FORVALTNINGSDATABASEN

GULEN, SOGN OG FJORDANE

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i GULEN (SOGN OG FJORDANE)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 45 20 65 30 13 43 15 7 22
1981 46 19 65 28 13 41 18 6 24
1982 44 37 81 30 26 56 14 11 25
1983 42 35 77 29 25 54 13 10 23
1984 39 18 57 26 8 34 13 10 23
1985 37 17 54 23 6 29 14 11 25
1986 36 19 55 24 7 31 12 12 24
1987 35 22 57 23 7 30 12 15 27
1988 32 21 53 21 7 28 11 14 25
1989 31 26 57 22 8 30 9 18 27
1990 32 27 59 23 8 31 9 19 28
1991 31 27 58 24 9 33 7 18 25
1992 31 29 60 26 8 34 5 21 26
1993 16 27 43 11 9 20 5 18 23
1994 14 28 42 9 7 16 5 21 26
1995 13 27 40 8 9 17 5 18 23
1996 14 33 47 9 7 16 5 26 31
1997 12 29 41 8 9 17 4 20 24
1998 10 24 34 8 9 17 2 15 17
1999 9 27 36 7 10 17 2 17 19
2000 3 11 14 3 4 7 7 7
2001 4 11 15 3 4 7 1 7 8
2002 3 9 12 3 3 6 6 6
2003 5 10 15 5 2 7 8 8
2004 5 10 15 5 4 9 6 6
2005 5 10 15 5 3 8 7 7
2006 5 8 13 5 5 8 8
2007 5 7 12 5 2 7 5 5
2008 3 9 12 3 2 5 7 7
2009 3 8 11 3 3 6 5 5
2010 5 8 13 4 3 7 1 5 6
2011 6 7 13 5 2 7 1 5 6
2012 6 6 12 5 2 7 1 4 5
2013 8 7 15 7 3 10 1 4 5
2014 6 7 13 5 3 8 1 4 5
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i GULEN (SOGN OG FJORDANE)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 38.6 14.9 53.5 30.0 13.0 43.0 8.6 1.9 10.5
1981 38.1 14.6 52.7 28.0 13.0 41.0 10.1 1.6 11.7
1982 37.7 30.6 68.3 30.0 26.0 56.0 7.7 4.6 12.3
1983 36.0 28.5 64.6 29.0 25.0 54.0 7.0 3.5 10.6
1984 33.2 11.1 44.3 26.0 8.0 34.0 7.2 3.1 10.3
1985 30.8 9.8 40.6 23.0 6.0 29.0 7.8 3.8 11.6
1986 30.6 11.2 41.9 24.0 7.0 31.0 6.6 4.2 10.9
1987 29.8 13.6 43.4 23.0 7.0 30.0 6.8 6.6 13.4
1988 27.9 13.9 41.8 21.0 7.0 28.0 6.9 6.9 13.8
1989 26.7 15.7 42.4 22.0 8.0 30.0 4.7 7.7 12.4
1990 28.2 15.7 43.9 23.0 8.0 31.0 5.2 7.7 12.9
1991 27.5 15.9 43.5 24.0 9.0 33.0 3.5 6.9 10.4
1992 27.6 16.7 44.3 26.0 8.0 34.0 1.6 8.7 10.3
1993 12.6 16.5 29.1 11.0 9.0 20.0 1.6 7.5 9.1
1994 10.7 16.0 26.7 9.0 7.0 16.0 1.7 9.0 10.7
1995 9.7 17.2 27.0 8.0 9.0 17.0 1.7 8.2 10.0
1996 10.7 18.7 29.5 9.0 7.0 16.0 1.7 11.7 13.5
1997 9.3 17.9 27.2 8.0 9.0 17.0 1.3 8.9 10.2
1998 8.7 15.4 24.1 8.0 9.0 17.0 0.7 6.4 7.1
1999 7.7 18.7 26.3 7.0 10.0 17.0 0.7 8.7 9.3
2000 3.0 7.5 10.5 3.0 4.0 7.0 3.5 3.5
2001 3.5 7.7 11.2 3.0 4.0 7.0 0.5 3.7 4.2
2002 3.0 6.7 9.7 3.0 3.0 6.0 3.7 3.7
2003 5.0 6.3 11.3 5.0 2.0 7.0 4.3 4.3
2004 5.0 6.2 11.2 5.0 4.0 9.0 2.2 2.2
2005 5.0 5.9 10.9 5.0 3.0 8.0 2.9 2.9
2006 5.0 3.6 8.6 5.0 5.0 3.6 3.6
2007 5.0 4.2 9.2 5.0 2.0 7.0 2.2 2.2
2008 3.0 5.0 8.0 3.0 2.0 5.0 3.0 3.0
2009 3.0 5.0 8.0 3.0 3.0 6.0 2.0 2.0
2010 4.2 5.3 9.5 4.0 3.0 7.0 0.2 2.3 2.5
2011 5.2 4.2 9.4 5.0 2.0 7.0 0.2 2.2 2.4
2012 5.6 4.0 9.6 5.0 2.0 7.0 0.6 2.0 2.6
2013 7.6 4.9 12.5 7.0 3.0 10.0 0.6 1.9 2.5
2014 5.6 5.0 10.6 5.0 3.0 8.0 0.6 2.0 2.6
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i GULEN (SOGN OG FJORDANE)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 65 0.0 53.5 0.0
1981 65 0.0 52.7 0.0
1982 81 0.0 68.3 0.0
1983 77 0.0 64.6 0.0
1984 57 0.0 44.3 0.0
1985 54 0.0 40.6 0.0
1986 55 0.0 41.9 0.0
1987 57 0.0 43.4 0.0
1988 53 0.0 41.8 0.0
1989 57 0.0 42.4 0.0
1990 59 0.0 43.9 0.0
1991 58 0.0 43.5 0.0
1992 60 0.0 44.3 0.0
1993 43 0.0 29.1 0.0
1994 42 0.0 26.7 0.0
1995 40 0.0 27.0 0.0
1996 47 0.0 29.5 0.0
1997 41 0.0 27.2 0.0
1998 34 0.0 24.1 0.0
1999 36 0.0 26.3 0.0
2000 14 0.0 1.3 10.5 0.0
2001 15 0.0 1.3 11.2 0.0
2002 12 0.0 1.1 9.7 0.0
2003 15 0.0 1.3 11.3 0.0
2004 15 0.0 1.3 11.2 0.0
2005 15 0.0 1.3 10.9 0.0
2006 13 0.0 1.2 8.6 0.0
2007 12 0.0 1.0 9.2 0.0
2008 12 0.0 1.1 8.0 0.0
2009 11 0.0 1.0 8.0 0.0
2010 13 0.0 1.1 9.5 0.0
2011 13 0.0 1.1 9.4 0.0
2012 12 0.0 0.9 9.6 0.0
2013 15 0.0 1.1 12.5 0.0
2014 13 0.0 1.0 10.6 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i GULEN (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 7 5.5
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.1
FINANSDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i GULEN (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BJØRGVIN BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
HORDALAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 7 5.5
NAV SOGN OG FJORDANE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.1
SKATT VEST FINANSDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i GULEN (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:7:25 BJØRGVIN BISPEDØMME PRESTESKAPET I GULEN KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
4:7:15:15:8 HORDALAND POLITIDISTRIKT GULEN MASFJORDEN SOLUND LENSMANNS DISTRIKT GULEN JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 7 5.5
90:2:2:14:14 NAV SOGN OG FJORDANE NAV GULEN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.1
16:3:4:24 SKATT VEST SKATT VEST AVD LEIKANGER FINANSDEPARTEMENTET 1 1.0