAL SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 5 4.1
90:2:2:10:16 NAV VEST-AGDER NAV MARNARDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.8