FORVALTNINGSDATABASEN

KVINNHERAD, HORDALAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i KVINNHERAD (HORDALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 79 71 150 70 42 112 9 29 38
1981 76 71 147 73 43 116 3 28 31
1982 79 75 154 76 45 121 3 30 33
1983 82 72 154 76 45 121 6 27 33
1984 73 65 138 67 35 102 6 30 36
1985 72 63 135 66 33 99 6 30 36
1986 75 66 141 71 35 106 4 31 35
1987 76 68 144 71 35 106 5 33 38
1988 88 69 157 82 35 117 6 34 40
1989 88 72 160 82 33 115 6 39 45
1990 87 80 167 80 34 114 7 46 53
1991 84 88 172 76 30 106 8 58 66
1992 53 81 134 48 33 81 5 48 53
1993 39 104 143 29 34 63 10 70 80
1994 31 85 116 21 24 45 10 61 71
1995 36 88 124 22 35 57 14 53 67
1996 37 87 124 22 31 53 15 56 71
1997 29 79 108 22 35 57 7 44 51
1998 28 77 105 23 32 55 5 45 50
1999 29 73 102 23 31 54 6 42 48
2000 15 27 42 15 18 33 9 9
2001 21 29 50 19 15 34 2 14 16
2002 21 23 44 19 15 34 2 8 10
2003 26 28 54 24 18 42 2 10 12
2004 21 31 52 21 21 42 10 10
2005 22 30 52 22 21 43 9 9
2006 22 29 51 22 20 42 9 9
2007 22 29 51 21 20 41 1 9 10
2008 17 20 37 17 13 30 7 7
2009 14 17 31 13 12 25 1 5 6
2010 15 22 37 14 14 28 1 8 9
2011 15 22 37 15 16 31 6 6
2012 14 19 33 13 12 25 1 7 8
2013 14 19 33 14 8 22 11 11
2014 14 20 34 14 9 23 11 11
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i KVINNHERAD (HORDALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 75.3 56.0 131.3 70.0 42.0 112.0 5.3 14.0 19.3
1981 74.7 56.8 131.5 73.0 43.0 116.0 1.7 13.8 15.5
1982 77.7 59.5 137.3 76.0 45.0 121.0 1.7 14.6 16.3
1983 79.5 57.2 136.7 76.0 45.0 121.0 3.5 12.2 15.7
1984 70.4 49.0 119.5 67.0 35.0 102.0 3.4 14.1 17.5
1985 69.3 47.2 116.5 66.0 33.0 99.0 3.3 14.2 17.5
1986 73.5 50.4 123.9 71.0 35.0 106.0 2.5 15.4 18.0
1987 74.4 51.9 126.3 71.0 35.0 106.0 3.4 16.9 20.3
1988 85.2 52.9 138.1 82.0 35.0 117.0 3.2 17.9 21.1
1989 85.2 53.3 138.5 82.0 33.0 115.0 3.2 20.3 23.5
1990 83.4 55.3 138.7 80.0 34.0 114.0 3.4 21.3 24.7
1991 80.1 53.9 134.0 76.0 30.0 106.0 4.1 23.9 28.0
1992 50.8 52.7 103.5 48.0 33.0 81.0 2.8 19.7 22.5
1993 32.9 57.0 89.9 29.0 34.0 63.0 3.9 23.0 26.9
1994 24.0 48.8 72.8 21.0 24.0 45.0 3.0 24.8 27.8
1995 26.7 58.4 85.1 22.0 35.0 57.0 4.7 23.4 28.1
1996 25.9 58.6 84.4 22.0 31.0 53.0 3.9 27.6 31.4
1997 24.3 58.4 82.7 22.0 35.0 57.0 2.3 23.4 25.7
1998 25.9 51.2 77.1 23.0 32.0 55.0 2.9 19.2 22.1
1999 25.2 53.8 79.0 23.0 31.0 54.0 2.2 22.8 25.0
2000 15.0 23.5 38.5 15.0 18.0 33.0 5.5 5.5
2001 20.1 23.7 43.8 19.0 15.0 34.0 1.1 8.7 9.8
2002 20.2 19.8 40.0 19.0 15.0 34.0 1.2 4.8 6.0
2003 25.2 24.6 49.8 24.0 18.0 42.0 1.2 6.6 7.8
2004 21.0 27.6 48.7 21.0 21.0 42.0 6.7 6.7
2005 22.0 26.9 48.9 22.0 21.0 43.0 5.9 5.9
2006 22.0 25.2 47.2 22.0 20.0 42.0 5.2 5.2
2007 21.5 25.4 46.9 21.0 20.0 41.0 0.5 5.4 5.9
2008 17.0 17.5 34.5 17.0 13.0 30.0 4.5 4.5
2009 13.5 14.9 28.4 13.0 12.0 25.0 0.5 2.9 3.4
2010 14.8 18.8 33.6 14.0 14.0 28.0 0.8 4.8 5.6
2011 15.0 19.5 34.5 15.0 16.0 31.0 3.5 3.5
2012 13.8 16.3 30.1 13.0 12.0 25.0 0.8 4.3 5.1
2013 14.0 14.8 28.8 14.0 8.0 22.0 6.8 6.8
2014 14.0 15.8 29.8 14.0 9.0 23.0 6.8 6.8
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i KVINNHERAD (HORDALAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 150 0.1 131.3 0.1
1981 147 0.1 131.5 0.1
1982 154 0.1 137.3 0.1
1983 154 0.1 136.7 0.1
1984 138 0.1 119.5 0.1
1985 135 0.1 116.5 0.1
1986 141 0.1 123.9 0.1
1987 144 0.1 126.3 0.1
1988 157 0.1 138.1 0.1
1989 160 0.1 138.5 0.1
1990 167 0.1 138.7 0.1
1991 172 0.1 134.0 0.1
1992 134 0.1 103.5 0.1
1993 143 0.1 89.9 0.1
1994 116 0.1 72.8 0.0
1995 124 0.1 85.1 0.1
1996 124 0.1 84.4 0.1
1997 108 0.1 82.7 0.1
1998 105 0.1 77.1 0.1
1999 102 0.1 79.0 0.1
2000 42 0.0 0.8 38.5 0.0
2001 50 0.0 0.9 43.8 0.0
2002 44 0.0 0.8 40.0 0.0
2003 54 0.0 1.0 49.8 0.0
2004 52 0.0 0.9 48.7 0.0
2005 52 0.0 1.0 48.9 0.0
2006 51 0.0 0.9 47.2 0.0
2007 51 0.0 0.9 46.9 0.0
2008 37 0.0 0.6 34.5 0.0
2009 31 0.0 0.5 28.4 0.0
2010 37 0.0 0.6 33.6 0.0
2011 37 0.0 0.6 34.5 0.0
2012 33 0.0 0.6 30.1 0.0
2013 33 0.0 0.6 28.8 0.0
2014 34 0.0 0.6 29.8 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i KVINNHERAD (HORDALAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 15 13.3
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 10 7.9
FINANSDEPARTEMENTET 6 5.6
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i KVINNHERAD (HORDALAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BJØRGVIN BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
HORDALAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 15 13.3
NAV HORDALAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 10 7.9
SKATT VEST FINANSDEPARTEMENTET 6 5.6
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i KVINNHERAD (HORDALAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:7:31 BJØRGVIN BISPEDØMME PRESTESKAPET I KVINNHERAD KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
4:7:15:15:16 HORDALAND POLITIDISTRIKT KVINNHERAD LENSMANNSDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 15 13.3
90:2:2:12:28 NAV HORDALAND NAV KVINNHERAD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 10 7.9
16:3:4:23 SKATT VEST SKATT VEST AVD ROSENDAL FINANSDEPARTEMENTET 6 5.6