FORVALTNINGSDATABASEN

KVITSØY, ROGALAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i KVITSØY (ROGALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 4 4 1 1 3 3
1981 5 4 9 5 1 6 3 3
1982 7 8 15 7 3 10 5 5
1983 10 7 17 10 2 12 5 5
1984 12 7 19 12 2 14 5 5
1985 12 8 20 12 2 14 6 6
1986 14 10 24 14 4 18 6 6
1987 15 13 28 14 3 17 1 10 11
1988 17 10 27 17 5 22 5 5
1989 13 12 25 13 5 18 7 7
1990 14 13 27 14 6 20 7 7
1991 14 12 26 14 5 19 7 7
1992 13 11 24 13 6 19 5 5
1993 14 14 28 14 6 20 8 8
1994 1 8 9 1 3 4 5 5
1995 1 11 12 1 2 3 9 9
1996 1 10 11 1 3 4 7 7
1997 1 9 10 1 5 6 4 4
1998 1 9 10 1 3 4 6 6
1999 1 9 10 1 3 4 6 6
2000 4 4 3 3 1 1
2001 1 4 5 1 2 3 2 2
2002 3 3 1 1 2 2
2003 78 12 90 76 4 80 2 8 10
2004 93 14 107 77 5 82 16 9 25
2005 102 10 112 72 5 77 30 5 35
2006 103 10 113 67 5 72 36 5 41
2007 85 9 94 69 5 74 16 4 20
2008 87 14 101 69 7 76 18 7 25
2009 85 11 96 73 7 80 12 4 16
2010 84 9 93 82 4 86 2 5 7
2011 86 9 95 85 4 89 1 5 6
2012 86 9 95 86 4 90 5 5
2013 85 8 93 85 4 89 4 4
2014 84 6 90 84 3 87 3 3
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i KVITSØY (ROGALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 2.3 2.3 1.0 1.0 1.3 1.3
1981 5.0 2.3 7.3 5.0 1.0 6.0 1.3 1.3
1982 7.0 5.8 12.8 7.0 3.0 10.0 2.8 2.8
1983 10.0 4.8 14.8 10.0 2.0 12.0 2.8 2.8
1984 12.0 4.8 16.8 12.0 2.0 14.0 2.8 2.8
1985 12.0 5.4 17.4 12.0 2.0 14.0 3.4 3.4
1986 14.0 7.2 21.2 14.0 4.0 18.0 3.2 3.2
1987 14.5 7.9 22.5 14.0 3.0 17.0 0.5 4.9 5.4
1988 17.0 7.8 24.8 17.0 5.0 22.0 2.8 2.8
1989 13.0 7.9 20.9 13.0 5.0 18.0 2.9 2.9
1990 14.0 8.9 22.9 14.0 6.0 20.0 2.9 2.9
1991 14.0 8.2 22.2 14.0 5.0 19.0 3.2 3.2
1992 13.0 8.2 21.2 13.0 6.0 19.0 2.2 2.2
1993 14.0 8.8 22.8 14.0 6.0 20.0 2.8 2.8
1994 1.0 4.9 5.9 1.0 3.0 4.0 1.9 1.9
1995 1.0 6.3 7.3 1.0 2.0 3.0 4.3 4.3
1996 1.0 5.6 6.6 1.0 3.0 4.0 2.6 2.6
1997 1.0 7.5 8.5 1.0 5.0 6.0 2.5 2.5
1998 1.0 6.7 7.7 1.0 3.0 4.0 3.7 3.7
1999 1.0 5.8 6.8 1.0 3.0 4.0 2.8 2.8
2000 3.7 3.7 3.0 3.0 0.6 0.6
2001 1.0 3.4 4.4 1.0 2.0 3.0 1.4 1.4
2002 2.4 2.4 1.0 1.0 1.4 1.4
2003 77.0 7.8 84.8 76.0 4.0 80.0 1.0 3.8 4.8
2004 85.0 9.0 94.0 77.0 5.0 82.0 8.0 4.0 12.0
2005 87.0 7.3 94.3 72.0 5.0 77.0 15.0 2.3 17.3
2006 85.0 7.3 92.3 67.0 5.0 72.0 18.0 2.3 20.3
2007 77.0 6.5 83.5 69.0 5.0 74.0 8.0 1.5 9.5
2008 78.0 9.7 87.7 69.0 7.0 76.0 9.0 2.7 11.7
2009 79.0 8.5 87.5 73.0 7.0 80.0 6.0 1.5 7.5
2010 83.3 6.3 89.6 82.0 4.0 86.0 1.3 2.3 3.6
2011 85.5 6.3 91.8 85.0 4.0 89.0 0.5 2.3 2.8
2012 86.0 5.7 91.7 86.0 4.0 90.0 1.7 1.7
2013 85.0 5.6 90.6 85.0 4.0 89.0 1.6 1.6
2014 84.0 3.8 87.8 84.0 3.0 87.0 0.8 0.8
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i KVITSØY (ROGALAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 4 0.0 2.3 0.0
1981 9 0.0 7.3 0.0
1982 15 0.0 12.8 0.0
1983 17 0.0 14.8 0.0
1984 19 0.0 16.8 0.0
1985 20 0.0 17.4 0.0
1986 24 0.0 21.2 0.0
1987 28 0.0 22.5 0.0
1988 27 0.0 24.8 0.0
1989 25 0.0 20.9 0.0
1990 27 0.0 22.9 0.0
1991 26 0.0 22.2 0.0
1992 24 0.0 21.2 0.0
1993 28 0.0 22.8 0.0
1994 9 0.0 5.9 0.0
1995 12 0.0 7.3 0.0
1996 11 0.0 6.6 0.0
1997 10 0.0 8.5 0.0
1998 10 0.0 7.7 0.0
1999 10 0.0 6.8 0.0
2000 4 0.0 1.6 3.7 0.0
2001 5 0.0 2.0 4.4 0.0
2002 3 0.0 1.3 2.4 0.0
2003 90 0.1 34.4 84.8 0.1
2004 107 0.1 40.8 94.0 0.1
2005 112 0.1 42.4 94.3 0.1
2006 113 0.1 42.0 92.3 0.1
2007 94 0.1 33.1 83.5 0.1
2008 101 0.1 34.8 87.7 0.1
2009 96 0.1 31.7 87.5 0.1
2010 93 0.1 30.6 89.6 0.1
2011 95 0.1 29.8 91.8 0.1
2012 95 0.1 30.2 91.7 0.1
2013 93 0.1 31.4 90.6 0.1
2014 90 0.1 30.8 87.8 0.1

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i KVITSØY (ROGALAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 90 87.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i KVITSØY (ROGALAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
KYSTVERKET VEST SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 90 87.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i KVITSØY (ROGALAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
13:14:3:2 KYSTVERKET VEST SJØTRAFIKKAVDELING ROGALAND SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 90 87.8