FORVALTNINGSDATABASEN

SOKNDAL, ROGALAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i SOKNDAL (ROGALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 13 8 21 12 3 15 1 5 6
1981 22 9 31 22 4 26 5 5
1982 21 10 31 21 3 24 7 7
1983 23 13 36 23 3 26 10 10
1984 25 14 39 25 4 29 10 10
1985 25 12 37 25 3 28 9 9
1986 15 16 31 15 5 20 11 11
1987 11 17 28 11 4 15 13 13
1988 22 17 39 22 4 26 13 13
1989 17 18 35 17 7 24 11 11
1990 17 18 35 17 6 23 12 12
1991 19 19 38 19 5 24 14 14
1992 19 19 38 19 5 24 14 14
1993 18 22 40 18 6 24 16 16
1994 18 17 35 18 3 21 14 14
1995 20 23 43 20 6 26 17 17
1996 19 22 41 19 6 25 16 16
1997 20 23 43 20 6 26 17 17
1998 20 22 42 20 7 27 15 15
1999 19 24 43 19 7 26 17 17
2000 19 10 29 19 4 23 6 6
2001 19 9 28 19 3 22 6 6
2002 20 5 25 20 20 5 5
2003 19 4 23 19 19 4 4
2004 19 5 24 19 19 5 5
2005 19 5 24 19 19 5 5
2006 19 7 26 19 19 7 7
2007 19 7 26 19 19 7 7
2008 20 7 27 18 1 19 2 6 8
2009 18 5 23 18 1 19 4 4
2010 16 6 22 16 2 18 4 4
2011 15 5 20 15 3 18 2 2
2012 17 6 23 15 3 18 2 3 5
2013 17 5 22 15 3 18 2 2 4
2014 17 6 23 15 3 18 2 3 5
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i SOKNDAL (ROGALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 12.9 5.0 17.9 12.0 3.0 15.0 0.9 2.0 2.9
1981 22.0 5.8 27.8 22.0 4.0 26.0 1.8 1.8
1982 21.0 5.9 26.9 21.0 3.0 24.0 2.9 2.9
1983 23.0 7.3 30.3 23.0 3.0 26.0 4.3 4.3
1984 25.0 7.6 32.6 25.0 4.0 29.0 3.6 3.6
1985 25.0 6.2 31.2 25.0 3.0 28.0 3.2 3.2
1986 15.0 9.1 24.1 15.0 5.0 20.0 4.1 4.1
1987 11.0 9.7 20.7 11.0 4.0 15.0 5.7 5.7
1988 22.0 9.5 31.5 22.0 4.0 26.0 5.5 5.5
1989 17.0 11.6 28.6 17.0 7.0 24.0 4.6 4.6
1990 17.0 10.8 27.8 17.0 6.0 23.0 4.8 4.8
1991 19.0 10.3 29.3 19.0 5.0 24.0 5.3 5.3
1992 19.0 9.7 28.7 19.0 5.0 24.0 4.7 4.7
1993 18.0 10.7 28.7 18.0 6.0 24.0 4.7 4.7
1994 18.0 8.3 26.3 18.0 3.0 21.0 5.3 5.3
1995 20.0 13.5 33.5 20.0 6.0 26.0 7.5 7.5
1996 19.0 12.6 31.6 19.0 6.0 25.0 6.7 6.7
1997 20.0 12.8 32.8 20.0 6.0 26.0 6.8 6.8
1998 20.0 12.8 32.8 20.0 7.0 27.0 5.8 5.8
1999 19.0 15.2 34.2 19.0 7.0 26.0 8.2 8.2
2000 19.0 5.9 24.9 19.0 4.0 23.0 1.9 1.9
2001 19.0 4.9 23.9 19.0 3.0 22.0 1.9 1.9
2002 20.0 2.0 22.0 20.0 20.0 2.0 2.0
2003 19.0 1.4 20.4 19.0 19.0 1.4 1.4
2004 19.0 1.5 20.5 19.0 19.0 1.5 1.5
2005 19.0 1.7 20.7 19.0 19.0 1.7 1.7
2006 19.0 2.9 21.9 19.0 19.0 2.9 2.9
2007 19.0 2.9 21.9 19.0 19.0 2.9 2.9
2008 19.0 2.4 21.4 18.0 1.0 19.0 1.0 1.4 2.4
2009 18.0 1.9 19.9 18.0 1.0 19.0 0.9 0.9
2010 16.0 2.9 18.9 16.0 2.0 18.0 0.9 0.9
2011 15.0 4.1 19.1 15.0 3.0 18.0 1.1 1.1
2012 15.8 4.2 20.0 15.0 3.0 18.0 0.8 1.1 2.0
2013 16.0 3.8 19.8 15.0 3.0 18.0 1.0 0.8 1.8
2014 16.0 4.7 20.7 15.0 3.0 18.0 1.0 1.7 2.7
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i SOKNDAL (ROGALAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 21 0.0 17.9 0.0
1981 31 0.0 27.8 0.0
1982 31 0.0 26.9 0.0
1983 36 0.0 30.3 0.0
1984 39 0.0 32.6 0.0
1985 37 0.0 31.2 0.0
1986 31 0.0 24.1 0.0
1987 28 0.0 20.7 0.0
1988 39 0.0 31.5 0.0
1989 35 0.0 28.6 0.0
1990 35 0.0 27.8 0.0
1991 38 0.0 29.3 0.0
1992 38 0.0 28.7 0.0
1993 40 0.0 28.7 0.0
1994 35 0.0 26.3 0.0
1995 43 0.0 33.5 0.0
1996 41 0.0 31.6 0.0
1997 43 0.0 32.8 0.0
1998 42 0.0 32.8 0.0
1999 43 0.0 34.2 0.0
2000 29 0.0 2.6 24.9 0.0
2001 28 0.0 2.5 23.9 0.0
2002 25 0.0 2.3 22.0 0.0
2003 23 0.0 2.1 20.4 0.0
2004 24 0.0 2.2 20.5 0.0
2005 24 0.0 2.2 20.7 0.0
2006 26 0.0 2.3 21.9 0.0
2007 26 0.0 2.2 21.9 0.0
2008 27 0.0 2.1 21.4 0.0
2009 23 0.0 1.8 19.9 0.0
2010 22 0.0 1.9 18.9 0.0
2011 20 0.0 1.7 19.1 0.0
2012 23 0.0 1.9 20.0 0.0
2013 22 0.0 1.8 19.8 0.0
2014 23 0.0 1.8 20.7 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i SOKNDAL (ROGALAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 13 13.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 2.7
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 5 4.0
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i SOKNDAL (ROGALAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
KYSTVERKET SØRØST SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 13 13.0
NAV ROGALAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 2.7
ROGALAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 5 4.0
STAVANGER BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i SOKNDAL (ROGALAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
13:14:2:17 KYSTVERKET SØRØST SOKNDAL LOSSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 13 13.0
90:2:2:11:32 NAV ROGALAND NAV SOKNDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 2.7
4:7:15:14:15 ROGALAND POLITIDISTRIKT SOKNDAL LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 5 4.0
89:51:6:40 STAVANGER BISPEDØMME PRESTESKAPET I SOKNDAL SOKN KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0