FORVALTNINGSDATABASEN

MASFJORDEN, HORDALAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i MASFJORDEN (HORDALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 23 12 35 20 5 25 3 7 10
1981 23 9 32 18 3 21 5 6 11
1982 24 11 35 19 4 23 5 7 12
1983 22 15 37 16 6 22 6 9 15
1984 17 12 29 14 3 17 3 9 12
1985 18 12 30 15 4 19 3 8 11
1986 17 16 33 15 4 19 2 12 14
1987 21 19 40 18 6 24 3 13 16
1988 19 19 38 17 8 25 2 11 13
1989 18 16 34 16 5 21 2 11 13
1990 17 16 33 15 7 22 2 9 11
1991 21 20 41 18 9 27 3 11 14
1992 22 19 41 20 9 29 2 10 12
1993 21 23 44 16 10 26 5 13 18
1994 19 17 36 16 8 24 3 9 12
1995 18 18 36 14 8 22 4 10 14
1996 21 16 37 17 8 25 4 8 12
1997 17 15 32 17 8 25 7 7
1998 17 15 32 17 6 23 9 9
1999 19 17 36 17 6 23 2 11 13
2000 18 13 31 15 4 19 3 9 12
2001 19 21 40 18 9 27 1 12 13
2002 18 14 32 17 5 22 1 9 10
2003 17 12 29 16 5 21 1 7 8
2004 18 11 29 15 4 19 3 7 10
2005 15 13 28 12 5 17 3 8 11
2006 14 11 25 13 7 20 1 4 5
2007 15 11 26 13 5 18 2 6 8
2008 12 9 21 12 6 18 3 3
2009 19 16 35 18 8 26 1 8 9
2010 18 17 35 18 8 26 9 9
2011 21 15 36 19 6 25 2 9 11
2012 19 14 33 18 8 26 1 6 7
2013 20 14 34 20 9 29 5 5
2014 18 12 30 18 8 26 4 4
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i MASFJORDEN (HORDALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 20.8 9.1 29.9 20.0 5.0 25.0 0.8 4.1 4.9
1981 19.8 6.6 26.4 18.0 3.0 21.0 1.8 3.6 5.4
1982 20.8 8.1 28.9 19.0 4.0 23.0 1.8 4.1 5.9
1983 18.9 11.0 29.9 16.0 6.0 22.0 2.9 5.0 7.9
1984 15.7 8.1 23.8 14.0 3.0 17.0 1.7 5.2 6.8
1985 16.7 8.7 25.4 15.0 4.0 19.0 1.7 4.7 6.3
1986 16.1 10.8 26.9 15.0 4.0 19.0 1.1 6.8 7.9
1987 20.1 13.3 33.4 18.0 6.0 24.0 2.1 7.3 9.4
1988 18.0 13.9 32.0 17.0 8.0 25.0 1.0 5.9 7.0
1989 17.0 10.7 27.7 16.0 5.0 21.0 1.0 5.7 6.7
1990 16.0 12.3 28.3 15.0 7.0 22.0 1.0 5.3 6.3
1991 19.8 15.1 34.9 18.0 9.0 27.0 1.8 6.1 7.9
1992 21.0 15.2 36.2 20.0 9.0 29.0 1.0 6.2 7.2
1993 18.4 15.8 34.2 16.0 10.0 26.0 2.4 5.8 8.2
1994 17.1 12.0 29.1 16.0 8.0 24.0 1.1 4.0 5.1
1995 16.1 12.8 28.8 14.0 8.0 22.0 2.1 4.8 6.8
1996 19.1 11.8 30.9 17.0 8.0 25.0 2.2 3.8 5.9
1997 17.0 10.8 27.8 17.0 8.0 25.0 2.8 2.8
1998 17.0 10.0 27.0 17.0 6.0 23.0 4.0 4.0
1999 17.6 11.1 28.7 17.0 6.0 23.0 0.6 5.1 5.7
2000 16.4 8.6 25.0 15.0 4.0 19.0 1.4 4.6 6.0
2001 18.8 16.0 34.8 18.0 9.0 27.0 0.8 7.0 7.8
2002 17.5 10.0 27.5 17.0 5.0 22.0 0.5 5.0 5.5
2003 16.4 9.1 25.5 16.0 5.0 21.0 0.4 4.1 4.5
2004 16.6 7.7 24.3 15.0 4.0 19.0 1.6 3.7 5.3
2005 14.0 9.5 23.5 12.0 5.0 17.0 2.0 4.5 6.5
2006 13.8 8.8 22.6 13.0 7.0 20.0 0.8 1.8 2.6
2007 13.5 8.2 21.7 13.0 5.0 18.0 0.5 3.2 3.7
2008 12.0 6.8 18.8 12.0 6.0 18.0 0.8 0.8
2009 18.2 12.4 30.6 18.0 8.0 26.0 0.2 4.4 4.6
2010 18.0 13.1 31.1 18.0 8.0 26.0 5.1 5.1
2011 20.2 11.1 31.3 19.0 6.0 25.0 1.2 5.1 6.3
2012 18.9 11.4 30.3 18.0 8.0 26.0 0.9 3.4 4.3
2013 20.0 12.3 32.3 20.0 9.0 29.0 3.3 3.3
2014 18.0 10.5 28.5 18.0 8.0 26.0 2.5 2.5
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i MASFJORDEN (HORDALAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 35 0.0 29.9 0.0
1981 32 0.0 26.4 0.0
1982 35 0.0 28.9 0.0
1983 37 0.0 29.9 0.0
1984 29 0.0 23.8 0.0
1985 30 0.0 25.4 0.0
1986 33 0.0 26.9 0.0
1987 40 0.0 33.4 0.0
1988 38 0.0 32.0 0.0
1989 34 0.0 27.7 0.0
1990 33 0.0 28.3 0.0
1991 41 0.0 34.9 0.0
1992 41 0.0 36.2 0.0
1993 44 0.0 34.2 0.0
1994 36 0.0 29.1 0.0
1995 36 0.0 28.8 0.0
1996 37 0.0 30.9 0.0
1997 32 0.0 27.8 0.0
1998 32 0.0 27.0 0.0
1999 36 0.0 28.7 0.0
2000 31 0.0 5.0 25.0 0.0
2001 40 0.0 6.6 34.8 0.0
2002 32 0.0 5.7 27.5 0.0
2003 29 0.0 5.3 25.5 0.0
2004 29 0.0 5.4 24.3 0.0
2005 28 0.0 5.1 23.5 0.0
2006 25 0.0 4.5 22.6 0.0
2007 26 0.0 4.7 21.7 0.0
2008 21 0.0 3.7 18.8 0.0
2009 35 0.0 6.2 30.6 0.0
2010 35 0.0 6.0 31.1 0.0
2011 36 0.0 6.3 31.3 0.0
2012 33 0.0 5.6 30.3 0.0
2013 34 0.0 5.6 32.3 0.0
2014 30 0.0 5.0 28.5 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i MASFJORDEN (HORDALAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 25 24.4
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1 0.1
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i MASFJORDEN (HORDALAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BJØRGVIN BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
HAVFORSKNINGSINSTITUTTET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 25 24.4
HORDALAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1 0.1
NAV HORDALAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i MASFJORDEN (HORDALAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:7:36 BJØRGVIN BISPEDØMME PRESTESKAPET I MASFJORDEN KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
35:16:5 HAVFORSKNINGSINSTITUTTET HAVFORSKNINGSINSTITUTTET FORSKNINGSSTASJONEN MATRE NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 25 24.4
4:7:15:15:10 HORDALAND POLITIDISTRIKT GULEN MASFJORDEN SOLUND LENSMANNSI DISTRIKT RISNES JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1 0.1
90:2:2:12:32 NAV HORDALAND NAV MASFJORDEN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0
59:22:64 STATSBYGG STATSBYGG VEST MASFJORDEN DRIFT KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 1.0