FORVALTNINGSDATABASEN

LUND, ROGALAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i LUND (ROGALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 36 8 44 35 3 38 1 5 6
1981 29 10 39 28 4 32 1 6 7
1982 28 9 37 27 3 30 1 6 7
1983 31 10 41 30 2 32 1 8 9
1984 30 10 40 29 2 31 1 8 9
1985 28 15 43 27 5 32 1 10 11
1986 30 15 45 29 5 34 1 10 11
1987 26 15 41 25 5 30 1 10 11
1988 27 12 39 24 4 28 3 8 11
1989 27 13 40 24 5 29 3 8 11
1990 23 15 38 20 5 25 3 10 13
1991 44 19 63 41 7 48 3 12 15
1992 41 21 62 38 7 45 3 14 17
1993 37 22 59 35 6 41 2 16 18
1994 15 17 32 13 3 16 2 14 16
1995 15 22 37 13 5 18 2 17 19
1996 14 21 35 12 4 16 2 17 19
1997 15 20 35 13 5 18 2 15 17
1998 14 16 30 12 8 20 2 8 10
1999 9 10 19 8 4 12 1 6 7
2000 9 8 17 8 3 11 1 5 6
2001 9 8 17 8 4 12 1 4 5
2002 7 9 16 7 3 10 6 6
2003 6 9 15 6 4 10 5 5
2004 17 20 37 16 9 25 1 11 12
2005 17 22 39 16 11 27 1 11 12
2006 16 21 37 15 8 23 1 13 14
2007 16 19 35 15 9 24 1 10 11
2008 18 20 38 18 8 26 12 12
2009 23 22 45 18 11 29 5 11 16
2010 21 22 43 19 11 30 2 11 13
2011 21 17 38 18 10 28 3 7 10
2012 24 19 43 20 9 29 4 10 14
2013 22 19 41 20 10 30 2 9 11
2014 7 7 14 7 1 8 6 6
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i LUND (ROGALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 35.2 4.9 40.1 35.0 3.0 38.0 0.2 1.9 2.1
1981 28.7 6.4 35.1 28.0 4.0 32.0 0.7 2.4 3.1
1982 27.7 5.5 33.1 27.0 3.0 30.0 0.7 2.5 3.1
1983 30.7 5.3 36.0 30.0 2.0 32.0 0.7 3.3 4.0
1984 29.9 5.1 35.0 29.0 2.0 31.0 0.9 3.1 4.0
1985 27.8 8.9 36.7 27.0 5.0 32.0 0.8 3.9 4.7
1986 29.8 8.9 38.7 29.0 5.0 34.0 0.8 3.9 4.7
1987 25.7 9.1 34.8 25.0 5.0 30.0 0.7 4.1 4.8
1988 25.4 7.4 32.8 24.0 4.0 28.0 1.4 3.4 4.8
1989 25.4 8.4 33.8 24.0 5.0 29.0 1.4 3.4 4.8
1990 21.4 9.5 31.0 20.0 5.0 25.0 1.4 4.5 6.0
1991 42.6 12.4 55.0 41.0 7.0 48.0 1.6 5.4 7.0
1992 39.5 13.1 52.6 38.0 7.0 45.0 1.5 6.1 7.6
1993 35.8 12.4 48.3 35.0 6.0 41.0 0.8 6.4 7.3
1994 14.1 9.3 23.3 13.0 3.0 16.0 1.0 6.3 7.3
1995 14.0 11.8 25.9 13.0 5.0 18.0 1.0 6.8 7.9
1996 13.0 11.4 24.4 12.0 4.0 16.0 1.0 7.4 8.4
1997 14.1 12.0 26.1 13.0 5.0 18.0 1.1 7.0 8.1
1998 13.0 11.8 24.7 12.0 8.0 20.0 1.0 3.8 4.7
1999 8.6 7.0 15.6 8.0 4.0 12.0 0.6 3.0 3.6
2000 8.6 5.8 14.4 8.0 3.0 11.0 0.6 2.8 3.3
2001 8.6 6.3 14.9 8.0 4.0 12.0 0.6 2.3 2.9
2002 7.0 5.9 12.9 7.0 3.0 10.0 3.0 3.0
2003 6.0 6.8 12.8 6.0 4.0 10.0 2.8 2.8
2004 16.5 15.0 31.5 16.0 9.0 25.0 0.5 6.0 6.5
2005 16.5 17.2 33.7 16.0 11.0 27.0 0.5 6.2 6.7
2006 15.5 15.4 30.9 15.0 8.0 23.0 0.5 7.4 7.9
2007 15.5 14.0 29.5 15.0 9.0 24.0 0.5 5.0 5.5
2008 18.0 14.6 32.6 18.0 8.0 26.0 6.6 6.6
2009 20.2 16.2 36.3 18.0 11.0 29.0 2.2 5.2 7.3
2010 20.1 15.8 35.9 19.0 11.0 30.0 1.1 4.8 5.9
2011 19.5 14.0 33.5 18.0 10.0 28.0 1.5 4.0 5.5
2012 22.1 14.7 36.8 20.0 9.0 29.0 2.1 5.7 7.8
2013 21.1 14.9 36.0 20.0 10.0 30.0 1.1 4.9 6.0
2014 7.0 4.0 11.0 7.0 1.0 8.0 3.0 3.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i LUND (ROGALAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 44 0.0 40.1 0.0
1981 39 0.0 35.1 0.0
1982 37 0.0 33.1 0.0
1983 41 0.0 36.0 0.0
1984 40 0.0 35.0 0.0
1985 43 0.0 36.7 0.0
1986 45 0.0 38.7 0.0
1987 41 0.0 34.8 0.0
1988 39 0.0 32.8 0.0
1989 40 0.0 33.8 0.0
1990 38 0.0 31.0 0.0
1991 63 0.0 55.0 0.0
1992 62 0.0 52.6 0.0
1993 59 0.0 48.3 0.0
1994 32 0.0 23.3 0.0
1995 37 0.0 25.9 0.0
1996 35 0.0 24.4 0.0
1997 35 0.0 26.1 0.0
1998 30 0.0 24.7 0.0
1999 19 0.0 15.6 0.0
2000 17 0.0 1.2 14.4 0.0
2001 17 0.0 1.2 14.9 0.0
2002 16 0.0 1.1 12.9 0.0
2003 15 0.0 1.0 12.8 0.0
2004 37 0.0 2.5 31.5 0.0
2005 39 0.0 2.6 33.7 0.0
2006 37 0.0 2.4 30.9 0.0
2007 35 0.0 2.1 29.5 0.0
2008 38 0.0 2.5 32.6 0.0
2009 45 0.0 2.8 36.3 0.0
2010 43 0.0 2.6 35.9 0.0
2011 38 0.0 2.4 33.5 0.0
2012 43 0.0 2.9 36.8 0.0
2013 41 0.0 2.8 36.0 0.0
2014 14 0.0 1.0 11.0 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i LUND (ROGALAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 1 1.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 3.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 5.0
KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i LUND (ROGALAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 1 1.0
NAV ROGALAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 3.0
ROGALAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 5.0
STAVANGER BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i LUND (ROGALAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
13:8:86 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET MOI SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 1 1.0
90:2:2:11:22 NAV ROGALAND NAV LUND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 3.0
4:7:15:14:8 ROGALAND POLITIDISTRIKT LUND LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 5.0
89:51:6:26 STAVANGER BISPEDØMME PRESTESKAPET I LUND OG HESKESTAD SOKN KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0