FORVALTNINGSDATABASEN

SPYDEBERG, ØSTFOLD

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i SPYDEBERG (ØSTFOLD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 24 13 37 22 3 25 2 10 12
1981 23 15 38 21 4 25 2 11 13
1982 21 14 35 19 4 23 2 10 12
1983 21 14 35 20 3 23 1 11 12
1984 20 17 37 19 3 22 1 14 15
1985 17 18 35 17 5 22 13 13
1986 18 21 39 18 6 24 15 15
1987 19 21 40 19 8 27 13 13
1988 16 20 36 16 7 23 13 13
1989 17 20 37 17 9 26 11 11
1990 20 19 39 19 7 26 1 12 13
1991 15 20 35 14 7 21 1 13 14
1992 14 24 38 12 10 22 2 14 16
1993 14 28 42 11 11 22 3 17 20
1994 10 25 35 9 10 19 1 15 16
1995 12 28 40 11 12 23 1 16 17
1996 12 27 39 11 11 22 1 16 17
1997 13 28 41 12 13 25 1 15 16
1998 7 18 25 7 10 17 8 8
1999 7 27 34 7 15 22 12 12
2000 5 10 15 5 6 11 4 4
2001 6 9 15 6 5 11 4 4
2002 4 6 10 4 5 9 1 1
2003 6 6 12 6 4 10 2 2
2004 8 6 14 8 4 12 2 2
2005 7 6 13 6 5 11 1 1 2
2006 5 7 12 4 5 9 1 2 3
2007 5 7 12 4 5 9 1 2 3
2008 5 10 15 5 7 12 3 3
2009 5 8 13 5 4 9 4 4
2010 5 9 14 5 6 11 3 3
2011 6 6 12 6 3 9 3 3
2012 4 6 10 3 4 7 1 2 3
2013 3 5 8 3 3 6 2 2
2014 4 8 12 4 5 9 3 3
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i SPYDEBERG (ØSTFOLD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 23.0 7.6 30.6 22.0 3.0 25.0 1.0 4.6 5.6
1981 22.0 9.1 31.1 21.0 4.0 25.0 1.0 5.1 6.1
1982 19.9 9.1 29.1 19.0 4.0 23.0 0.9 5.1 6.1
1983 20.7 8.3 29.0 20.0 3.0 23.0 0.7 5.3 5.9
1984 19.7 9.9 29.5 19.0 3.0 22.0 0.7 6.8 7.5
1985 17.0 10.9 27.9 17.0 5.0 22.0 5.9 5.9
1986 18.0 12.8 30.8 18.0 6.0 24.0 6.8 6.8
1987 19.0 13.3 32.3 19.0 8.0 27.0 5.3 5.3
1988 16.0 12.6 28.6 16.0 7.0 23.0 5.6 5.6
1989 17.0 12.9 29.9 17.0 9.0 26.0 3.9 3.9
1990 19.5 12.3 31.8 19.0 7.0 26.0 0.5 5.3 5.8
1991 14.5 12.5 27.0 14.0 7.0 21.0 0.5 5.5 6.0
1992 13.0 17.0 30.0 12.0 10.0 22.0 1.0 7.1 8.1
1993 12.4 17.4 29.8 11.0 11.0 22.0 1.4 6.4 7.8
1994 9.2 18.1 27.3 9.0 10.0 19.0 0.2 8.1 8.3
1995 11.3 19.2 30.5 11.0 12.0 23.0 0.3 7.2 7.5
1996 11.1 19.0 30.1 11.0 11.0 22.0 0.2 7.9 8.1
1997 12.3 20.8 33.1 12.0 13.0 25.0 0.3 7.8 8.1
1998 7.0 13.9 20.9 7.0 10.0 17.0 3.9 3.9
1999 7.0 20.2 27.2 7.0 15.0 22.0 5.2 5.2
2000 5.0 7.6 12.6 5.0 6.0 11.0 1.6 1.6
2001 6.0 6.6 12.6 6.0 5.0 11.0 1.6 1.6
2002 4.0 5.5 9.5 4.0 5.0 9.0 0.5 0.5
2003 6.0 4.9 10.9 6.0 4.0 10.0 0.9 0.9
2004 8.0 4.9 12.9 8.0 4.0 12.0 0.9 0.9
2005 6.5 5.8 12.3 6.0 5.0 11.0 0.5 0.8 1.3
2006 4.8 6.3 11.1 4.0 5.0 9.0 0.8 1.3 2.1
2007 4.5 6.0 10.5 4.0 5.0 9.0 0.5 1.0 1.5
2008 5.0 8.6 13.6 5.0 7.0 12.0 1.6 1.6
2009 5.0 6.3 11.3 5.0 4.0 9.0 2.3 2.3
2010 5.0 7.8 12.8 5.0 6.0 11.0 1.8 1.8
2011 6.0 5.4 11.4 6.0 3.0 9.0 2.4 2.4
2012 3.6 5.6 9.2 3.0 4.0 7.0 0.6 1.6 2.2
2013 3.0 4.6 7.6 3.0 3.0 6.0 1.6 1.6
2014 4.0 7.2 11.2 4.0 5.0 9.0 2.2 2.2
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i SPYDEBERG (ØSTFOLD)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 37 0.0 30.6 0.0
1981 38 0.0 31.1 0.0
1982 35 0.0 29.1 0.0
1983 35 0.0 29.0 0.0
1984 37 0.0 29.5 0.0
1985 35 0.0 27.9 0.0
1986 39 0.0 30.8 0.0
1987 40 0.0 32.3 0.0
1988 36 0.0 28.6 0.0
1989 37 0.0 29.9 0.0
1990 39 0.0 31.8 0.0
1991 35 0.0 27.0 0.0
1992 38 0.0 30.0 0.0
1993 42 0.0 29.8 0.0
1994 35 0.0 27.3 0.0
1995 40 0.0 30.5 0.0
1996 39 0.0 30.1 0.0
1997 41 0.0 33.1 0.0
1998 25 0.0 20.9 0.0
1999 34 0.0 27.2 0.0
2000 15 0.0 1.0 12.6 0.0
2001 15 0.0 0.9 12.6 0.0
2002 10 0.0 0.6 9.5 0.0
2003 12 0.0 0.7 10.9 0.0
2004 14 0.0 0.8 12.9 0.0
2005 13 0.0 0.8 12.3 0.0
2006 12 0.0 0.6 11.1 0.0
2007 12 0.0 0.6 10.5 0.0
2008 15 0.0 0.7 13.6 0.0
2009 13 0.0 0.6 11.3 0.0
2010 14 0.0 0.6 12.8 0.0
2011 12 0.0 0.6 11.4 0.0
2012 10 0.0 0.5 9.2 0.0
2013 8 0.0 0.4 7.6 0.0
2014 12 0.0 0.6 11.2 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i SPYDEBERG (ØSTFOLD), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 2 2.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 9 8.2
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i SPYDEBERG (ØSTFOLD), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BORG BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 2 2.0
NAV ØSTFOLD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 9 8.2
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i SPYDEBERG (ØSTFOLD), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:1:44 BORG BISPEDØMME PRESTESKAPET I SPYDEBERG KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
13:8:121 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET SPYDEBERG SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 2 2.0
90:2:2:1:19 NAV ØSTFOLD NAV SPYDEBERG ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 9 8.2