FORVALTNINGSDATABASEN

HØYANGER, SOGN OG FJORDANE

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i HØYANGER (SOGN OG FJORDANE)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 38 26 64 32 18 50 6 8 14
1981 40 32 72 33 21 54 7 11 18
1982 39 33 72 32 18 50 7 15 22
1983 37 31 68 33 18 51 4 13 17
1984 33 31 64 29 19 48 4 12 16
1985 32 35 67 28 18 46 4 17 21
1986 34 35 69 31 17 48 3 18 21
1987 33 37 70 29 18 47 4 19 23
1988 31 37 68 27 18 45 4 19 23
1989 31 39 70 25 21 46 6 18 24
1990 25 45 70 18 23 41 7 22 29
1991 26 39 65 19 24 43 7 15 22
1992 25 48 73 20 23 43 5 25 30
1993 25 48 73 16 24 40 9 24 33
1994 22 45 67 15 18 33 7 27 34
1995 24 43 67 18 18 36 6 25 31
1996 23 40 63 18 17 35 5 23 28
1997 19 36 55 15 16 31 4 20 24
1998 19 34 53 17 12 29 2 22 24
1999 16 23 39 16 13 29 10 10
2000 11 18 29 11 10 21 8 8
2001 14 19 33 12 13 25 2 6 8
2002 12 19 31 12 11 23 8 8
2003 11 19 30 11 13 24 6 6
2004 12 18 30 12 13 25 5 5
2005 12 15 27 12 12 24 3 3
2006 9 19 28 9 11 20 8 8
2007 9 18 27 8 12 20 1 6 7
2008 11 11 22 10 8 18 1 3 4
2009 10 11 21 9 7 16 1 4 5
2010 9 9 18 9 6 15 3 3
2011 8 11 19 8 7 15 4 4
2012 9 10 19 9 4 13 6 6
2013 8 11 19 8 6 14 5 5
2014 8 11 19 8 6 14 5 5
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i HØYANGER (SOGN OG FJORDANE)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 35.9 21.1 57.1 32.0 18.0 50.0 3.9 3.1 7.1
1981 37.5 25.6 63.0 33.0 21.0 54.0 4.5 4.6 9.0
1982 35.9 24.4 60.3 32.0 18.0 50.0 3.9 6.4 10.3
1983 35.6 22.9 58.5 33.0 18.0 51.0 2.6 4.9 7.5
1984 31.6 23.0 54.6 29.0 19.0 48.0 2.6 4.0 6.6
1985 30.6 23.7 54.3 28.0 18.0 46.0 2.6 5.7 8.3
1986 32.9 23.6 56.5 31.0 17.0 48.0 1.9 6.6 8.6
1987 31.3 25.7 57.0 29.0 18.0 47.0 2.3 7.7 10.0
1988 29.3 26.3 55.6 27.0 18.0 45.0 2.3 8.3 10.6
1989 27.9 28.3 56.2 25.0 21.0 46.0 2.9 7.3 10.2
1990 22.0 32.4 54.4 18.0 23.0 41.0 4.0 9.4 13.4
1991 23.2 29.8 53.0 19.0 24.0 43.0 4.2 5.8 10.0
1992 22.8 33.0 55.8 20.0 23.0 43.0 2.8 10.0 12.8
1993 21.0 33.7 54.7 16.0 24.0 40.0 5.0 9.7 14.7
1994 18.5 31.6 50.0 15.0 18.0 33.0 3.5 13.6 17.0
1995 21.9 31.0 52.9 18.0 18.0 36.0 3.9 13.0 16.9
1996 21.6 29.7 51.3 18.0 17.0 35.0 3.6 12.7 16.3
1997 17.8 27.0 44.8 15.0 16.0 31.0 2.8 11.0 13.8
1998 18.1 25.0 43.1 17.0 12.0 29.0 1.1 13.0 14.1
1999 16.0 20.1 36.1 16.0 13.0 29.0 7.1 7.1
2000 11.0 14.6 25.6 11.0 10.0 21.0 4.6 4.6
2001 13.3 16.6 29.9 12.0 13.0 25.0 1.3 3.6 4.9
2002 12.0 15.5 27.5 12.0 11.0 23.0 4.5 4.5
2003 11.0 16.2 27.2 11.0 13.0 24.0 3.2 3.2
2004 12.0 15.4 27.4 12.0 13.0 25.0 2.4 2.4
2005 12.0 13.6 25.6 12.0 12.0 24.0 1.6 1.6
2006 9.0 15.5 24.5 9.0 11.0 20.0 4.5 4.5
2007 8.6 15.1 23.7 8.0 12.0 20.0 0.6 3.1 3.7
2008 10.5 10.1 20.6 10.0 8.0 18.0 0.5 2.1 2.6
2009 9.1 9.2 18.3 9.0 7.0 16.0 0.1 2.2 2.3
2010 9.0 7.8 16.9 9.0 6.0 15.0 1.9 1.9
2011 8.0 9.8 17.8 8.0 7.0 15.0 2.8 2.8
2012 9.0 7.8 16.8 9.0 4.0 13.0 3.8 3.8
2013 8.0 8.9 17.0 8.0 6.0 14.0 3.0 3.0
2014 8.0 8.9 17.0 8.0 6.0 14.0 3.0 3.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i HØYANGER (SOGN OG FJORDANE)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 64 0.0 57.1 0.0
1981 72 0.0 63.0 0.0
1982 72 0.0 60.3 0.0
1983 68 0.0 58.5 0.0
1984 64 0.0 54.6 0.0
1985 67 0.0 54.3 0.0
1986 69 0.0 56.5 0.0
1987 70 0.0 57.0 0.0
1988 68 0.0 55.6 0.0
1989 70 0.0 56.2 0.0
1990 70 0.0 54.4 0.0
1991 65 0.0 53.0 0.0
1992 73 0.0 55.8 0.0
1993 73 0.0 54.7 0.0
1994 67 0.0 50.0 0.0
1995 67 0.0 52.9 0.0
1996 63 0.0 51.3 0.0
1997 55 0.0 44.8 0.0
1998 53 0.0 43.1 0.0
1999 39 0.0 36.1 0.0
2000 29 0.0 1.2 25.6 0.0
2001 33 0.0 1.4 29.9 0.0
2002 31 0.0 1.3 27.5 0.0
2003 30 0.0 1.4 27.2 0.0
2004 30 0.0 1.4 27.4 0.0
2005 27 0.0 1.3 25.6 0.0
2006 28 0.0 1.3 24.5 0.0
2007 27 0.0 1.2 23.7 0.0
2008 22 0.0 1.0 20.6 0.0
2009 21 0.0 1.2 18.3 0.0
2010 18 0.0 1.0 16.9 0.0
2011 19 0.0 1.1 17.8 0.0
2012 19 0.0 1.1 16.8 0.0
2013 19 0.0 1.1 17.0 0.0
2014 19 0.0 1.1 17.0 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i HØYANGER (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 9 6.9
FINANSDEPARTEMENTET 1 1.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 6.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i HØYANGER (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BJØRGVIN BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
NAV SOGN OG FJORDANE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 9 6.9
SKATT VEST FINANSDEPARTEMENTET 1 1.0
SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 6.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i HØYANGER (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:7:32 BJØRGVIN BISPEDØMME PRESTESKAPET I LAVIK KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
90:2:2:14:17 NAV SOGN OG FJORDANE NAV HØYANGER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 9 6.9
16:3:4:24 SKATT VEST SKATT VEST AVD LEIKANGER FINANSDEPARTEMENTET 1 1.0
4:7:15:17:12 SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT HØYANGER LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 6.0