FORVALTNINGSDATABASEN

AUSTEVOLL, HORDALAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i AUSTEVOLL (HORDALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 34 20 54 31 7 38 3 13 16
1981 35 21 56 33 10 43 2 11 13
1982 39 23 62 36 9 45 3 14 17
1983 36 23 59 33 9 42 3 14 17
1984 33 19 52 30 9 39 3 10 13
1985 26 18 44 24 8 32 2 10 12
1986 27 26 53 25 12 37 2 14 16
1987 33 26 59 30 16 46 3 10 13
1988 33 32 65 31 18 49 2 14 16
1989 28 32 60 27 18 45 1 14 15
1990 28 32 60 27 19 46 1 13 14
1991 28 35 63 27 17 44 1 18 19
1992 29 43 72 28 27 55 1 16 17
1993 31 37 68 26 16 42 5 21 26
1994 29 34 63 25 17 42 4 17 21
1995 27 39 66 24 16 40 3 23 26
1996 28 40 68 27 19 46 1 21 22
1997 24 39 63 23 18 41 1 21 22
1998 23 39 62 22 18 40 1 21 22
1999 27 41 68 24 23 47 3 18 21
2000 23 26 49 22 13 35 1 13 14
2001 30 33 63 27 17 44 3 16 19
2002 24 20 44 22 11 33 2 9 11
2003 25 20 45 21 11 32 4 9 13
2004 22 21 43 20 9 29 2 12 14
2005 21 21 42 18 10 28 3 11 14
2006 21 24 45 17 13 30 4 11 15
2007 19 25 44 17 15 32 2 10 12
2008 20 25 45 17 13 30 3 12 15
2009 23 27 50 21 16 37 2 11 13
2010 22 26 48 21 18 39 1 8 9
2011 24 27 51 21 19 40 3 8 11
2012 24 30 54 22 20 42 2 10 12
2013 23 30 53 21 21 42 2 9 11
2014 25 30 55 23 22 45 2 8 10
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i AUSTEVOLL (HORDALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 33.1 13.3 46.4 31.0 7.0 38.0 2.1 6.3 8.4
1981 34.2 15.4 49.6 33.0 10.0 43.0 1.2 5.4 6.6
1982 38.2 16.0 54.2 36.0 9.0 45.0 2.2 7.0 9.2
1983 35.2 15.8 51.0 33.0 9.0 42.0 2.2 6.8 9.0
1984 31.9 13.6 45.5 30.0 9.0 39.0 1.9 4.6 6.5
1985 25.4 13.3 38.6 24.0 8.0 32.0 1.4 5.3 6.6
1986 26.4 18.6 44.9 25.0 12.0 37.0 1.4 6.6 7.9
1987 32.2 20.7 52.9 30.0 16.0 46.0 2.2 4.7 6.9
1988 32.4 25.1 57.5 31.0 18.0 49.0 1.4 7.1 8.5
1989 27.9 24.6 52.5 27.0 18.0 45.0 0.9 6.6 7.5
1990 27.9 25.4 53.3 27.0 19.0 46.0 0.9 6.4 7.3
1991 27.8 26.2 54.0 27.0 17.0 44.0 0.8 9.2 10.0
1992 28.8 34.3 63.1 28.0 27.0 55.0 0.8 7.3 8.1
1993 28.5 25.5 53.9 26.0 16.0 42.0 2.5 9.5 11.9
1994 27.0 24.4 51.4 25.0 17.0 42.0 2.0 7.4 9.4
1995 25.2 27.3 52.5 24.0 16.0 40.0 1.2 11.3 12.5
1996 27.9 30.2 58.1 27.0 19.0 46.0 0.9 11.2 12.1
1997 23.9 28.6 52.5 23.0 18.0 41.0 0.9 10.6 11.5
1998 22.9 28.7 51.6 22.0 18.0 40.0 0.9 10.7 11.6
1999 26.4 32.4 58.8 24.0 23.0 47.0 2.4 9.4 11.8
2000 22.4 20.5 42.9 22.0 13.0 35.0 0.4 7.5 7.9
2001 28.6 26.2 54.8 27.0 17.0 44.0 1.6 9.2 10.8
2002 23.2 16.2 39.4 22.0 11.0 33.0 1.2 5.2 6.4
2003 23.0 16.5 39.5 21.0 11.0 32.0 2.0 5.5 7.5
2004 21.6 16.4 38.0 20.0 9.0 29.0 1.6 7.4 9.0
2005 19.8 16.7 36.5 18.0 10.0 28.0 1.8 6.7 8.5
2006 19.2 19.0 38.2 17.0 13.0 30.0 2.2 6.0 8.2
2007 17.5 20.2 37.7 17.0 15.0 32.0 0.5 5.2 5.7
2008 18.5 20.5 39.0 17.0 13.0 30.0 1.5 7.5 9.0
2009 22.1 22.9 45.0 21.0 16.0 37.0 1.1 6.8 7.9
2010 21.5 23.1 44.7 21.0 18.0 39.0 0.5 5.2 5.7
2011 22.7 24.2 46.9 21.0 19.0 40.0 1.7 5.2 6.9
2012 23.6 27.2 50.8 22.0 20.0 42.0 1.6 7.2 8.8
2013 21.8 25.6 47.5 21.0 21.0 42.0 0.8 4.7 5.5
2014 24.6 26.6 51.2 23.0 22.0 45.0 1.6 4.7 6.2
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i AUSTEVOLL (HORDALAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 54 0.0 46.4 0.0
1981 56 0.0 49.6 0.0
1982 62 0.0 54.2 0.0
1983 59 0.0 51.0 0.0
1984 52 0.0 45.5 0.0
1985 44 0.0 38.6 0.0
1986 53 0.0 44.9 0.0
1987 59 0.0 52.9 0.0
1988 65 0.0 57.5 0.0
1989 60 0.0 52.5 0.0
1990 60 0.0 53.3 0.0
1991 63 0.0 54.0 0.0
1992 72 0.0 63.1 0.0
1993 68 0.0 53.9 0.0
1994 63 0.0 51.4 0.0
1995 66 0.0 52.5 0.0
1996 68 0.0 58.1 0.0
1997 63 0.0 52.5 0.0
1998 62 0.0 51.6 0.0
1999 68 0.0 58.8 0.0
2000 49 0.0 2.3 42.9 0.0
2001 63 0.0 2.8 54.8 0.0
2002 44 0.0 1.9 39.4 0.0
2003 45 0.0 2.2 39.5 0.0
2004 43 0.0 2.1 38.0 0.0
2005 42 0.0 2.1 36.5 0.0
2006 45 0.0 2.0 38.2 0.0
2007 44 0.0 1.9 37.7 0.0
2008 45 0.0 1.9 39.0 0.0
2009 50 0.0 2.0 45.0 0.0
2010 48 0.0 1.9 44.7 0.0
2011 51 0.0 1.9 46.9 0.0
2012 54 0.0 1.9 50.8 0.0
2013 53 0.0 1.8 47.5 0.0
2014 55 0.0 1.8 51.2 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i AUSTEVOLL (HORDALAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 44 41.7
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 7 5.7
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i AUSTEVOLL (HORDALAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BJØRGVIN BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
HAVFORSKNINGSINSTITUTTET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 44 41.7
HORDALAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 7 5.7
NAV HORDALAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i AUSTEVOLL (HORDALAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:7:5 BJØRGVIN BISPEDØMME PRESTESKAPET I AUSTEVOLL KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
35:16:3 HAVFORSKNINGSINSTITUTTET HAVFORSKNINGSINSTITUTTET FORSKNINGSSTASJONEN AUSTEVOLL NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 44 41.7
4:7:15:15:1 HORDALAND POLITIDISTRIKT AUSTEVOLL LENSMANNSDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 7 5.7
90:2:2:12:3 NAV HORDALAND NAV AUSTEVOLL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.8