FORVALTNINGSDATABASEN

(16) Departementsområdet FINANSDEPARTEMENTET

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Antall ansatte og årsverk ( ordinært regulativlønte) i (16) Departementsområdet FINANSDEPARTEMENTET i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 4327 4224.3 4070 4070.0 257 154.3
Kvinner 5928 5557.7 4757 4757.0 1171 800.7
Totalt 10255 9782.0 8827 8827.0 1428 955.0
(16) Departementsområdet FINANSDEPARTEMENTET sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
6.7 7.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (16) Departementsområdet FINANSDEPARTEMENTET per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD 585 554.7
2 AKERSHUS 387 367.7
3 OSLO 3680 3552.2
4 HEDMARK 666 619.0
5 OPPLAND 229 213.2
6 BUSKERUD 297 283.7
7 VESTFOLD 279 260.9
8 TELEMARK 218 203.0
9 AUST-AGDER 325 316.6
10 VEST-AGDER 288 270.5
11 ROGALAND 664 624.0
12 HORDALAND 544 518.6
14 SOGN OG FJORDANE 131 126.1
15 MØRE OG ROMSDAL 256 240.0
16 SØR-TRØNDELAG 443 422.7
17 NORD-TRØNDELAG 131 122.6
18 NORDLAND 694 662.5
19 TROMS 287 280.2
20 FINNMARK 147 139.8
21 SVALBARD 4 4.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (16) Departementsområdet FINANSDEPARTEMENTET per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 101 HALDEN 137 131.5
ØSTFOLD 104 MOSS 176 168.0
ØSTFOLD 105 SARPSBORG 30 27.3
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD 171 163.3
ØSTFOLD 119 MARKER 44 41.0
ØSTFOLD 124 ASKIM 27 23.6
AKERSHUS 213 SKI 48 44.2
AKERSHUS 219 BÆRUM 107 98.4
AKERSHUS 231 SKEDSMO 80 76.9
AKERSHUS 235 ULLENSAKER 152 148.2
OSLO 301 OSLO 3680 3552.2
HEDMARK 402 KONGSVINGER 413 383.4
HEDMARK 403 HAMAR 194 183.0
HEDMARK 425 ÅSNES 8 7.2
HEDMARK 427 ELVERUM 25 22.9
HEDMARK 428 TRYSIL 14 11.8
HEDMARK 430 STOR-ELVDAL 1 1.0
HEDMARK 434 ENGERDAL 2 2.0
HEDMARK 437 TYNSET 9 7.7
OPPLAND 501 LILLEHAMMER 131 123.2
OPPLAND 502 GJØVIK 46 43.1
OPPLAND 511 DOVRE 1 1.0
OPPLAND 514 LOM 1 1.0
OPPLAND 517 SEL 16 14.4
OPPLAND 520 RINGEBU 1 1.0
OPPLAND 534 GRAN 18 16.0
OPPLAND 542 NORD-AURDAL 13 11.9
OPPLAND 545 VANG 2 1.6
BUSKERUD 602 DRAMMEN 213 204.4
BUSKERUD 604 KONGSBERG 22 20.7
BUSKERUD 605 RINGERIKE 21 20.3
BUSKERUD 617 GOL 13 11.9
BUSKERUD 624 ØVRE EIKER 28 26.4
VESTFOLD 702 HOLMESTRAND 27 24.3
VESTFOLD 704 TØNSBERG 121 114.6
VESTFOLD 706 SANDEFJORD 106 99.6
VESTFOLD 709 LARVIK 25 22.4
TELEMARK 805 PORSGRUNN 41 38.8
TELEMARK 806 SKIEN 129 121.0
TELEMARK 807 NOTODDEN 10 9.3
TELEMARK 815 KRAGERØ 17 14.8
TELEMARK 821 11 9.9
TELEMARK 828 SELJORD 6 5.4
TELEMARK 834 VINJE 4 3.8
AUST-AGDER 901 RISØR 10 9.5
AUST-AGDER 904 GRIMSTAD 286 280.8
AUST-AGDER 906 ARENDAL 18 16.9
AUST-AGDER 937 EVJE OG HORNNES 9 7.8
AUST-AGDER 940 VALLE 2 1.6
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND 251 236.3
VEST-AGDER 1002 MANDAL 16 14.5
VEST-AGDER 1032 LYNGDAL 21 19.7
ROGALAND 1101 EIGERSUND 14 12.1
ROGALAND 1103 STAVANGER 531 503.8
ROGALAND 1106 HAUGESUND 81 75.9
ROGALAND 1121 TIME 27 23.1
ROGALAND 1130 STRAND 7 5.7
ROGALAND 1134 SULDAL 4 3.5
HORDALAND 1201 BERGEN 462 445.7
HORDALAND 1221 STORD 13 11.7
HORDALAND 1224 KVINNHERAD 6 5.6
HORDALAND 1228 ODDA 3 3.0
HORDALAND 1235 VOSS 13 10.9
HORDALAND 1238 KVAM 11 9.3
HORDALAND 1243 OS 12 11.1
HORDALAND 1246 FJELL 2 1.5
HORDALAND 1263 LINDÅS 22 19.8
SOGN OG FJORDANE 1401 FLORA 9 9.0
SOGN OG FJORDANE 1411 GULEN 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1416 HØYANGER 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1419 LEIKANGER 67 65.1
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL 10 9.4
SOGN OG FJORDANE 1424 ÅRDAL 2 2.0
SOGN OG FJORDANE 1429 FJALER 5 4.8
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE 19 18.8
SOGN OG FJORDANE 1439 VÅGSØY 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1443 EID 16 14.0
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE 125 118.7
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND 69 65.6
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND 21 18.3
MØRE OG ROMSDAL 1516 ULSTEIN 15 13.2
MØRE OG ROMSDAL 1519 VOLDA 8 8.0
MØRE OG ROMSDAL 1525 STRANDA 6 5.2
MØRE OG ROMSDAL 1566 SURNADAL 12 10.9
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 379 365.3
SØR-TRØNDELAG 1617 HITRA 4 3.5
SØR-TRØNDELAG 1627 BJUGN 7 5.6
SØR-TRØNDELAG 1634 OPPDAL 3 3.0
SØR-TRØNDELAG 1638 ORKDAL 15 13.9
SØR-TRØNDELAG 1640 RØROS 10 9.3
SØR-TRØNDELAG 1648 MIDTRE GAULDAL 9 8.8
SØR-TRØNDELAG 1653 MELHUS 16 13.3
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER 73 69.6
NORD-TRØNDELAG 1703 NAMSOS 13 12.1
NORD-TRØNDELAG 1714 STJØRDAL 19 16.3
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER 20 19.3
NORD-TRØNDELAG 1736 SNÅSA 4 4.0
NORD-TRØNDELAG 1751 NÆRØY 2 1.3
NORDLAND 1804 BODØ 155 148.7
NORDLAND 1805 NARVIK 52 49.6
NORDLAND 1813 BRØNNØY 3 3.0
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG 15 14.1
NORDLAND 1824 VEFSN 14 13.0
NORDLAND 1833 RANA 396 377.4
NORDLAND 1837 MELØY 1 1.0
NORDLAND 1840 SALTDAL 8 7.3
NORDLAND 1841 FAUSKE 9 8.6
NORDLAND 1860 VESTVÅGØY 15 14.5
NORDLAND 1865 VÅGAN 3 3.0
NORDLAND 1870 SORTLAND 19 19.0
NORDLAND 1871 ANDØY 4 3.2
TROMS 1902 TROMSØ 194 189.8
TROMS 1903 HARSTAD 48 46.5
TROMS 1924 MÅLSELV 13 13.0
TROMS 1931 LENVIK 16 15.4
TROMS 1939 STORFJORD 7 7.0
TROMS 1942 NORDREISA 9 8.5
FINNMARK 2002 VARDØ 1 1.0
FINNMARK 2003 VADSØ 41 39.7
FINNMARK 2004 HAMMERFEST 49 48.6
FINNMARK 2012 ALTA 16 14.3
FINNMARK 2020 PORSANGER 3 2.0
FINNMARK 2025 TANA 8 6.8
FINNMARK 2028 BÅTSFJORD 3 2.2
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER 26 25.2
SVALBARD 2111 SPITSBERGEN 4 4.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (16) Departementsområdet FINANSDEPARTEMENTET, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
SKATT ØST 1491 1413.4
TOLLREGION ØST-NORGE 333 317.8
SENTRALSKATTEKONTORET FOR STORBEDRIFTER 64 63.1
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 917 882.5
TOLLREGION OSLO OG AKERSHUS 582 563.4
FINANSDEPARTEMENTET 303 297.1
FINANSTILSYNET 277 270.3
SKATTEDIREKTORATET 302 296.0
OLJESKATTEKONTORET 46 45.4
SKATTEOPPLYSNINGEN 343 319.3
TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET 323 316.2
STATISTISK SENTRALBYRÅ 921 850.0
DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING 363 355.6
SKATT SØR 775 728.6
TOLLREGION SØR-NORGE 255 245.5
SKATT VEST 1036 978.2
TOLLREGION VEST-NORGE 193 186.2
SKATT MIDT-NORGE 582 548.9
TOLLREGION MIDT-NORGE 154 146.9
SKATT NORD 544 525.0
STATENS INNKREVINGSSENTRAL 364 347.5
TOLLREGION NORD-NORGE 87 84.9
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (16) Departementsområdet FINANSDEPARTEMENTET, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD SKATT ØST 246 230.0
1 ØSTFOLD TOLLREGION ØST-NORGE 269 256.9
1 ØSTFOLD SENTRALSKATTEKONTORET FOR STORBEDRIFTER 64 63.1
1 ØSTFOLD SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 6 4.7
2 AKERSHUS SKATT ØST 266 250.0
2 AKERSHUS SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 7 6.4
2 AKERSHUS TOLLREGION OSLO OG AKERSHUS 114 111.3
3 OSLO FINANSDEPARTEMENTET 303 297.1
3 OSLO FINANSTILSYNET 277 270.3
3 OSLO SKATTEDIREKTORATET 291 285.7
3 OSLO SKATT ØST 661 635.4
3 OSLO OLJESKATTEKONTORET 46 45.4
3 OSLO SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 556 543.5
3 OSLO SKATTEOPPLYSNINGEN 50 47.8
3 OSLO TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET 323 316.2
3 OSLO TOLLREGION OSLO OG AKERSHUS 468 452.1
3 OSLO STATISTISK SENTRALBYRÅ 573 528.5
3 OSLO DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING 132 130.1
4 HEDMARK SKATT ØST 134 127.2
4 HEDMARK SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 7 5.3
4 HEDMARK TOLLREGION ØST-NORGE 64 60.9
4 HEDMARK STATISTISK SENTRALBYRÅ 348 321.5
4 HEDMARK SKATTEDIREKTORATET 1 1.0
4 HEDMARK SKATTEOPPLYSNINGEN 59 53.0
4 HEDMARK DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING 53 50.1
5 OPPLAND SKATTEDIREKTORATET 4 3.3
5 OPPLAND SKATT ØST 184 170.8
5 OPPLAND SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 41 39.0
6 BUSKERUD SKATT SØR 224 212.3
6 BUSKERUD SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 2 1.6
6 BUSKERUD TOLLREGION SØR-NORGE 43 42.0
6 BUSKERUD DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING 28 27.8
7 VESTFOLD SKATT SØR 196 183.4
7 VESTFOLD SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 7 4.3
7 VESTFOLD SKATTEOPPLYSNINGEN 2 2.0
7 VESTFOLD TOLLREGION SØR-NORGE 74 71.2
8 TELEMARK SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 3 2.3
8 TELEMARK TOLLREGION SØR-NORGE 39 36.8
8 TELEMARK SKATT SØR 176 163.9
9 AUST-AGDER SKATT SØR 90 85.1
9 AUST-AGDER SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 235 231.5
10 VEST-AGDER SKATT SØR 89 83.8
10 VEST-AGDER SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 7 6.2
10 VEST-AGDER SKATTEOPPLYSNINGEN 66 58.1
10 VEST-AGDER TOLLREGION SØR-NORGE 99 95.6
10 VEST-AGDER DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING 27 26.8
11 ROGALAND SKATT VEST 547 514.7
11 ROGALAND SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 8 6.1
11 ROGALAND TOLLREGION VEST-NORGE 67 62.4
11 ROGALAND DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING 42 40.9
12 HORDALAND SKATT VEST 394 372.1
12 HORDALAND SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 6 6.0
12 HORDALAND SKATTEOPPLYSNINGEN 32 30.0
12 HORDALAND TOLLREGION VEST-NORGE 112 110.5
14 SOGN OG FJORDANE SKATT VEST 95 91.5
14 SOGN OG FJORDANE SKATTEOPPLYSNINGEN 36 34.6
15 MØRE OG ROMSDAL SKATT MIDT-NORGE 233 220.0
15 MØRE OG ROMSDAL SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 9 6.7
15 MØRE OG ROMSDAL TOLLREGION VEST-NORGE 14 13.3
16 SØR-TRØNDELAG SKATTEDIREKTORATET 5 5.0
16 SØR-TRØNDELAG SKATT MIDT-NORGE 264 250.4
16 SØR-TRØNDELAG SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 10 8.6
16 SØR-TRØNDELAG SKATTEOPPLYSNINGEN 14 13.2
16 SØR-TRØNDELAG TOLLREGION MIDT-NORGE 92 88.1
16 SØR-TRØNDELAG DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING 58 57.4
17 NORD-TRØNDELAG SKATT MIDT-NORGE 85 78.5
17 NORD-TRØNDELAG SKATTEOPPLYSNINGEN 44 42.1
17 NORD-TRØNDELAG SKATTEDIREKTORATET 1 1.0
17 NORD-TRØNDELAG SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 1 1.0
18 NORDLAND SKATT NORD 220 210.8
18 NORDLAND SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 8 6.9
18 NORDLAND SKATTEOPPLYSNINGEN 40 38.5
18 NORDLAND TOLLREGION MIDT-NORGE 62 58.8
18 NORDLAND STATENS INNKREVINGSSENTRAL 364 347.5
19 TROMS SKATT NORD 220 213.8
19 TROMS SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 2 2.0
19 TROMS TOLLREGION NORD-NORGE 46 45.9
19 TROMS DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING 19 18.5
20 FINNMARK SKATT NORD 100 96.4
20 FINNMARK DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING 4 4.0
20 FINNMARK TOLLREGION NORD-NORGE 41 39.0
20 FINNMARK SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 2 0.4
21 SVALBARD SKATT NORD 4 4.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (16) Departementsområdet FINANSDEPARTEMENTET, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 101 HALDEN SKATT ØST 22 21.0
ØSTFOLD 101 HALDEN TOLLREGION ØST-NORGE 115 110.5
ØSTFOLD 104 MOSS SENTRALSKATTEKONTORET FOR STORBEDRIFTER 64 63.1
ØSTFOLD 104 MOSS SKATT ØST 110 102.9
ØSTFOLD 104 MOSS SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 2 2.0
ØSTFOLD 105 SARPSBORG SKATT ØST 30 27.3
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD SKATT ØST 59 56.1
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 2 1.8
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD TOLLREGION ØST-NORGE 110 105.4
ØSTFOLD 119 MARKER TOLLREGION ØST-NORGE 44 41.0
ØSTFOLD 124 ASKIM SKATT ØST 25 22.8
ØSTFOLD 124 ASKIM SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 2 0.8
AKERSHUS 213 SKI SKATT ØST 47 43.2
AKERSHUS 213 SKI SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 1 1.0
AKERSHUS 219 BÆRUM SKATT ØST 105 96.6
AKERSHUS 219 BÆRUM SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 2 1.8
AKERSHUS 231 SKEDSMO SKATT ØST 77 74.3
AKERSHUS 231 SKEDSMO SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 3 2.6
AKERSHUS 235 ULLENSAKER SKATT ØST 37 36.0
AKERSHUS 235 ULLENSAKER SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 1 1.0
AKERSHUS 235 ULLENSAKER TOLLREGION OSLO OG AKERSHUS 114 111.3
OSLO 301 OSLO FINANSDEPARTEMENTET 303 297.1
OSLO 301 OSLO FINANSTILSYNET 277 270.3
OSLO 301 OSLO SKATTEDIREKTORATET 291 285.7
OSLO 301 OSLO SKATT ØST 661 635.4
OSLO 301 OSLO OLJESKATTEKONTORET 46 45.4
OSLO 301 OSLO SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 556 543.5
OSLO 301 OSLO SKATTEOPPLYSNINGEN 50 47.8
OSLO 301 OSLO TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET 323 316.2
OSLO 301 OSLO TOLLREGION OSLO OG AKERSHUS 468 452.1
OSLO 301 OSLO STATISTISK SENTRALBYRÅ 573 528.5
OSLO 301 OSLO DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING 132 130.1
HEDMARK 402 KONGSVINGER SKATT ØST 29 28.1
HEDMARK 402 KONGSVINGER SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 1 0.2
HEDMARK 402 KONGSVINGER TOLLREGION ØST-NORGE 35 33.6
HEDMARK 402 KONGSVINGER STATISTISK SENTRALBYRÅ 348 321.5
HEDMARK 403 HAMAR SKATTEDIREKTORATET 1 1.0
HEDMARK 403 HAMAR SKATT ØST 64 62.0
HEDMARK 403 HAMAR SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 5 5.0
HEDMARK 403 HAMAR SKATTEOPPLYSNINGEN 59 53.0
HEDMARK 403 HAMAR TOLLREGION ØST-NORGE 12 12.0
HEDMARK 403 HAMAR DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING 53 50.1
HEDMARK 425 ÅSNES TOLLREGION ØST-NORGE 8 7.2
HEDMARK 427 ELVERUM SKATT ØST 25 22.9
HEDMARK 428 TRYSIL SKATT ØST 4 3.5
HEDMARK 428 TRYSIL SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 1 0.2
HEDMARK 428 TRYSIL TOLLREGION ØST-NORGE 9 8.1
HEDMARK 430 STOR-ELVDAL SKATT ØST 1 1.0
HEDMARK 434 ENGERDAL SKATT ØST 2 2.0
HEDMARK 437 TYNSET SKATT ØST 9 7.7
OPPLAND 501 LILLEHAMMER SKATTEDIREKTORATET 2 2.0
OPPLAND 501 LILLEHAMMER SKATT ØST 88 82.2
OPPLAND 501 LILLEHAMMER SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 41 39.0
OPPLAND 502 GJØVIK SKATT ØST 46 43.1
OPPLAND 511 DOVRE SKATT ØST 1 1.0
OPPLAND 514 LOM SKATT ØST 1 1.0
OPPLAND 517 SEL SKATTEDIREKTORATET 2 1.4
OPPLAND 517 SEL SKATT ØST 14 13.0
OPPLAND 520 RINGEBU SKATT ØST 1 1.0
OPPLAND 534 GRAN SKATT ØST 18 16.0
OPPLAND 542 NORD-AURDAL SKATT ØST 13 11.9
OPPLAND 545 VANG SKATT ØST 2 1.6
BUSKERUD 602 DRAMMEN SKATT SØR 140 132.9
BUSKERUD 602 DRAMMEN SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 2 1.6
BUSKERUD 602 DRAMMEN TOLLREGION SØR-NORGE 43 42.0
BUSKERUD 602 DRAMMEN DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING 28 27.8
BUSKERUD 604 KONGSBERG SKATT SØR 22 20.7
BUSKERUD 605 RINGERIKE SKATT SØR 21 20.3
BUSKERUD 617 GOL SKATT SØR 13 11.9
BUSKERUD 624 ØVRE EIKER SKATT SØR 28 26.4
VESTFOLD 702 HOLMESTRAND SKATT SØR 26 23.7
VESTFOLD 702 HOLMESTRAND SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 1 0.6
VESTFOLD 704 TØNSBERG SKATT SØR 117 111.4
VESTFOLD 704 TØNSBERG SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 4 3.2
VESTFOLD 706 SANDEFJORD SKATT SØR 30 26.4
VESTFOLD 706 SANDEFJORD SKATTEOPPLYSNINGEN 2 2.0
VESTFOLD 706 SANDEFJORD TOLLREGION SØR-NORGE 74 71.2
VESTFOLD 709 LARVIK SKATT SØR 23 21.9
VESTFOLD 709 LARVIK SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 2 0.5
TELEMARK 805 PORSGRUNN SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 2 2.0
TELEMARK 805 PORSGRUNN TOLLREGION SØR-NORGE 39 36.8
TELEMARK 806 SKIEN SKATT SØR 129 121.0
TELEMARK 807 NOTODDEN SKATT SØR 10 9.3
TELEMARK 815 KRAGERØ SKATT SØR 16 14.5
TELEMARK 815 KRAGERØ SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 1 0.3
TELEMARK 821 SKATT SØR 11 9.9
TELEMARK 828 SELJORD SKATT SØR 6 5.4
TELEMARK 834 VINJE SKATT SØR 4 3.8
AUST-AGDER 901 RISØR SKATT SØR 10 9.5
AUST-AGDER 904 GRIMSTAD SKATT SØR 52 49.5
AUST-AGDER 904 GRIMSTAD SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 234 231.3
AUST-AGDER 906 ARENDAL SKATT SØR 18 16.9
AUST-AGDER 937 EVJE OG HORNNES SKATT SØR 8 7.6
AUST-AGDER 937 EVJE OG HORNNES SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 1 0.2
AUST-AGDER 940 VALLE SKATT SØR 2 1.6
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND SKATT SØR 55 51.8
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 6 5.8
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND SKATTEOPPLYSNINGEN 64 56.3
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND TOLLREGION SØR-NORGE 99 95.6
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING 27 26.8
VEST-AGDER 1002 MANDAL SKATT SØR 16 14.5
VEST-AGDER 1032 LYNGDAL SKATT SØR 18 17.5
VEST-AGDER 1032 LYNGDAL SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 1 0.4
VEST-AGDER 1032 LYNGDAL SKATTEOPPLYSNINGEN 2 1.8
ROGALAND 1101 EIGERSUND SKATT VEST 13 11.8
ROGALAND 1101 EIGERSUND SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 1 0.4
ROGALAND 1103 STAVANGER SKATT VEST 434 411.9
ROGALAND 1103 STAVANGER SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 5 4.6
ROGALAND 1103 STAVANGER TOLLREGION VEST-NORGE 50 46.4
ROGALAND 1103 STAVANGER DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING 42 40.9
ROGALAND 1106 HAUGESUND SKATT VEST 63 59.1
ROGALAND 1106 HAUGESUND SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 1 0.8
ROGALAND 1106 HAUGESUND TOLLREGION VEST-NORGE 17 16.0
ROGALAND 1121 TIME SKATT VEST 27 23.1
ROGALAND 1130 STRAND SKATT VEST 6 5.4
ROGALAND 1130 STRAND SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 1 0.3
ROGALAND 1134 SULDAL SKATT VEST 4 3.5
HORDALAND 1201 BERGEN SKATT VEST 312 299.2
HORDALAND 1201 BERGEN SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 6 6.0
HORDALAND 1201 BERGEN SKATTEOPPLYSNINGEN 32 30.0
HORDALAND 1201 BERGEN TOLLREGION VEST-NORGE 112 110.5
HORDALAND 1221 STORD SKATT VEST 13 11.7
HORDALAND 1224 KVINNHERAD SKATT VEST 6 5.6
HORDALAND 1228 ODDA SKATT VEST 3 3.0
HORDALAND 1235 VOSS SKATT VEST 13 10.9
HORDALAND 1238 KVAM SKATT VEST 11 9.3
HORDALAND 1243 OS SKATT VEST 12 11.1
HORDALAND 1246 FJELL SKATT VEST 2 1.5
HORDALAND 1263 LINDÅS SKATT VEST 22 19.8
SOGN OG FJORDANE 1401 FLORA SKATT VEST 9 9.0
SOGN OG FJORDANE 1411 GULEN SKATT VEST 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1416 HØYANGER SKATT VEST 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1419 LEIKANGER SKATT VEST 34 33.5
SOGN OG FJORDANE 1419 LEIKANGER SKATTEOPPLYSNINGEN 33 31.6
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL SKATT VEST 8 7.4
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL SKATTEOPPLYSNINGEN 2 2.0
SOGN OG FJORDANE 1424 ÅRDAL SKATT VEST 2 2.0
SOGN OG FJORDANE 1429 FJALER SKATT VEST 5 4.8
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE SKATT VEST 19 18.8
SOGN OG FJORDANE 1439 VÅGSØY SKATT VEST 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1443 EID SKATT VEST 15 13.0
SOGN OG FJORDANE 1443 EID SKATTEOPPLYSNINGEN 1 1.0
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE SKATT MIDT-NORGE 121 114.9
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 4 3.8
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND SKATT MIDT-NORGE 53 50.6
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 2 1.7
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND TOLLREGION VEST-NORGE 14 13.3
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND SKATT MIDT-NORGE 20 17.8
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 1 0.5
MØRE OG ROMSDAL 1516 ULSTEIN SKATT MIDT-NORGE 14 12.9
MØRE OG ROMSDAL 1516 ULSTEIN SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 1 0.4
MØRE OG ROMSDAL 1519 VOLDA SKATT MIDT-NORGE 8 8.0
MØRE OG ROMSDAL 1525 STRANDA SKATT MIDT-NORGE 5 4.9
MØRE OG ROMSDAL 1525 STRANDA SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 1 0.3
MØRE OG ROMSDAL 1566 SURNADAL SKATT MIDT-NORGE 12 10.9
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM SKATTEDIREKTORATET 5 5.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM SKATT MIDT-NORGE 205 197.3
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 10 8.6
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM SKATTEOPPLYSNINGEN 14 13.2
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM TOLLREGION MIDT-NORGE 87 83.8
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING 58 57.4
SØR-TRØNDELAG 1617 HITRA SKATT MIDT-NORGE 4 3.5
SØR-TRØNDELAG 1627 BJUGN SKATT MIDT-NORGE 7 5.6
SØR-TRØNDELAG 1634 OPPDAL SKATT MIDT-NORGE 3 3.0
SØR-TRØNDELAG 1638 ORKDAL SKATT MIDT-NORGE 15 13.9
SØR-TRØNDELAG 1640 RØROS SKATT MIDT-NORGE 5 5.0
SØR-TRØNDELAG 1640 RØROS TOLLREGION MIDT-NORGE 5 4.3
SØR-TRØNDELAG 1648 MIDTRE GAULDAL SKATT MIDT-NORGE 9 8.8
SØR-TRØNDELAG 1653 MELHUS SKATT MIDT-NORGE 16 13.3
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER SKATT MIDT-NORGE 29 27.5
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER SKATTEOPPLYSNINGEN 44 42.1
NORD-TRØNDELAG 1703 NAMSOS SKATT MIDT-NORGE 13 12.1
NORD-TRØNDELAG 1714 STJØRDAL SKATT MIDT-NORGE 19 16.3
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER SKATTEDIREKTORATET 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER SKATT MIDT-NORGE 18 17.3
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1736 SNÅSA SKATT MIDT-NORGE 4 4.0
NORD-TRØNDELAG 1751 NÆRØY SKATT MIDT-NORGE 2 1.3
NORDLAND 1804 BODØ SKATT NORD 82 78.5
NORDLAND 1804 BODØ SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 6 6.0
NORDLAND 1804 BODØ SKATTEOPPLYSNINGEN 40 38.5
NORDLAND 1804 BODØ TOLLREGION MIDT-NORGE 27 25.7
NORDLAND 1805 NARVIK SKATT NORD 33 31.5
NORDLAND 1805 NARVIK TOLLREGION MIDT-NORGE 19 18.1
NORDLAND 1813 BRØNNØY SKATT NORD 3 3.0
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG SKATT NORD 15 14.1
NORDLAND 1824 VEFSN SKATT NORD 14 13.0
NORDLAND 1833 RANA SKATT NORD 23 21.6
NORDLAND 1833 RANA SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 1 0.7
NORDLAND 1833 RANA TOLLREGION MIDT-NORGE 8 7.6
NORDLAND 1833 RANA STATENS INNKREVINGSSENTRAL 364 347.5
NORDLAND 1837 MELØY SKATT NORD 1 1.0
NORDLAND 1840 SALTDAL TOLLREGION MIDT-NORGE 8 7.3
NORDLAND 1841 FAUSKE SKATT NORD 9 8.6
NORDLAND 1860 VESTVÅGØY SKATT NORD 15 14.5
NORDLAND 1865 VÅGAN SKATT NORD 3 3.0
NORDLAND 1870 SORTLAND SKATT NORD 19 19.0
NORDLAND 1871 ANDØY SKATT NORD 3 3.0
NORDLAND 1871 ANDØY SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 1 0.2
TROMS 1902 TROMSØ SKATT NORD 138 134.4
TROMS 1902 TROMSØ SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 2 2.0
TROMS 1902 TROMSØ TOLLREGION NORD-NORGE 35 34.9
TROMS 1902 TROMSØ DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING 19 18.5
TROMS 1903 HARSTAD SKATT NORD 44 42.5
TROMS 1903 HARSTAD TOLLREGION NORD-NORGE 4 4.0
TROMS 1924 MÅLSELV SKATT NORD 13 13.0
TROMS 1931 LENVIK SKATT NORD 16 15.4
TROMS 1939 STORFJORD TOLLREGION NORD-NORGE 7 7.0
TROMS 1942 NORDREISA SKATT NORD 9 8.5
FINNMARK 2002 VARDØ SKATT NORD 1 1.0
FINNMARK 2003 VADSØ SKATT NORD 37 35.7
FINNMARK 2003 VADSØ DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING 4 4.0
FINNMARK 2004 HAMMERFEST SKATT NORD 39 38.6
FINNMARK 2004 HAMMERFEST TOLLREGION NORD-NORGE 10 10.0
FINNMARK 2012 ALTA SKATT NORD 16 14.3
FINNMARK 2020 PORSANGER SKATT NORD 2 1.8
FINNMARK 2020 PORSANGER SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 1 0.2
FINNMARK 2025 TANA TOLLREGION NORD-NORGE 8 6.8
FINNMARK 2028 BÅTSFJORD SKATT NORD 2 2.0
FINNMARK 2028 BÅTSFJORD SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 1 0.2
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER SKATT NORD 3 3.0
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER TOLLREGION NORD-NORGE 23 22.2
SVALBARD 2111 SPITSBERGEN SKATT NORD 4 4.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (16) Departementsområdet FINANSDEPARTEMENTET per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 101 HALDEN SKATT ØST 16:3:2:11 SKATT ØST AVD HALDEN 22 21.0
ØSTFOLD 101 HALDEN TOLLREGION ØST-NORGE 16:5:2:1:4 SVINESUND TOLLSTED 115 110.5
ØSTFOLD 104 MOSS SENTRALSKATTEKONTORET FOR STORBEDRIFTER 16:3:1:8:1 SENTRALSKATTEKNTORET FOR STORBEDRIFTER AVD DRONNINGENS GATE 64 63.1
ØSTFOLD 104 MOSS SKATT ØST 16:3:2:20 SKATT ØST AVD MOSS 110 102.9
ØSTFOLD 104 MOSS SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 16:3:8:28 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD MOSS 2 2.0
ØSTFOLD 105 SARPSBORG SKATT ØST 16:3:2:25 SKATT ØST AVD SARPSBORG 30 27.3
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD SKATT ØST 16:3:2:8 SKATT ØST AVD FREDRIKSTAD 59 56.1
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 16:3:8:10 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD FREDRIKSTAD 2 1.8
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD TOLLREGION ØST-NORGE 16:5:2:1:1 FREDRIKSTAD REGIONTOLLSTED 110 105.4
ØSTFOLD 119 MARKER TOLLREGION ØST-NORGE 16:5:2:1:5 ØRJE TOLLSTED 44 41.0
ØSTFOLD 124 ASKIM SKATT ØST 16:3:2:1 SKATT ØST AVD ASKIM 25 22.8
ØSTFOLD 124 ASKIM SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 16:3:8:54 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD RENHOLD ASKIM 2 0.8
AKERSHUS 213 SKI SKATT ØST 16:3:2:26 SKATT ØST AVD SKI 47 43.2
AKERSHUS 213 SKI SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 16:3:8:35 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD SKI 1 1.0
AKERSHUS 219 BÆRUM SKATT ØST 16:3:2:24 SKATT ØST AVD SANDVIKA 105 96.6
AKERSHUS 219 BÆRUM SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 16:3:8:34 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD SANDVIKA 2 1.8
AKERSHUS 231 SKEDSMO SKATT ØST 16:3:2:17 SKATT ØST AVD LILLESTRØM 77 74.3
AKERSHUS 231 SKEDSMO SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 16:3:8:24 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD LILLESTRØM 3 2.6
AKERSHUS 235 ULLENSAKER SKATT ØST 16:3:2:13 SKATT ØST AVD JESSHEIM 37 36.0
AKERSHUS 235 ULLENSAKER SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 16:3:8:17 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD JESSHEIM 1 1.0
AKERSHUS 235 ULLENSAKER TOLLREGION OSLO OG AKERSHUS 16:5:2:2:1 TOLLREGION OSLO OG AKERSHUS GARDERMOEN 114 111.3
OSLO 301 OSLO FINANSDEPARTEMENTET 16:1 FINANSDEPARTEMENTET 303 297.1
OSLO 301 OSLO FINANSTILSYNET 16:2:1 FINANSTILSYNET 277 270.3
OSLO 301 OSLO SKATTEDIREKTORATET 16:3:1:1 SKATTEDIREKTORATET AVD OSLO 291 285.7
OSLO 301 OSLO SKATT ØST 16:3:2:21 SKATT ØST AVD OSLO 661 635.4
OSLO 301 OSLO OLJESKATTEKONTORET 16:3:7:1 OLJESKATTEKONTORET 46 45.4
OSLO 301 OSLO SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 16:3:8:31 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD OSLO 522 509.9
OSLO 301 OSLO SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 16:3:8:32 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD OSLO - SCHWEIGAARDS GATE 20 20.0
OSLO 301 OSLO SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 16:3:8:50 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD OSLO - SVEN OFTEDALS VEI 14 13.6
OSLO 301 OSLO SKATTEOPPLYSNINGEN 16:3:9:20 SKATTEOPPLYSNINGEN ØST AVD OSLO 50 47.8
OSLO 301 OSLO TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET 16:5:1:1 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET 323 316.2
OSLO 301 OSLO TOLLREGION OSLO OG AKERSHUS 16:5:2:2:2 TOLLREGION OSLO OG AKERSHUS OSLO 468 452.1
OSLO 301 OSLO STATISTISK SENTRALBYRÅ 16:7:1 STATISTISK SENTRALBYRÅ AVD OSLO 573 528.5
OSLO 301 OSLO DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING 16:8:1 DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING AVD SENTRALENHETEN 132 130.1
HEDMARK 402 KONGSVINGER SKATT ØST 16:3:2:14 SKATT ØST AVD KONGSVINGER 29 28.1
HEDMARK 402 KONGSVINGER SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 16:3:8:57 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD RENHOLD KONGSVINGER 1 0.2
HEDMARK 402 KONGSVINGER TOLLREGION ØST-NORGE 16:5:2:1:3 KONGSVINGER TOLLSTED 35 33.6
HEDMARK 402 KONGSVINGER STATISTISK SENTRALBYRÅ 16:7:2 STATISTISK SENTRALBYRÅ AVD KONGSVINGER 348 321.5
HEDMARK 403 HAMAR SKATTEDIREKTORATET 16:3:1:3 SKATTEDIREKTORATET AVD HAMAR 1 1.0
HEDMARK 403 HAMAR SKATT ØST 16:3:2:12 SKATT ØST AVD HAMAR 64 62.0
HEDMARK 403 HAMAR SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 16:3:8:13 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD HAMAR 5 5.0
HEDMARK 403 HAMAR SKATTEOPPLYSNINGEN 16:3:9:17 SKATTEOPPLYSNINGEN ØST AVD HAMAR 59 53.0
HEDMARK 403 HAMAR TOLLREGION ØST-NORGE 16:5:2:1:2 HAMAR TOLLSTED 12 12.0
HEDMARK 403 HAMAR DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING 16:8:6 DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING AVD HAMAR 53 50.1
HEDMARK 425 ÅSNES TOLLREGION ØST-NORGE 16:5:2:1:7 ÅSNES TOLLSTED 8 7.2
HEDMARK 427 ELVERUM SKATT ØST 16:3:2:4 SKATT ØST AVD ELVERUM 25 22.9
HEDMARK 428 TRYSIL SKATT ØST 16:3:2:28 SKATT ØST AVD TRYSIL 4 3.5
HEDMARK 428 TRYSIL SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 16:3:8:59 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD RENHOLD TRYSIL 1 0.2
HEDMARK 428 TRYSIL TOLLREGION ØST-NORGE 16:5:2:1:6 ØSTBY TOLLSTED 9 8.1
HEDMARK 430 STOR-ELVDAL SKATT ØST 16:3:2:27 SKATT ØST AVD STOR-ELVDAL 1 1.0
HEDMARK 434 ENGERDAL SKATT ØST 16:3:2:6 SKATT ØST AVD ENGERDAL 2 2.0
HEDMARK 437 TYNSET SKATT ØST 16:3:2:29 SKATT ØST AVD TYNSET 9 7.7
OPPLAND 501 LILLEHAMMER SKATTEDIREKTORATET 16:3:1:4 SKATTEDIREKTORATET AVD LILLEHAMMER 2 2.0
OPPLAND 501 LILLEHAMMER SKATT ØST 16:3:2:16 SKATT ØST AVD LILLEHAMMER 88 82.2
OPPLAND 501 LILLEHAMMER SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 16:3:8:47 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD LILLEHAMMER 41 39.0
OPPLAND 502 GJØVIK SKATT ØST 16:3:2:9 SKATT ØST AVD GJØVIK 46 43.1
OPPLAND 511 DOVRE SKATT ØST 16:3:2:3 SKATT ØST AVD DOMBÅS 1 1.0
OPPLAND 514 LOM SKATT ØST 16:3:2:18 SKATT ØST AVD LOM 1 1.0
OPPLAND 517 SEL SKATTEDIREKTORATET 16:3:1:7 SKATTEDIREKTORATET AVD OTTA 2 1.4
OPPLAND 517 SEL SKATT ØST 16:3:2:22 SKATT ØST AVD OTTA 14 13.0
OPPLAND 520 RINGEBU SKATT ØST 16:3:2:23 SKATT ØST AVD RINGEBU 1 1.0
OPPLAND 534 GRAN SKATT ØST 16:3:2:10 SKATT ØST AVD GRAN 18 16.0
OPPLAND 542 NORD-AURDAL SKATT ØST 16:3:2:15 SKATT ØST AVD LEIRA I VALDRES 13 11.9
OPPLAND 545 VANG SKATT ØST 16:3:2:30 SKATT ØST AVD VANG 2 1.6
BUSKERUD 602 DRAMMEN SKATT SØR 16:3:3:4 SKATT SØR AVD DRAMMEN 140 132.9
BUSKERUD 602 DRAMMEN SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 16:3:8:8 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD DRAMMEN 2 1.6
BUSKERUD 602 DRAMMEN TOLLREGION SØR-NORGE 16:5:2:3:1 DRAMMEN TOLLSTED 43 42.0
BUSKERUD 602 DRAMMEN DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING 16:8:5 DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING AVD DRAMMEN 28 27.8
BUSKERUD 604 KONGSBERG SKATT SØR 16:3:3:13 SKATT SØR AVD KONGSBERG 22 20.7
BUSKERUD 605 RINGERIKE SKATT SØR 16:3:3:21 SKATT SØR AVD RINGERIKE 21 20.3
BUSKERUD 617 GOL SKATT SØR 16:3:3:9 SKATT SØR AVD GOL 13 11.9
BUSKERUD 624 ØVRE EIKER SKATT SØR 16:3:3:31 SKATT SØR AVD ØVRE EIKER 28 26.4
VESTFOLD 702 HOLMESTRAND SKATT SØR 16:3:3:12 SKATT SØR AVD HOLMESTRAND 26 23.7
VESTFOLD 702 HOLMESTRAND SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 16:3:8:52 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD HOLMESTRAND 1 0.6
VESTFOLD 704 TØNSBERG SKATT SØR 16:3:3:28 SKATT SØR AVD TØNSBERG 117 111.4
VESTFOLD 704 TØNSBERG SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 16:3:8:43 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD TØNSBERG 4 3.2
VESTFOLD 706 SANDEFJORD SKATT SØR 16:3:3:23 SKATT SØR AVD SANDEFJORD 30 26.4
VESTFOLD 706 SANDEFJORD SKATTEOPPLYSNINGEN 16:3:9:8 SKATTEOPPLYSNINGEN SØR AVD SANDEFJORD 2 2.0
VESTFOLD 706 SANDEFJORD TOLLREGION SØR-NORGE 16:5:2:3:4 SANDEFJORD TOLLSTED 74 71.2
VESTFOLD 709 LARVIK SKATT SØR 16:3:3:16 SKATT SØR AVD LARVIK 23 21.9
VESTFOLD 709 LARVIK SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 16:3:8:53 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD LARVIK 2 0.5
TELEMARK 805 PORSGRUNN SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 16:3:8:37 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD SKIEN 2 2.0
TELEMARK 805 PORSGRUNN TOLLREGION SØR-NORGE 16:5:2:3:2 GRENLAND TOLLSTED 39 36.8
TELEMARK 806 SKIEN SKATT SØR 16:3:3:26 SKATT SØR AVD SKIEN 129 121.0
TELEMARK 807 NOTODDEN SKATT SØR 16:3:3:20 SKATT SØR AVD NOTODDEN 10 9.3
TELEMARK 815 KRAGERØ SKATT SØR 16:3:3:14 SKATT SØR AVD KRAGERØ 16 14.5
TELEMARK 815 KRAGERØ SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 16:3:8:18 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD KRAGERØ 1 0.3
TELEMARK 821 SKATT SØR 16:3:3:3 SKATT SØR AVD BØ 11 9.9
TELEMARK 828 SELJORD SKATT SØR 16:3:3:24 SKATT SØR AVD SELJORD 6 5.4
TELEMARK 834 VINJE SKATT SØR 16:3:3:30 SKATT SØR AVD VINJE 4 3.8
AUST-AGDER 901 RISØR SKATT SØR 16:3:3:22 SKATT SØR AVD RISØR 10 9.5
AUST-AGDER 904 GRIMSTAD SKATT SØR 16:3:3:10 SKATT SØR AVD GRIMSTAD 52 49.5
AUST-AGDER 904 GRIMSTAD SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 16:3:8:12 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD GRIMSTAD 234 231.3
AUST-AGDER 906 ARENDAL SKATT SØR 16:3:3:1 SKATT SØR AVD ARENDAL 18 16.9
AUST-AGDER 937 EVJE OG HORNNES SKATT SØR 16:3:3:5 SKATT SØR AVD EVJE OG HORNES 8 7.6
AUST-AGDER 937 EVJE OG HORNNES SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 16:3:8:9 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD EVJE 1 0.2
AUST-AGDER 940 VALLE SKATT SØR 16:3:3:29 SKATT SØR AVD VALLE 2 1.6
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND SKATT SØR 16:3:3:15 SKATT SØR AVD KRISTIANSAND 55 51.8
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 16:3:8:19 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD KRISTIANSAND 6 5.8
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND SKATTEOPPLYSNINGEN 16:3:9:4 SKATTEOPPLYSNINGEN SØR AVD KRISTIANSAND 64 56.3
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND TOLLREGION SØR-NORGE 16:5:2:3:3 KRISTIANSAND REGIONTOLLSTED 99 95.6
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING 16:8:4 DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING AVD KRISTIANSAND 27 26.8
VEST-AGDER 1002 MANDAL SKATT SØR 16:3:3:18 SKATT SØR AVD MANDAL 16 14.5
VEST-AGDER 1032 LYNGDAL SKATT SØR 16:3:3:17 SKATT SØR AVD LYNGDAL 18 17.5
VEST-AGDER 1032 LYNGDAL SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 16:3:8:25 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD LYNGDAL 1 0.4
VEST-AGDER 1032 LYNGDAL SKATTEOPPLYSNINGEN 16:3:9:5 SKATTEOPPLYSNINGEN SØR AVD LYNGDAL 2 1.8
ROGALAND 1101 EIGERSUND SKATT VEST 16:3:4:10 SKATT VEST AVD EGERSUND 13 11.8
ROGALAND 1101 EIGERSUND SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 16:3:8:55 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD RENHOLD EGERSUND 1 0.4
ROGALAND 1103 STAVANGER SKATT VEST 16:3:4:34 SKATT VEST AVD STAVANGER 434 411.9
ROGALAND 1103 STAVANGER SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 16:3:8:39 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD STAVANGER 5 4.6
ROGALAND 1103 STAVANGER TOLLREGION VEST-NORGE 16:5:2:4:4 STAVANGER TOLLSTED 50 46.4
ROGALAND 1103 STAVANGER DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING 16:8:2 DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING AVD STAVANGER 42 40.9
ROGALAND 1106 HAUGESUND SKATT VEST 16:3:4:19 SKATT VEST AVD HAUGALAND 63 59.1
ROGALAND 1106 HAUGESUND SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 16:3:8:48 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD HAUGALAND 1 0.8
ROGALAND 1106 HAUGESUND TOLLREGION VEST-NORGE 16:5:2:4:2 HAUGESUND TOLLSTED 17 16.0
ROGALAND 1121 TIME SKATT VEST 16:3:4:8 SKATT VEST AVD BRYNE 27 23.1
ROGALAND 1130 STRAND SKATT VEST 16:3:4:22 SKATT VEST AVD JØRPELAND 6 5.4
ROGALAND 1130 STRAND SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 16:3:8:56 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD RENHOLD JØRPELAND 1 0.3
ROGALAND 1134 SULDAL SKATT VEST 16:3:4:29 SKATT VEST AVD SULDAL 4 3.5
HORDALAND 1201 BERGEN SKATT VEST 16:3:4:5 SKATT VEST AVD BERGEN 312 299.2
HORDALAND 1201 BERGEN SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 16:3:8:4 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD BERGEN 6 6.0
HORDALAND 1201 BERGEN SKATTEOPPLYSNINGEN 16:3:9:11 SKATTEOPPLYSNINGEN VEST AVD BERGEN 32 30.0
HORDALAND 1201 BERGEN TOLLREGION VEST-NORGE 16:5:2:4:1 BERGEN REGIONTOLLSTED 112 110.5
HORDALAND 1221 STORD SKATT VEST 16:3:4:35 SKATT VEST AVD STORD 13 11.7
HORDALAND 1224 KVINNHERAD SKATT VEST 16:3:4:23 SKATT VEST AVD ROSENDAL 6 5.6
HORDALAND 1228 ODDA SKATT VEST 16:3:4:28 SKATT VEST AVD ODDA 3 3.0
HORDALAND 1235 VOSS SKATT VEST 16:3:4:40 SKATT VEST AVD VOSS 13 10.9
HORDALAND 1238 KVAM SKATT VEST 16:3:4:27 SKATT VEST AVD NORHEIMSUND 11 9.3
HORDALAND 1243 OS SKATT VEST 16:3:4:6 SKATT VEST AVD OS 12 11.1
HORDALAND 1246 FJELL SKATT VEST 16:3:4:33 SKATT VEST AVD FJELL 2 1.5
HORDALAND 1263 LINDÅS SKATT VEST 16:3:4:26 SKATT VEST AVD KNARVIK 22 19.8
SOGN OG FJORDANE 1401 FLORA SKATT VEST 16:3:4:14 SKATT VEST AVD FLORØ 9 9.0
SOGN OG FJORDANE 1411 GULEN SKATT VEST 16:3:4:24 SKATT VEST AVD LEIKANGER 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1416 HØYANGER SKATT VEST 16:3:4:24 SKATT VEST AVD LEIKANGER 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1419 LEIKANGER SKATT VEST 16:3:4:24 SKATT VEST AVD LEIKANGER 34 33.5
SOGN OG FJORDANE 1419 LEIKANGER SKATTEOPPLYSNINGEN 16:3:9:12 SKATTEOPPLYSNINGEN VEST AVD LEIKANGER 33 31.6
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL SKATT VEST 16:3:4:31 SKATT VEST AVD SOGNDAL 8 7.4
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL SKATTEOPPLYSNINGEN 16:3:9:14 SKATTEOPPLYSNINGEN VEST AVD SOGNDAL 2 2.0
SOGN OG FJORDANE 1424 ÅRDAL SKATT VEST 16:3:4:44 SKATT VEST AVD ÅRDAL 2 2.0
SOGN OG FJORDANE 1429 FJALER SKATT VEST 16:3:4:13 SKATT VEST AVD FJALER 5 4.8
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE SKATT VEST 16:3:4:16 SKATT VEST AVD FØRDE 19 18.8
SOGN OG FJORDANE 1439 VÅGSØY SKATT VEST 16:3:4:41 SKATT VEST AVD MÅLØY 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1443 EID SKATT VEST 16:3:4:25 SKATT VEST AVD NORDFJORDEID 15 13.0
SOGN OG FJORDANE 1443 EID SKATTEOPPLYSNINGEN 16:3:9:13 SKATTEOPPLYSNINGEN VEST AVD NORDFJORDEID 1 1.0
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE SKATT MIDT-NORGE 16:3:5:21 SKATT MIDT-NORGE AVD MOLDE 121 114.9
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 16:3:8:27 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD MOLDE 4 3.8
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND SKATT MIDT-NORGE 16:3:5:51 SKATT MIDT-NORGE AVD ÅLESUND 53 50.6
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 16:3:8:46 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD ÅLESUND 2 1.7
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND TOLLREGION VEST-NORGE 16:5:2:4:5 ÅLESUND TOLLSTED 14 13.3
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND SKATT MIDT-NORGE 16:3:5:10 SKATT MIDT-NORGE AVD KRISTIANSUND 20 17.8
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 16:3:8:20 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD KRISTIANSUND 1 0.5
MØRE OG ROMSDAL 1516 ULSTEIN SKATT MIDT-NORGE 16:3:5:46 SKATT MIDT-NORGE AVD ULSTEIN 14 12.9
MØRE OG ROMSDAL 1516 ULSTEIN SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 16:3:8:44 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD ULSTEIN 1 0.4
MØRE OG ROMSDAL 1519 VOLDA SKATT MIDT-NORGE 16:3:5:48 SKATT MIDT-NORGE AVD VOLDA 8 8.0
MØRE OG ROMSDAL 1525 STRANDA SKATT MIDT-NORGE 16:3:5:41 SKATT MIDT-NORGE AVD STRANDA 5 4.9
MØRE OG ROMSDAL 1525 STRANDA SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 16:3:8:40 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD STRANDA 1 0.3
MØRE OG ROMSDAL 1566 SURNADAL SKATT MIDT-NORGE 16:3:5:43 SKATT MIDT-NORGE AVD SURNADAL 12 10.9
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM SKATTEDIREKTORATET 16:3:1:5 SKATTEDIREKTORATET AVD TRONDHEIM 5 5.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM SKATT MIDT-NORGE 16:3:5:45 SKATT MIDT-NORGE AVD TRONDHEIM 205 197.3
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 16:3:8:42 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD TRONDHEIM 10 8.6
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM SKATTEOPPLYSNINGEN 16:3:9:2 SKATTEOPPLYSNINGEN MIDT AVD TRONDHEIM 14 13.2
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM TOLLREGION MIDT-NORGE 16:5:2:5:5 TRONDHEIM REGIONTOLLSTED 87 83.8
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING 16:8:3 DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING AVD TRONDHEIM 58 57.4
SØR-TRØNDELAG 1617 HITRA SKATT MIDT-NORGE 16:3:5:9 SKATT MIDT-NORGE AVD HITRA 4 3.5
SØR-TRØNDELAG 1627 BJUGN SKATT MIDT-NORGE 16:3:5:2 SKATT MIDT-NORGE AVD BJUGN 7 5.6
SØR-TRØNDELAG 1634 OPPDAL SKATT MIDT-NORGE 16:3:5:27 SKATT MIDT-NORGE AVD OPPDAL 3 3.0
SØR-TRØNDELAG 1638 ORKDAL SKATT MIDT-NORGE 16:3:5:28 SKATT MIDT-NORGE AVD ORKDAL 15 13.9
SØR-TRØNDELAG 1640 RØROS SKATT MIDT-NORGE 16:3:5:34 SKATT MIDT-NORGE AVD RØROS 5 5.0
SØR-TRØNDELAG 1640 RØROS TOLLREGION MIDT-NORGE 16:5:2:5:6 VAULDALEN TOLLSTED 5 4.3
SØR-TRØNDELAG 1648 MIDTRE GAULDAL SKATT MIDT-NORGE 16:3:5:20 SKATT MIDT-NORGE AVD MIDTRE GAULDAL 9 8.8
SØR-TRØNDELAG 1653 MELHUS SKATT MIDT-NORGE 16:3:5:17 SKATT MIDT-NORGE AVD MELHUS 16 13.3
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER SKATT MIDT-NORGE 16:3:5:39 SKATT MIDT-NORGE AVD STEINKJER 29 27.5
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER SKATTEOPPLYSNINGEN 16:3:9:1 SKATTEOPPLYSNINGEN MIDT AVD STEINKJER 44 42.1
NORD-TRØNDELAG 1703 NAMSOS SKATT MIDT-NORGE 16:3:5:23 SKATT MIDT-NORGE AVD NAMSOS 13 12.1
NORD-TRØNDELAG 1714 STJØRDAL SKATT MIDT-NORGE 16:3:5:40 SKATT MIDT-NORGE AVD STJØRDAL 19 16.3
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER SKATTEDIREKTORATET 16:3:1:6 SKATTEDIREKTORATET AVD LEVANGER 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER SKATT MIDT-NORGE 16:3:5:13 SKATT MIDT-NORGE AVD LEVANGER 18 17.3
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 16:3:8:23 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD LEVANGER 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1736 SNÅSA SKATT MIDT-NORGE 16:3:5:38 SKATT MIDT-NORGE AVD SNÅSA 4 4.0
NORD-TRØNDELAG 1751 NÆRØY SKATT MIDT-NORGE 16:3:5:26 SKATT MIDT-NORGE AVD NÆRØY 2 1.3
NORDLAND 1804 BODØ SKATT NORD 16:3:6:6 SKATT NORD AVD BODØ 82 78.5
NORDLAND 1804 BODØ SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 16:3:8:5 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD BODØ 6 6.0
NORDLAND 1804 BODØ SKATTEOPPLYSNINGEN 16:3:9:3 SKATTEOPPLYSNINGEN NORD AVD BODØ 40 38.5
NORDLAND 1804 BODØ TOLLREGION MIDT-NORGE 16:5:2:5:1 BODØ TOLLSTED 27 25.7
NORDLAND 1805 NARVIK SKATT NORD 16:3:6:21 SKATT NORD AVD NARVIK 33 31.5
NORDLAND 1805 NARVIK TOLLREGION MIDT-NORGE 16:5:2:5:4 NARVIK TOLLSTED 19 18.1
NORDLAND 1813 BRØNNØY SKATT NORD 16:3:6:7 SKATT NORD AVD BRØNNØY 3 3.0
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG SKATT NORD 16:3:6:1 SKATT NORD AVD ALSTAHAUG 15 14.1
NORDLAND 1824 VEFSN SKATT NORD 16:3:6:33 SKATT NORD AVD VEFSN 14 13.0
NORDLAND 1833 RANA SKATT NORD 16:3:6:24 SKATT NORD AVD RANA 23 21.6
NORDLAND 1833 RANA SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 16:3:8:33 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD RANA 1 0.7
NORDLAND 1833 RANA TOLLREGION MIDT-NORGE 16:5:2:5:3 MO TOLLSTED 8 7.6
NORDLAND 1833 RANA STATENS INNKREVINGSSENTRAL 16:9:1 STATENS INNKREVINGSSENTRAL 364 347.5
NORDLAND 1837 MELØY SKATT NORD 16:3:6:19 SKATT NORD AVD MELØY 1 1.0
NORDLAND 1840 SALTDAL TOLLREGION MIDT-NORGE 16:5:2:5:2 JUNKERDAL TOLLSTED 8 7.3
NORDLAND 1841 FAUSKE SKATT NORD 16:3:6:9 SKATT NORD AVD FAUSKE 9 8.6
NORDLAND 1860 VESTVÅGØY SKATT NORD 16:3:6:34 SKATT NORD AVD VESTVÅGØY 15 14.5
NORDLAND 1865 VÅGAN SKATT NORD 16:3:6:35 SKATT NORD AVD VÅGAN 3 3.0
NORDLAND 1870 SORTLAND SKATT NORD 16:3:6:26 SKATT NORD AVD SORTLAND 19 19.0
NORDLAND 1871 ANDØY SKATT NORD 16:3:6:3 SKATT NORD AVD ANDØY 3 3.0
NORDLAND 1871 ANDØY SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 16:3:8:2 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD ANDØY 1 0.2
TROMS 1902 TROMSØ SKATT NORD 16:3:6:30 SKATT NORD AVD TROMSØ KAIGATA 104 101.6
TROMS 1902 TROMSØ SKATT NORD 16:3:6:36 SKATT NORD AVD TROMSØ FREDRIK LANGES GATE 19 18.4
TROMS 1902 TROMSØ SKATT NORD 16:3:6:37 SKATT NORD AVD TROMSØ KIRKEGATA 15 14.4
TROMS 1902 TROMSØ SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 16:3:8:41 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD TROMSØ 2 2.0
TROMS 1902 TROMSØ TOLLREGION NORD-NORGE 16:5:2:6:7 TROMSØ REGIONTOLLSTED 35 34.9
TROMS 1902 TROMSØ DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING 16:8:7 DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING AVD TROMSØ 19 18.5
TROMS 1903 HARSTAD SKATT NORD 16:3:6:14 SKATT NORD AVD HARSTAD 44 42.5
TROMS 1903 HARSTAD TOLLREGION NORD-NORGE 16:5:2:6:2 HARSTAD TOLLSTED 4 4.0
TROMS 1924 MÅLSELV SKATT NORD 16:3:6:5 SKATT NORD AVD BARDUFOSS 13 13.0
TROMS 1931 LENVIK SKATT NORD 16:3:6:10 SKATT NORD AVD FINNSNES 16 15.4
TROMS 1939 STORFJORD TOLLREGION NORD-NORGE 16:5:2:6:3 HELLIGSKOGEN TOLLSTED 7 7.0
TROMS 1942 NORDREISA SKATT NORD 16:3:6:22 SKATT NORD AVD NORD-TROMS 9 8.5
FINNMARK 2002 VARDØ SKATT NORD 16:3:6:32 SKATT NORD AVD VARDØ 1 1.0
FINNMARK 2003 VADSØ SKATT NORD 16:3:6:31 SKATT NORD AVD VADSØ 37 35.7
FINNMARK 2003 VADSØ DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING 16:8:8 DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING AVD VADSØ 4 4.0
FINNMARK 2004 HAMMERFEST SKATT NORD 16:3:6:13 SKATT NORD AVD HAMMERFEST 39 38.6
FINNMARK 2004 HAMMERFEST TOLLREGION NORD-NORGE 16:5:2:6:1 HAMMERFEST TOLLSTED 10 10.0
FINNMARK 2012 ALTA SKATT NORD 16:3:6:2 SKATT NORD AVD ALTA 16 14.3
FINNMARK 2020 PORSANGER SKATT NORD 16:3:6:38 SKATT NORD AVD PORSANGER 2 1.8
FINNMARK 2020 PORSANGER SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 16:3:8:58 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD RENHOLD PORSANGER 1 0.2
FINNMARK 2025 TANA TOLLREGION NORD-NORGE 16:5:2:6:6 POLMAK TOLLSTED 8 6.8
FINNMARK 2028 BÅTSFJORD SKATT NORD 16:3:6:8 SKATT NORD AVD BÅTSFJORD 2 2.0
FINNMARK 2028 BÅTSFJORD SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 16:3:8:51 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD BÅTSFJORD 1 0.2
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER SKATT NORD 16:3:6:29 SKATT NORD AVD SØR-VARANGER 3 3.0
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER TOLLREGION NORD-NORGE 16:5:2:6:4 KIRKENES TOLLSTED 23 22.2
SVALBARD 2111 SPITSBERGEN SKATT NORD 16:3:6:28 SKATT NORD AVD SVALBARD 4 4.0