FORVALTNINGSDATABASEN

TYSVÆR, ROGALAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i TYSVÆR (ROGALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 33 23 56 25 7 32 8 16 24
1981 32 26 58 23 9 32 9 17 26
1982 32 29 61 24 10 34 8 19 27
1983 32 32 64 28 7 35 4 25 29
1984 27 28 55 25 8 33 2 20 22
1985 27 28 55 25 9 34 2 19 21
1986 26 28 54 24 10 34 2 18 20
1987 30 27 57 28 8 36 2 19 21
1988 35 33 68 31 8 39 4 25 29
1989 37 34 71 33 7 40 4 27 31
1990 35 32 67 32 10 42 3 22 25
1991 31 31 62 30 11 41 1 20 21
1992 30 31 61 28 13 41 2 18 20
1993 30 35 65 27 11 38 3 24 27
1994 23 32 55 21 8 29 2 24 26
1995 31 35 66 28 12 40 3 23 26
1996 35 40 75 32 11 43 3 29 32
1997 28 35 63 27 14 41 1 21 22
1998 30 41 71 29 16 45 1 25 26
1999 33 52 85 32 22 54 1 30 31
2000 21 12 33 20 8 28 1 4 5
2001 21 11 32 19 7 26 2 4 6
2002 16 6 22 15 5 20 1 1 2
2003 19 6 25 16 4 20 3 2 5
2004 29 19 48 25 14 39 4 5 9
2005 29 23 52 23 18 41 6 5 11
2006 8 6 14 7 4 11 1 2 3
2007 6 5 11 5 3 8 1 2 3
2008 29 22 51 18 14 32 11 8 19
2009 29 20 49 20 15 35 9 5 14
2010 11 6 17 10 3 13 1 3 4
2011 9 7 16 9 5 14 2 2
2012 8 10 18 8 8 16 2 2
2013 9 10 19 9 8 17 2 2
2014 11 11 22 10 5 15 1 6 7
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i TYSVÆR (ROGALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 31.4 16.8 48.2 25.0 7.0 32.0 6.4 9.8 16.2
1981 30.3 18.5 48.8 23.0 9.0 32.0 7.3 9.5 16.8
1982 30.7 19.5 50.2 24.0 10.0 34.0 6.7 9.6 16.2
1983 31.1 19.9 51.0 28.0 7.0 35.0 3.1 12.9 16.0
1984 26.7 18.1 44.8 25.0 8.0 33.0 1.7 10.1 11.8
1985 26.7 18.4 45.1 25.0 9.0 34.0 1.7 9.4 11.1
1986 25.6 18.4 44.1 24.0 10.0 34.0 1.6 8.4 10.1
1987 29.7 16.9 46.6 28.0 8.0 36.0 1.7 8.9 10.6
1988 33.9 20.5 54.4 31.0 8.0 39.0 2.9 12.5 15.4
1989 35.9 20.4 56.3 33.0 7.0 40.0 2.9 13.4 16.3
1990 34.0 21.8 55.8 32.0 10.0 42.0 2.0 11.8 13.8
1991 30.5 20.7 51.2 30.0 11.0 41.0 0.5 9.7 10.2
1992 29.0 20.6 49.6 28.0 13.0 41.0 1.0 7.6 8.6
1993 28.3 21.0 49.2 27.0 11.0 38.0 1.3 10.0 11.2
1994 21.5 19.6 41.1 21.0 8.0 29.0 0.5 11.6 12.1
1995 29.0 23.8 52.8 28.0 12.0 40.0 1.0 11.8 12.8
1996 33.0 24.3 57.3 32.0 11.0 43.0 1.0 13.3 14.3
1997 27.5 23.0 50.5 27.0 14.0 41.0 0.5 9.0 9.5
1998 29.5 27.1 56.6 29.0 16.0 45.0 0.5 11.1 11.6
1999 32.5 35.3 67.8 32.0 22.0 54.0 0.5 13.3 13.8
2000 20.5 10.5 31.0 20.0 8.0 28.0 0.5 2.5 3.0
2001 19.8 9.5 29.2 19.0 7.0 26.0 0.8 2.5 3.2
2002 15.5 5.9 21.4 15.0 5.0 20.0 0.5 0.9 1.4
2003 17.5 5.7 23.2 16.0 4.0 20.0 1.5 1.7 3.2
2004 27.0 16.9 43.9 25.0 14.0 39.0 2.0 2.9 4.9
2005 26.8 21.3 48.1 23.0 18.0 41.0 3.8 3.3 7.1
2006 7.5 5.0 12.5 7.0 4.0 11.0 0.5 1.0 1.5
2007 5.5 4.1 9.6 5.0 3.0 8.0 0.5 1.1 1.6
2008 24.2 18.1 42.3 18.0 14.0 32.0 6.2 4.1 10.3
2009 25.1 18.4 43.5 20.0 15.0 35.0 5.1 3.4 8.5
2010 10.5 5.1 15.6 10.0 3.0 13.0 0.5 2.1 2.6
2011 9.0 6.5 15.5 9.0 5.0 14.0 1.5 1.5
2012 8.0 9.0 17.0 8.0 8.0 16.0 1.0 1.0
2013 9.0 9.0 18.0 9.0 8.0 17.0 1.0 1.0
2014 10.5 8.0 18.5 10.0 5.0 15.0 0.5 3.0 3.5
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i TYSVÆR (ROGALAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 56 0.0 48.2 0.0
1981 58 0.0 48.8 0.0
1982 61 0.0 50.2 0.0
1983 64 0.0 51.0 0.0
1984 55 0.0 44.8 0.0
1985 55 0.0 45.1 0.0
1986 54 0.0 44.1 0.0
1987 57 0.0 46.6 0.0
1988 68 0.0 54.4 0.0
1989 71 0.0 56.3 0.0
1990 67 0.0 55.8 0.0
1991 62 0.0 51.2 0.0
1992 61 0.0 49.6 0.0
1993 65 0.0 49.2 0.0
1994 55 0.0 41.1 0.0
1995 66 0.0 52.8 0.0
1996 75 0.0 57.3 0.0
1997 63 0.0 50.5 0.0
1998 71 0.0 56.6 0.0
1999 85 0.1 67.8 0.0
2000 33 0.0 0.9 31.0 0.0
2001 32 0.0 0.9 29.2 0.0
2002 22 0.0 0.6 21.4 0.0
2003 25 0.0 0.7 23.2 0.0
2004 48 0.0 1.3 43.9 0.0
2005 52 0.0 1.4 48.1 0.0
2006 14 0.0 0.4 12.5 0.0
2007 11 0.0 0.3 9.6 0.0
2008 51 0.0 1.3 42.3 0.0
2009 49 0.0 1.2 43.5 0.0
2010 17 0.0 0.4 15.6 0.0
2011 16 0.0 0.4 15.5 0.0
2012 18 0.0 0.4 17.0 0.0
2013 19 0.0 0.4 18.0 0.0
2014 22 0.0 0.5 18.5 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i TYSVÆR (ROGALAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 1.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 5 5.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 12 9.0
KULTURDEPARTEMENTET 4 3.5
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i TYSVÆR (ROGALAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
FYLKESMANNEN I ROGALAND KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 1.0
HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 5 5.0
NAV ROGALAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 12 9.0
STAVANGER BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 4 3.5
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i TYSVÆR (ROGALAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
59:15:11:5 FYLKESMANNEN I ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND AVD TYSVÆR KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 1.0
4:7:15:16:11 HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT TYSVÆR LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 5 5.0
90:2:2:11:39 NAV ROGALAND NAV TYSVÆR ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 12 9.0
89:51:6:1 STAVANGER BISPEDØMME PRESTESKAPET I NEDSTRAND OG BOKN SOKN KULTURDEPARTEMENTET 1 0.5
89:51:6:54 STAVANGER BISPEDØMME PRESTESKAPET I TYSVÆR OG FØRRESFJORD SOKN KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0