FORVALTNINGSDATABASEN

TRØGSTAD, ØSTFOLD

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i TRØGSTAD (ØSTFOLD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 13 14 27 12 8 20 1 6 7
1981 17 18 35 16 8 24 1 10 11
1982 18 17 35 17 10 27 1 7 8
1983 17 20 37 16 10 26 1 10 11
1984 16 21 37 15 11 26 1 10 11
1985 20 23 43 18 10 28 2 13 15
1986 20 23 43 19 10 29 1 13 14
1987 18 20 38 15 9 24 3 11 14
1988 16 20 36 13 10 23 3 10 13
1989 15 23 38 12 9 21 3 14 17
1990 15 24 39 14 9 23 1 15 16
1991 15 26 41 14 9 23 1 17 18
1992 21 28 49 20 14 34 1 14 15
1993 35 44 79 33 22 55 2 22 24
1994 27 36 63 25 18 43 2 18 20
1995 31 34 65 28 17 45 3 17 20
1996 34 30 64 31 16 47 3 14 17
1997 34 26 60 32 13 45 2 13 15
1998 36 20 56 34 12 46 2 8 10
1999 29 21 50 26 16 42 3 5 8
2000 29 21 50 24 12 36 5 9 14
2001 32 17 49 31 10 41 1 7 8
2002 38 17 55 37 11 48 1 6 7
2003 36 17 53 36 11 47 6 6
2004 37 18 55 37 11 48 7 7
2005 38 20 58 36 11 47 2 9 11
2006 35 16 51 35 11 46 5 5
2007 35 14 49 33 9 42 2 5 7
2008 32 18 50 30 12 42 2 6 8
2009 35 16 51 34 10 44 1 6 7
2010 33 19 52 32 15 47 1 4 5
2011 35 19 54 34 14 48 1 5 6
2012 33 18 51 33 13 46 5 5
2013 34 16 50 34 13 47 3 3
2014 33 19 52 31 16 47 2 3 5
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i TRØGSTAD (ØSTFOLD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 12.7 11.0 23.7 12.0 8.0 20.0 0.7 3.0 3.7
1981 16.7 12.9 29.6 16.0 8.0 24.0 0.7 4.9 5.6
1982 17.7 13.2 30.9 17.0 10.0 27.0 0.7 3.2 3.9
1983 16.7 14.0 30.7 16.0 10.0 26.0 0.7 4.0 4.7
1984 15.7 14.6 30.2 15.0 11.0 26.0 0.7 3.6 4.2
1985 19.2 14.8 34.0 18.0 10.0 28.0 1.2 4.8 6.0
1986 19.7 14.5 34.2 19.0 10.0 29.0 0.7 4.5 5.1
1987 17.6 13.1 30.8 15.0 9.0 24.0 2.6 4.1 6.8
1988 15.5 14.2 29.7 13.0 10.0 23.0 2.5 4.2 6.7
1989 14.5 15.1 29.6 12.0 9.0 21.0 2.5 6.1 8.6
1990 14.7 14.9 29.6 14.0 9.0 23.0 0.7 5.9 6.6
1991 14.7 15.5 30.1 14.0 9.0 23.0 0.7 6.5 7.1
1992 20.5 20.2 40.7 20.0 14.0 34.0 0.5 6.2 6.7
1993 33.9 32.5 66.4 33.0 22.0 55.0 0.9 10.6 11.4
1994 26.1 28.8 54.9 25.0 18.0 43.0 1.1 10.8 11.9
1995 29.6 26.6 56.2 28.0 17.0 45.0 1.6 9.6 11.2
1996 32.6 22.8 55.4 31.0 16.0 47.0 1.6 6.8 8.4
1997 33.0 21.1 54.1 32.0 13.0 45.0 1.0 8.1 9.1
1998 35.0 17.8 52.8 34.0 12.0 46.0 1.0 5.8 6.8
1999 27.8 18.8 46.6 26.0 16.0 42.0 1.8 2.8 4.6
2000 27.4 17.3 44.7 24.0 12.0 36.0 3.4 5.3 8.7
2001 31.8 14.2 46.0 31.0 10.0 41.0 0.8 4.2 5.0
2002 37.9 14.0 51.9 37.0 11.0 48.0 0.9 3.0 3.9
2003 36.0 14.5 50.5 36.0 11.0 47.0 3.5 3.5
2004 37.0 15.0 52.0 37.0 11.0 48.0 4.0 4.0
2005 36.4 15.2 51.6 36.0 11.0 47.0 0.4 4.2 4.6
2006 35.0 14.4 49.4 35.0 11.0 46.0 3.4 3.4
2007 34.3 11.6 45.9 33.0 9.0 42.0 1.3 2.6 3.9
2008 31.3 15.8 47.0 30.0 12.0 42.0 1.3 3.8 5.1
2009 34.5 14.1 48.5 34.0 10.0 44.0 0.5 4.1 4.6
2010 32.5 17.6 50.2 32.0 15.0 47.0 0.5 2.7 3.2
2011 34.5 17.5 52.0 34.0 14.0 48.0 0.5 3.5 4.0
2012 33.0 16.5 49.5 33.0 13.0 46.0 3.5 3.5
2013 34.0 14.9 48.8 34.0 13.0 47.0 1.9 1.9
2014 32.3 17.8 50.1 31.0 16.0 47.0 1.3 1.8 3.1
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i TRØGSTAD (ØSTFOLD)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 27 0.0 23.7 0.0
1981 35 0.0 29.6 0.0
1982 35 0.0 30.9 0.0
1983 37 0.0 30.7 0.0
1984 37 0.0 30.2 0.0
1985 43 0.0 34.0 0.0
1986 43 0.0 34.2 0.0
1987 38 0.0 30.8 0.0
1988 36 0.0 29.7 0.0
1989 38 0.0 29.6 0.0
1990 39 0.0 29.6 0.0
1991 41 0.0 30.1 0.0
1992 49 0.0 40.7 0.0
1993 79 0.0 66.4 0.0
1994 63 0.0 54.9 0.0
1995 65 0.0 56.2 0.0
1996 64 0.0 55.4 0.0
1997 60 0.0 54.1 0.0
1998 56 0.0 52.8 0.0
1999 50 0.0 46.6 0.0
2000 50 0.0 3.9 44.7 0.0
2001 49 0.0 3.7 46.0 0.0
2002 55 0.0 4.2 51.9 0.0
2003 53 0.0 3.8 50.5 0.0
2004 55 0.0 4.0 52.0 0.0
2005 58 0.0 4.3 51.6 0.0
2006 51 0.0 3.5 49.4 0.0
2007 49 0.0 3.3 45.9 0.0
2008 50 0.0 3.3 47.0 0.0
2009 51 0.0 3.3 48.5 0.0
2010 52 0.0 3.3 50.2 0.0
2011 54 0.0 3.6 52.0 0.0
2012 51 0.0 3.4 49.5 0.0
2013 50 0.0 3.2 48.8 0.0
2014 52 0.0 3.3 50.1 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i TRØGSTAD (ØSTFOLD), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 0.8
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 44 43.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 5.2
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i TRØGSTAD (ØSTFOLD), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BORG BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 0.8
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 44 43.0
NAV ØSTFOLD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 5.2
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i TRØGSTAD (ØSTFOLD), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:1:47 BORG BISPEDØMME PRESTESKAPET I TØNSBERG KULTURDEPARTEMENTET 1 0.8
4:5:8:1:18 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET INDRE ØSTFOLD FENGSEL AVDELING TRØGSTAD JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 44 43.0
90:2:2:1:20 NAV ØSTFOLD NAV TRØGSTAD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 5.2
59:22:95 STATSBYGG STATSBYGG ØST TRØGSTAD DRIFT KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 1.0